B-SPE DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro ZŠ (KS)

Atributy: DE2_BK_povinnost a DE2_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BK_PVHi Pomocné vědy historické
Z. Sviták 20k zk 4
De2BK_UDPR Dějiny pravěku
B. Klíma 20k zk 4
De2BK_UDSD Úvod do studia dějepisu
J. Mihola 10k k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BK_DST Dějiny starověku
J. Bednaříková, B. Klíma 30 zk 5
De2BK_HiPR Historický proseminář
J. Mihola 20k zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BK_LAH1 Latina pro historiky 1
J. Bednaříková 10k k 2
De2BK_ODST Dějiny středověku
B. Klíma 40k zk 8

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BK_LAH2 Latina pro historiky 2
J. Bednaříková 10k zk 4
De2BK_ORNO Dějiny raného novověku
J. Mihola 40k zk 6

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BK_NPH1 Němčina pro historiky 1
K. Štěpánek 10k z 1
De2BK_OD19 Dějiny 19. století
F. Čapka, J. Vaculík 40k zk 6
De2BK_OPx1 Oborová praxe
K. Štěpánek 1T z 5

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BK_NPH2 Němčina pro historiky 2
K. Štěpánek 10k zk 5
De2BK_OD20 Dějiny 20. století
F. Čapka, J. Vaculík 40k zk 8

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.