M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Hudební výchova

Atribut: HV1_MK_povinnost, HV1_MK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah:
počet hodin konzultací za semestr

9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_DI3 Didaktika HV 3
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - specializace Hv
B. Knopová zk 4
HV1MK_HPPS Hudební pedagogika, psychologie a sociologie
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
B. Crha k 2
HV1MK_PH Populární hudba
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Sedláček z 1
HV1MK_UHE Úvod do hudební estetiky
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Sedláček zk 3
HV1MK_ZSB2 Základy sbormistrovství 2
Pozn.: Určeno pro studium Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Vajda z 2
předp. HV1MK_ZSB1


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_ZSB3 Základy sbormistrovství 3
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Vajda zk 3
předp. HV1MK_ZSB2