N-ZS AJJ Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a JŠ

Atributy: A2_NK_povinnost a A2_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Studenti magisterského studia si musí během studia zapsat alespoň tři povinně volitelné předměty.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Studenti, kteří budou psát diplomovou práci na katedře anglického jazyka a literatury, by při registraci předmětu DPp_AJ (Diplomová práce – Projekt) měli mít představu, jakým tématem by se chtěli zabývat, a mít toto téma schváleno budoucím školitelem. Ihned po zápisu, nejpozději během prvního týdne výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2MK_DI1A Didaktika 1A
M. Píšová 24 hodin k 3
A2MK_LEXI Lexikologie a lexikografie
O. Dontcheva-Navrátilová 24 hodin zk 4
A2MK_NOPP Náslechová oborová praxe průběžná A
M. Píšová 24 hodin z 2
A2MK_PPA1A Praktická a profesní angličtina 1A
A. Randall 24 hodin z 3
A2MK_SOBR Současná britská literatura
V. Eliášová 24 hodin k 5
A2MK_VPx1 Výuková praxe 1
M. Píšová z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_AAE Afroamerická historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_ACAD Akademické prezentace
A. Collier 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_NEWZ Nový Zéland
S. Hanušová, G. Sedláková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka
Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení
M. Němec 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TPI Problémy výukové praxe
N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
S. Doláková, S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_VIWE Videoweb
E. Minaříková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_WITC Ženy ve městě
V. Eliášová 1 hodina k 3
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 1 hodina z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE_el Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík výuka online z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. Collier výuka probíhá online z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 1 hodina z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý z 2
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online
M. Němec 1 hodina z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová týden z 2
předp. souhlas


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2MK_ACWR Akademické psaní
R. Vogel z 3
A2MK_DI1B Didaktika 1B
M. Píšová 24 hodin k 3
A2MK_PPA1B Praktická a profesní angličtina 1B
A. Randall 24 hodin zk 4
A2MK_STYL Stylistika
O. Dontcheva-Navrátilová 24 hodin zk 4
A2MK_VPx2 Výuková praxe 2
M. Píšová praxe z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJB_INFO Intonace zblízka
I. Headlandová Kalischová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře
V. Eliášová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu
P. Buchtová, J. Izavčuk 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_STOR Využití příběhů pro mladší žáky
S. Doláková, S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SYAN Syntaktická analýza
R. Povolná 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_WOME Ženská historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel e-learningový kurz z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová týden z 2
předp. souhlas


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2MK_DI2A Didaktika 2A
S. Hanušová 24 hodin zk 4
A2MK_LVAJ Literatura ve výuce AJ na ZŠ
A. Kašpárková z 5
A2MK_PRAG Pragmatika
R. Povolná 24 hodin zk 4
A2MK_SAML Současná americká literatura
I. Přibylová 24 hodin k 5
A2MK_VPx3 Výuková praxe 3
S. Hanušová z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_AAE Afroamerická historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_ACAD Akademické prezentace
A. Collier 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_NEWZ Nový Zéland
S. Hanušová, G. Sedláková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka
Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení
M. Němec 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TPI Problémy výukové praxe
N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
S. Doláková, S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_VIWE Videoweb
E. Minaříková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_WITC Ženy ve městě
V. Eliášová 1 hodina k 3
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 1 hodina z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE_el Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík výuka online z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. Collier výuka probíhá online z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 1 hodina z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý z 2
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online
M. Němec 1 hodina z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová týden z 2
předp. souhlas


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2MK_DI2B Didaktika 2B
S. Hanušová 24 hodin k 3
A2MK_LDML Literatura pro děti
I. Přibylová 24 hodin k 5
A2MK_TEHO Testování a hodnocení
T. Váňová z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJB_INFO Intonace zblízka
I. Headlandová Kalischová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře
V. Eliášová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu
P. Buchtová, J. Izavčuk 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_STOR Využití příběhů pro mladší žáky
S. Doláková, S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SYAN Syntaktická analýza
R. Povolná 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_WOME Ženská historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel e-learningový kurz z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová týden z 2
předp. souhlas