B-PMP MS Učitelství pro mateřské školy

Atributy: MSBK_povinnost a MSBK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_BDZ1 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1
L. Procházková 8 hodin z 2
MSBK_EVPV Epistemologická východiska preprimárního vzdělávání a výchovy
H. Filová 8 hodin k 3
MSBK_HC1 Hudební činnosti 1
B. Crha 4 hodiny z 1
MSBK_PC1 Praktické činnosti 1
G. Štěpánová 8 hodin z 2
MSBK_TVP1 Pohybové činnosti 1 - poznáváme svoje tělo pohybem
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 4 hodiny konzultací z 1
MSBK_UDFA Úvod do filosofické antropologie
E. Vonková 8 hodin zk 4
MSBK_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny
K. Ondrášková 8 hodin zk 4
MSBK_UPs Úvod do psychologie
T. Škubalová 8 hodin zk 4
MSBK_VC1 Výtvarné činnosti 1 (základy výtvarné kultury)
konzultace 4 hodiny z 1
MSBK_VC2 Výtvarné činnosti 2 (praktická výtvarná výchova)
P. Novotná, P. Vláčilová konzultace 8 hodin z 2
MSBK_VMPP Vstupní motivační pedagogická praxe
Z. Syslová 1 týden z 1
MSBK_VYVV Výchova v rodině
Z. Syslová 4 hodiny z 1
MSBK_ZIT Základy informačních technologií
A. Hyprová 8 hodin z 2
MSBK_ZPD Základy pedagogiky
B. Šmahelová 4 hodiny z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_AJC1 Jazyková cvičení 1A - AJ
L. Švecová 8 hodin zk 4
MSBK_FFF1 Fonetika a fonologie 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
MSBK_FPJ1 Praktický jazyk 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
MSBK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - NJ
O. Geislerová 8 hodin z 2
předp. NOW ( MSBK_NPJ1 )
MSBK_NPJ1 Praktický jazyk 1 - NJ
O. Geislerová 8 hodin z 2
předp. NOW ( MSBK_NFF1 )
MSBK_RFF1 Fonetika a fonologie 1 - RJ
I. Hobzová z 2
MSBK_RPJ1 Praktický jazyk 1 - RJ
I. Hobzová z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_AD1A Řečové dovednosti 1A - AJ
L. Švecová 8 hodin z 2
MSBK_AG1A Gramatika 1A - AJ
L. Švecová 8 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_BDZ2 Biologie dítěte a základy zdravovědy 2
J. Gajdošová, L. Procházková 10 hodin zk 4
MSBK_GV Globální a environmentální výchova
H. Horká 4 hodiny z 1
MSBK_HC2 Hudební činnosti 2
J. Frostová, M. Kábelová 4 hodiny z 1
MSBK_KI1 Klavírní improvizace 1
J. Kučerová, D. Ryšánková 4 hodiny z 1
předp. MSBK_HC1
MSBK_KPVP Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 6 dní z 2
MSBK_LLM1 Literatura 1
Pozn.: Literární komunikace
D. Kroča z 2
MSBK_PC2 Praktické činnosti 2
G. Štěpánová 8 hodin z 2
předp. MSBK_PC1
MSBK_PPP1 Průběžná pedagogická praxe 1
Z. Syslová 8 hodin z 2
MSBK_PPS Praktikum poznávání přírody a společnosti
H. Cídlová, F. Čapka, L. Dvořák, I. Frýzová, E. Hofmann, P. Jůzlová, J. Šibor, J. Trna 4 hodiny z 1
MSBK_PP1 Předškolní pedagogika 1
Z. Syslová 12 hodin z 3
MSBK_RPS Rozvoj představ o přírodě a společnosti
H. Cídlová, F. Čapka, L. Dvořák, I. Frýzová, E. Hofmann, P. Jůzlová 4 hodiny z 1
MSBK_TMH Hra v životě dítětě 1 - Teorie a metodika her
Z. Syslová 8 hodin z 2
MSBK_TVP2 Pohybové činnosti 2 - běháme, skáčeme, házíme si
V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny konzultací z 1
MSBK_VC3 Výtvarné činnosti 3 (praktická výtvarná výchova)
J. Francová konzultace 8 hodin z 2
MSBK_VP Vývojová psychologie
I. Žaloudíková 8 hodin zk 4
MSBK_ZSP Základy sociální pedagogiky
L. Gulová 4 hodiny k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_AFF1 Fonetika a fonologie 1B - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_FFF2 Fonetika a fonologie 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
předp. (( MSBK_FFF1 ))
MSBK_FPJ2 Praktický jazyk 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin zk 4
MSBK_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - NJ
O. Geislerová 8 hodin z 2
MSBK_NPJ2 Praktický jazyk 2 - NJ
O. Geislerová 8 hodin zk 4
MSBK_RFF2 Fonetika a fonologie 2 - RJ
I. Hobzová z 2
MSBK_RPJ2 Praktický jazyk 2 - RJ
I. Hobzová zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi1BK_ARC2 Aranžování a úprava školních prostor 2
Pozn.: Předmět je určen přednostně pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní studenty je volitelný
H. Jedličková, K. Ševčíková z 2
předp. Bi1BK_ARC1
MSBK_AJ1B Jazyková cvičení 1B - AJ
L. Švecová 8 hodin z 2
MSBK_AV1B Výslovnostní cvičení 1B - AJ
L. Švecová 4 hodiny z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_HC3 Hudební činnosti 3
B. Knopová 4 hodiny z 1
předp. MSBK_KI1
MSBK_KI2 Klavírní improvizace 2
J. Kučerová, D. Ryšánková 4 hodiny z 1
předp. MSBK_KI1
MSBK_KPV1 Kurikulum předškolního vzdělávání 1
L. Parmová 4 hodiny z 1
MSBK_LLM3 Literatura 3
Pozn.: Kapitoly z české a světové literatury pro mládež
L. Marková z 1
předp. MSBK_LLM1
MSBK_PDDI Pedagogická diagnostika
L. Parmová 12 hodin zk 5
MSBK_POSV Praktikum osobnostní a sociální výchovy
J. Řezáč 8 hodin z 2
MSBK_PPP2 Průběžná pedagogická praxe 2
Z. Syslová, L. Parmová 8 hodin z 2
MSBK_PP2 Předškolní pedagogika 2
Z. Syslová 12 hodin zk 5
MSBK_RMP1 Rozvoj matematických představ 1
M. Vaňurová 12 hodin z 3
MSBK_SoP Sociální a pedagogická psychologie
J. Řezáč, I. Žaloudíková 8 hodin zk 4
MSBK_TMH Hra v životě dítětě 1 - Teorie a metodika her
Z. Syslová 8 hodin z 2
MSBK_TVPH Hra v životě dítětě 3 - pohybové hry a hraní
D. Jonášová, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny konzultací z 1
MSBK_VHT Hra v životě dítěte 2 (výtvarná hra a tvořivost)
H. Stadlerová konzultace 8 hodin z 2
MSBK_VKZ Základy výchovy ke zdraví
J. Gajdošová 4 hodiny konzultací z 1
MSBK_ZPPA Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v zimní přírodě
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 7 dní z 2
 
MSBK_TD1 Tvořivá dramatika 1 (praktikum)
M. Pavlovská 8 hodin z 2
 

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_AFF2 Fonetika a fonologie 2A - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_AJ2A Jazyková cvičení a reálie 2A - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_AV2A Výslovnostní cvičení 2A - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_FDI1 Didaktika 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 z 2
MSBK_FPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 8 hodin z 2
MSBK_FRD1 Řečové dovednosti 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
MSBK_LLM8 Literatura 8
Pozn.: Umělecký přednes 1
D. Kroča z 3
MSBK_LMKP Mediální kultura
D. Kroča z 1
MSBK_NDI1 Didaktika 1 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_NPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_NRD1 Řečové dovednosti 1 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_RDI1 Didaktika 1 - RJ
R. Grenarová 8 hodin z 2
MSBK_RPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - RJ
O. Ushakova 8 hodin z 2
MSBK_RRD1 Řečové dovednosti 1 - RJ
I. Hobzová z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček 8 hodin konzultací z 2
MSBK_HC4 Hudební činnosti 4
B. Knopová 4 hodiny z 1
MSBK_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
E. Minářová 8 hodin zk 4
MSBK_KI3 Klavírní improvizace 3
J. Kučerová, D. Ryšánková 4 hodiny zk 3
předp. MSBK_KI2
MSBK_KPV2 Kurikulum předškolního vzdělávání 2 (třídní management)
Z. Syslová 4 hodiny k 2
MSBK_LLM4 Literatura 4
Pozn.: Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež
M. Šubrtová zk 3
předp. MSBK_LLM3
MSBK_PPP3 Průběžná pedagogická praxe 3
Z. Syslová 8 hodin z 2
MSBK_PsOs Psychologie osobnosti
R. Kohoutek, I. Žaloudíková 8 hodin zk 4
MSBK_RMP2 Rozvoj matematických představ 2
R. Blažková, M. Vaňurová 12 hodin zk 5
MSBK_TVP3 Pohybové činnosti 3 - hry ve vodě a předplavecká výuka
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, J. Vrbas 4 hodiny konzultací z 1
MSBK_VC4 Výtvarné činnosti 4 (didaktika výtvarné výchovy)
H. Stadlerová konzultace 8 hodin z 2
 

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_AF2B Didaktika 1 - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_AJ2B Jazyková cvičení a reálie 2B - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_AV2B Výuka výslovnosti - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_FDI2 Didaktika 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
MSBK_FPG2 Praktický jazyk a gramatika 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 8 hodin z 2
MSBK_FRD2 Řečové dovednosti 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
MSBK_HSL Hra v životě dítěte 4 (hra s loutkou)
M. Pavlovská 8 hodin z 2
MSBK_LLM9 Literatura 9
Pozn.: Umělecký přednes 2
D. Kroča z 3
MSBK_NDI2 Didaktika 2 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_NPG2 Praktický jazyk a gramatika 2 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_NRD2 Řečové dovednosti 2 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_RDI2 Didaktika 2 - RJ
R. Grenarová 8 hodin z 2
MSBK_RRD2 Řečové dovednosti 2 - RJ
I. Hobzová z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_APMS Alternativní přístupy v MŠ
M. Pavlovská 4 hodiny z 1
MSBK_DiJV Didaktika jazykové výchovy
K. Klímová 8 hodin zk 4
MSBK_DMA Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ
I. Janoušová, M. Vaňurová 8 hodin z 2
MSBK_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček 8 hodin konzultací z 2
MSBK_HC5 Hudební činnosti 5
B. Knopová 4 hodiny zk 3
MSBK_LLM5 Literatura 5
Pozn.: Didaktika literární výchovy
J. Zítková z 2
předp. MSBK_LLM3
MSBK_SPKk Jazyk a řeč (Rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku)
I. Bytešníková, P. Švojgrová 4 hodiny z 1
MSBK_SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1
Z. Syslová 3 týdny z 3
MSBK_SPSP Speciální pedagogika předškolního věku
M. Bartoňová 12 hodin zk 5
MSBK_TVP4 Pohybové činnosti 4 - zdravotní tělesná výchova
H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 4 hodiny konzultací z 1
MSBK_VC6 Výtvarné činnosti 6 (didaktika výtvarné výchovy)
P. Novotná, H. Stadlerová konzultace 8 hodin zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_ADP3 Dramatické postupy při výuce AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_AD3A Didaktika 2 - AJ
Š. Dohnalová 8 hodin zk 2
MSBK_AJ3A Jazyková cvičení a reálie 3A - AJ
Š. Dohnalová 4 hodiny z 1
MSBK_FDI3 Didaktika 3 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin zk 4
MSBK_FPRJ Praktický jazyk a reálie - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin zk 4
MSBK_FRD3 Řečové dovednosti 3 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
MSBK_LM10 Literatura 10
Pozn.: Interpretace a hra v literární výchově
J. Zítková k 2
předp. NOW ( MSBK_LLM5 )
MSBK_NDI3 Didaktika 3 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_NPJR Praktický jazyk a reálie - NJ
A. Brychová 8 hodin zk 4
MSBK_NRD3 Řečové dovednosti 3 - NJ
A. Brychová 8 hodin z 2
MSBK_RDI3 Didaktika 3 - RJ
R. Grenarová 8 hodin z 2
MSBK_RPJR Praktický jazyk a reálie - RJ
S. Koryčánková 8 hodin zk 4
MSBK_RRD3 Řečové dovednosti 3 - RJ
I. Hobzová 8 z 2
MSBK_TD2 Tvořivá dramatika 2 (projekty)
M. Pavlovská 8 hodin k 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_EVMS Evaluace v MŠ
Z. Syslová 4 hodiny z 1
MSBK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2
Z. Syslová 3 týdny z 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_AA3A Využití hudby ve výuce AJ
Š. Dohnalová 8 hodin z 2
MSBK_AD3B Didaktika 3 (závěrečná zkouška)
Š. Dohnalová 8 hodin zk 4
MSBK_AJ3B Jazyková cvičení a reálie 3B - AJ
Š. Dohnalová 4 hodiny z 1
MSBK_FRDL Praktický jazyk a literatura pro děti - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 8 hodin z 2
MSBK_LLM7 Literatura 7
Pozn.: Didaktika literární výchovy
J. Zítková z 2
předp. MSBK_LLM5
MSBK_NDI4 Didaktika 4 - NJ (závěrečná zkouška)
A. Brychová 8 hodin zk 4
MSBK_NPDL Praktický jazyk a literatura pro děti - NJ
J. Baroková 8 hodin z 2
MSBK_RDI4 Didaktika 4 - RJ
R. Grenarová 8 hodin zk 4
MSBK_RPDL Praktický jazyk a literatura pro děti - RJ
S. Koryčánková 8 hodin z 2