DPS Pedagogické studium pro pracovníky v dopravní výchově a státní správě pro dopravu, celoživotní program

Atributy: CK_MIA_povinnost a CK_MIA_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_CVIS Vzdělávání v informační společnosti
P. Pecina 5 hodin z 2
OP3BK_DIKT Komunikační technologie
Pozn.: Znalost práce s PC
P. Konupčík 12 hodin k 4
OP3BK_DOP Obecná pedagogika
K. Ouroda 20 hodin zk 6
OP3BK_DSPA Sociální a pedagogická antropologie
K. Ouroda 10 hodin z 2
OP3BK_DUS Úvod do studia
P. Pecina 3 hodiny z 1
OP3BK_FSO Sociologie
Z. Hons 12 hodin zk 5
OP3BK_FUF Úvod do filozofie
Z. Hons 12 hodin k 3
OP3BK_PSUP Úvod do psychologie
I. Ocetková 10 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DCK Cvičení z komunikačních technologií
Pozn.: Znalost práce s PC
A. Hyprová, G. Štěpánová 10 hodin z 2
OP3BK_DKP Komparativní pedagogika
K. Ouroda 10 hodin z 3
OP3BK_DPIT Média a komunikace
Z. Píša 12 hodin k 5
OP3BK_DPN Právní nauka
N. Pálenská Lewczyszynová 12 hodin k 4
OP3BK_POD Obecná didaktika
K. Ouroda 12 hodin zk 6
OP3BK_PSVP Vývojová psychologie
O. Čačka, I. Žaloudíková 12 hodin zk 5
OP3BK_SPZN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 12 hodin zk 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DI3DC_DANA Andragogika
K. Ouroda 6 hodin z 3
DI3DC_DDP Dopravní psychologie
E. Šedá-Poláchová 14 hodin zk 6
DI3DC_DFD Fyzika v dopravě
V. Navrátil 6 hodin z 2
DI3DC_DOPI Didaktika praktického vyučování a výcviku
P. Pecina, P. Chvílíček 20 hodin zk 5
DI3DC_DPD Cvičení z didaktické technologie
Pozn.: Znalost práce na PC.
P. Konupčík, V. Kelnar 6 hodin z 3
DI3DC_DPOP Pedagogická praxe
Pozn.: Pedagogická praxe na ISŠA
V. Kšica 12 hodin z 5
DI3DC_DSPD Speciální pedagogika pro dopravní výchovu
M. Zahradníková, P. Konvalinka 8 hodin z 3
DI3DC_DSP1 Seminář k závěrečné práci 1
J. Děcký 5 hodin z 2
DI3DC_DZTD Základy traumatologie v dopravě
J. Válka, P. Tobiáš 8 hodin zk 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DI3DC_DCPV Praktická cvičení
Institut DV AČR, Vyškov P. Chvílíček 10 hodin z 5
DI3DC_DDL Dopravní legislativa
V. Kelnar 10 hodin zk 4
DI3DC_DRBJ Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
V. Kšica, O. Konzbul 15 hodin zk 4
DI3DC_DSD Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
V. Kelnar 6 hodin z 3
DI3DC_DSP2 Seminář k závěrečné práci 2
J. Děcký 5 hodin z 2
DI3DC_DZPD Závěrečná práce
Pozn.: Student si osobně domluví vedení práce s vedoucím práce !!
Vedoucí prací 10 hodin z 5