N-ZS IN2 Učitelství informatiky pro ZŠ / prezencni, dvouobor

Atributy: IN2_NP_povinnost a IN2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
IN2MP_DTMS Mikroprocesorové systémy
J. Hrbáček /3/ k 3
 
IN2MP_DTOO Objektově orientovaná metoda tvorby programů
J. Strach 1// k 1
 
IN2MP_DTOP Operační systémy
P. Krejčí 0/3/ k 3
 
IN2MP_DTTP Základy teorie informačních systémů
J. Strach 1// k 1
 
IN2MP_DTUI Úvod do Informatiky
J. Strach 1// zk 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.


2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
IN2MP_DTPP Programování
J. Strach 2/2/ zk 6
 
IN2MP_DTSI Služby sítě internet
A. Hyprová /1/ zk 3
 
IN2MP_DTUA Uživatelské aplikace ECDL
A. Hyprová /1/ k 1
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
IN2MP_DTDS Distanční opory ve výuce
J. Hrbáček /1/ z 1
 
IN2MP_DTP3 Počítačová grafika
J. Strach /1/ z 1
 


3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
IN2MP_DTDI Didaktika Informatiky
A. Hyprová /2/ k 2
 
IN2MP_DTDP Databázové a informační systémy
J. Strach /3/ zk 5
 
IN2MP_DTGE Grafické editory
J. Strach 1// z 1
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
IN2MP_DTMK Mediální komunikace
A. Hyprová /1/ z 1
 
IN2MP_DTZP Zvuk a počítače
P. Konupčík /1/ z 1
 


4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
IN2MP_DTJP Počítačové sítě
P. Krejčí 1// zk 3
 
IN2MP_DTTS Databázové systémy - tvorba aplikací
J. Strach /1/ k 1
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
IN2MP_DTM3 Jednočipové mikroprocesory 1
J. Hrbáček /2/ z 2
 
IN2MP_DTSC Programování pro statistické zpracování dat
J. Strach /2/ z 2
 
IN2MP_DTVS Programování - výukové projekty
J. Strach, J. Hrbáček /2/ k 2