B-SPE AJ3 Ped. asistentství AJ a literatury pro ZŠ (KS)

Atributy: AJ2_BK_povinnost a AJ2_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Studenti bakalářského studia si musí během studia zapsat nejméně čtyři povinně volitelné předměty.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Studenti, kteří budou psát bakalářskou práci na katedře anglického jazyka a literatury, by při registraci předmětu BPp_AJ (Bakalářská práce – Projekt) měli mít představu, jakým tématem by se chtěli zabývat, a mít toto téma schváleno budoucím školitelem. Ihned po zápisu, nejpozději během prvního týdne výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BK_FF1A Fonetika a fonologie A
I. Headlandová Kalischová 24 hodin z 2
AJ2BK_GRAA Gramatika A
R. Jančaříková 24 hodin z 2
AJ2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A
Z. Janík 48 hodin z 4
AJ2BK_USAJ Úvod do studia anglického jazyka pro učitele
M. Adam 12 hodin z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BK_CF1B Cvičení k fonetice a fonologii B
J. Ondráček 24 hodin z 1
předp. AJ2BK_FF1A
AJ2BK_FF1B Fonetika a fonologie B
I. Headlandová Kalischová 12 hodin k 1
AJ2BK_GRAB Gramatika B
M. Němec 24 hodin z 2
předp. AJ2BK_GRAA
AJ2BK_PJ1B Praktický jazyk 1B
J. Chocholatá, M. Malášková 48 hodin z 4
AJ2BK_SOZK Souborná zkouška z AJ
J. Chocholatá, M. Malášková souborná zkouška SoZk 3
předp. AJ2BK_PJ1A && AJ2BK_PJ1B && AJ2BK_GRAB && AJ2BK_CF1B

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BK_CRRE Kritické čtení
V. Eliášová 24 hodin z 2
AJ2BK_PJ2A Praktický jazyk 2A
A. Randall 24 hodin z 2
předp. AJ2BK_SOZK
AJ2BK_SSYA Seminář k syntaxi A
R. Povolná 24 hodin z 2
předp. AJ2BK_SOZK
AJ2BK_UVLI Úvod do studia literatury
J. Izavčuk 12 hodin z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_AAE Afroamerická historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_ACAD Akademické prezentace
A. Collier 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_NEWZ Nový Zéland
S. Hanušová, G. Sedláková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka
Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení
M. Němec 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TPI Problémy výukové praxe
N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
S. Doláková, S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_VIWE Videoweb
E. Minaříková 12 hodin ve 2 blocích k 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE_el Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík výuka online z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. Collier výuka probíhá online z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 1 hodina z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 1 hodina z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BK_BRHC Historie a kultura Velké Británie
Z. Janík 12 hodin z 1
AJ2BK_BRLI Britská literatura
J. Izavčuk 12 hodin z 1
AJ2BK_PJ2B Praktický jazyk 2B
A. Randall 24 hodin z 2
předp. AJ2BK_PJ2A
AJ2BK_SSYB Seminář k syntaxi B
R. Povolná 24 hodin zk 4
předp. AJ2BK_SOZK

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJB_INFO Intonace zblízka
I. Headlandová Kalischová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře
V. Eliášová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu
P. Buchtová, J. Izavčuk 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_STOR Využití příběhů pro mladší žáky
S. Doláková, S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SYAN Syntaktická analýza
R. Povolná 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_WOME Ženská historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 1 hodina z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BK_AMHC Historie a kultura USA
Z. Janík 12 hodin z 1
AJ2BK_AMLI Americká literatura
I. Přibylová 12 hodin z 1
AJ2BK_FUKS Funkční a komunikativní syntax
M. Adam 24 hodin k 3
předp. AJ2BK_SOZK
AJ2BK_OPx1 Oborová praxe
S. Hanušová praxe z 1
předp. AJ2BK_SOZK
AJ2BK_PJ3A Praktický jazyk 3A
R. Collins 24 hodin zk 4
předp. AJ2BK_SOZK

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_AAE Afroamerická historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_ACAD Akademické prezentace
A. Collier 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_NEWZ Nový Zéland
S. Hanušová, G. Sedláková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka
Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení
M. Němec 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TPI Problémy výukové praxe
N. Vojtková 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
S. Doláková, S. Hanušová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_VIWE Videoweb
E. Minaříková 12 hodin ve 2 blocích k 3

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE_el Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík výuka online z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. Collier výuka probíhá online z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 1 hodina z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 1 hodina z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý z 2
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online
M. Němec 1 hodina z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová týden z 2
předp. souhlas


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BK_PJ3B Praktický jazyk 3B
R. Collins 24 hodin z 2
předp. AJ2BK_PJ3A

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2
R. Vogel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller
P. Doležel 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Š. Dohnalová 12 hodin ve 2 blocích k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů
I. Přibylová 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJB_INFO Intonace zblízka
I. Headlandová Kalischová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře
V. Eliášová 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu
P. Buchtová, J. Izavčuk 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_SYAN Syntaktická analýza
R. Povolná 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJB_WOME Ženská historická zkušenost
M. George, H. Waisserová 12 hodin ve 2 blocích k 3

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 1 hodina z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 1 hodina z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová týden z 2
předp. souhlas