FJJ Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ (KS)

Atributy: F2_NK_povinnost a F2_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

 

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_DI1 Didaktika 1 H. Kyloušková 24 hodin z 2
 
FJMK_JS1A Jazykový seminář 1A J. Vives 12 hodin z 1
předp. NOW ( FJMK_JS1B )
FJMK_LDM Literatura pro děti a mládež M. Poučová 12 hodin z 1
předp. NOW ( FJMK_LDMS )
FJMK_LX1 Lexikologie 1 K. Sekvent 12 hodin z 1
předp. NOW ( FJMK_LX1S )
FJMK_VPx1 Výuková praxe 1 H. Kyloušková 2 týdny z 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_JS1B Jazykový seminář 1B J. Vives 12 hodin z 2
předp. NOW ( FJMK_JS1A )
FJMK_LDMS Literatura pro děti a mládež - seminář M. Poučová 12 hodin z 2
předp. NOW ( FJMK_LDM )
FJMK_LX1S Lexikologie 1 - seminář K. Sekvent 12 hodin z 2
předp. NOW ( FJMK_LX1 )
FJMV_DH Deskové hry ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět se vyučuje ve třech blocích po 4 hodinách.
I. Procházková 12 hodin z 2
 
FJMV_DLT Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
H. Kyloušková 12 hodin z 2
 
FJMV_FDR Francouzský detektivní román M. Poučová 12 hodin z 2
 
FJMV_KF Kanadská francouzština Z. Schejbalová 12 hodin z 2
 
FJMV_LFZ Literatura frankofonních zemí M. Poučová 12 hodin z 2
 
FJMV_SHE Francouzská středověká hrdinská epika M. Novotná 12 hodin z 2
 
FJMV_SZP Seminář k základům překladu M. Poučová 24 hodin z 3
 
FJMV_VKM Vybrané kapitoly z morfologie N. Krsková 24 hodin z 3
 
FJMV_VPxS Výuková praxe - seminář H. Kyloušková 12 hodin z 1
 

 


 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_DI2 Didaktika 2 H. Kyloušková 24 hodin z 2
předp. FJMK_DI1
FJMK_JS2A Jazykový seminář 2A J. Vives 12 hodin zk 3
předp. FJMK_JS1A && FJMK_JS1B && NOW ( FJMK_JS2B )
FJMK_LI20 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století M. Poučová 12 hodin z 1
 
FJMK_LX2 Lexikologie 2 K. Sekvent 24 hodin zk 3
předp. FJMK_LX1 && FJMK_LX1S && NOW ( FJMK_LX2S )
FJMK_VPx2 Výuková praxe 2 H. Kyloušková průběžná z 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_JS2B Jazykový seminář 2B J. Vives 12 hodin z 2
předp. FJMK_JS1A && FJMK_JS1B && NOW ( FJMK_JS2A )
FJMK_LX2S Lexikologie 2 - seminář K. Sekvent 12 hodin z 2
předp. FJMK_LX1 && FJMK_LX1S && NOW ( FJMK_LX2 )
FJMV_APJ Aktivizující prostředky v jazykové třídě
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
H. Kyloušková 12 hodin z 2
 
FJMV_FKO Francouzská korespondence P. Suquet 12 hodin z 2
 
FJMV_MDP Multimediální didaktické postupy P. Suquet 12 hodin z 2
 
FJMV_POS Poslech s porozuměním M. Poučová 24 hodin z 2
 
FJMV_VKS Vybrané kapitoly ze syntaxe N. Krsková 12 hodin z 2
 

 


 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_DI3 Didaktika 3 H. Kyloušková 24 hodin zk 4
předp. FJMK_DI1 && FJMK_DI2
FJMK_JS3A Jazykový seminář 3A M. Poučová 12 hodin zk 3
předp. FJMK_JS1A && FJMK_JS1B && FJMK_JS2A && FJMK_JS2B && NOW ( FJMK_JS3B )
FJMK_PP1A Písemný projev 1A J. Vives 12 hodin zk 3
předp. NOW ( FJMK_PP1B )
FJMK_VJ Vývoj jazyka Z. Schejbalová 12 hodin zk 3
 
FJMK_VPx3 Výuková praxe 3 H. Kyloušková 4 týdny z 4
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_JS3B Jazykový seminář 3B M. Poučová 12 hodin z 2
předp. FJMK_JS1A && FJMK_JS1B && FJMK_JS2A && FJMK_JS2B && NOW ( FJMK_JS3A )
FJMK_PP1B Písemný projev 1B J. Vives 12 hodin z 2
předp. NOW ( FJMK_PP1A )
FJMK_VJS Vývoj jazyka - seminář Z. Schejbalová 12 hodin z 2
 
FJMV_DH Deskové hry ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět se vyučuje ve třech blocích po 4 hodinách.
I. Procházková 12 hodin z 2
 
FJMV_DLT Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
H. Kyloušková 12 hodin z 2
 
FJMV_FDR Francouzský detektivní román M. Poučová 12 hodin z 2
 
FJMV_KF Kanadská francouzština Z. Schejbalová 12 hodin z 2
 
FJMV_LFZ Literatura frankofonních zemí M. Poučová 12 hodin z 2
 
FJMV_SHE Francouzská středověká hrdinská epika M. Novotná 12 hodin z 2
 
FJMV_SZP Seminář k základům překladu M. Poučová 24 hodin z 3
 
FJMV_VKM Vybrané kapitoly z morfologie N. Krsková 24 hodin z 3
 
FJMV_VPxS Výuková praxe - seminář H. Kyloušková 12 hodin z 1
 

 


 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_DI4 Didaktika 4 H. Kyloušková 24 hodin z 2
předp. FJMK_DI1 && FJMK_DI2 && FJMK_DI3
FJMK_JS4A Jazykový seminář 4A M. Poučová 12 hodin z 1
předp. FJMK_JS1A && FJMK_JS1B && FJMK_JS2A && FJMK_JS2B && FJMK_JS3A && FJMK_JS3B && NOW ( FJMK_JS4B )
FJMK_PP2A Písemný projev 2A J. Vives 12 hodin z 1
předp. FJMK_PP1A && FJMK_PP1B && NOW ( FJMK_PP2B )
FJMK_VKST Vybrané kapitoly ze stylistiky K. Sekvent 12 hodin z 1
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FJMK_JS4B Jazykový seminář 4B M. Poučová 12 hodin z 2
předp. FJMK_JS1A && FJMK_JS1B && FJMK_JS2A && FJMK_JS2B && FJMK_JS3A && FJMK_JS3B && NOW ( FJMK_JS4A )
FJMK_PP2B Písemný projev 2B J. Vives 12 hodin z 2
předp. FJMK_PP1A && FJMK_PP1B && NOW ( FJMK_PP2A )