Studijní katalog pro CŽV 2011/12

1. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

2. Rozšiřující program speciální pedagogiky

3. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ

4. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy

5. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ

6. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace - 1. stupeň ZŠ

7. Doplňující pedagogické programy

8. Programy podle akreditovaných studijních programů