B-SPE NJ3 Pedagogické asistentství NJ a literatury pro ZŠ (KS)

Atributy: NJ2BK_povinnost a NJ2BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJP_UJA Úvod do studia německého jazyka (přednáška)
T. Káňa 12 hodin zk 3
NJP_ULi Úvod do studia německy psané literatury (přednáška)
P. Váňa 12 hodin zk 3
NJ2BK_1FOF Fonetika a fonologie 1
A. Kovářová 12 hodin z 1
NJ2BK_1GRA Gramatická cvičení
R. Wagner 12 hodin z 2
NJ2BK_1JCV Jazyková cvičení a reálie 1
P. Váňa, praktikantka 12 hodin z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ2BK_L19 Německy psaná literatura 19. století
P. Váňa 6 hodin z 1
NJ2BK_MOR1 Morfologie 1
O. Geislerová 12 hodin z 1
NJ2BK_2FOF Fonetika a fonologie 2
A. Kovářová 12 hodin zk 3
NJ2BK_2JCV Jazyková cvičení a reálie 2
P. Váňa, R. Wagner 24 hodin zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_BavD Bavorsko dnes
R. Wagner zk, z 2
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák z 2
NJ_CTE Čtení s porozuměním
J. Baroková z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák cca. 2 hod./ představení a diskuse z 2
NJ_FoANT Fonetická analýza německého textu
A. Kovářová z 2
NJ_GRA2 Gramatická cvičení 2
R. Wagner z 2
NJ_JaP Jazyková politika
B. Sorger z 2
NJ_KoG Komunikativní gramatika
M. Muzikant z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa z 2
NJ_L8 Literatura 8. - 14. století
P. Váňa z 2
NJ_MLNEM Mluvená němčina
S. Reitbrecht z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor víkendový seminář z 2
NJ_PFO1 Jazykové portfolio 1
A. Brychová z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková z 2
NJ_POS Poslech s porozuměním
K. Pešková z 2
NJP_UDI Úvod do didaktiky německého jazyka
A. Brychová 12 hodin k 3
NJ_REC Řečové dovednosti
K. Pešková z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ2BK_L201 Německy psaná literatura 1. poloviny 20. století
P. Váňa 6 hodin z 1
NJ2BK_MOR2 Morfologie 2
O. Geislerová 12 hodin zk 3
předp. NJ2BK_MOR1
NJ2BK_3DEJ Dějiny německy mluvících zemí
B. Sorger 12 hodin zk 4
NJ2BK_3JCV Jazyková cvičení a reálie 3
J. Budňák, S. Reitbrecht 24 hodin z 2
předp. NJ2BK_1JCV && NJ2BK_2JCV

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák z 2
NJ_DEN Dějiny a současnost Německa
R. Rothenhagen, B. Sorger z 2
NJ_DER Dějiny a současnost Rakouska a Švýcarska
B. Sorger z 2
NJ_DidCe Čtení a didaktika četby
S. Reitbrecht z 2
NJ_DidFo Didaktika fonetiky
S. Reitbrecht z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
J. Budňák, S. Reitbrecht z 2
předp. now ( NJ_DIVr )
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
J. Budňák, S. Reitbrecht z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_DLK Vybrané kapitoly z dětské literatury
J. Baroková z 2
NJ_DRA Dramatická výchova ve výuce němčiny
V. Janíková, B. Sorger z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák cca. 2 hod./představení a diskuse z 2
NJ_LKP Literatura - krátká próza
lektorka z 2
NJ_MLS1 Mezinárodní literární seminář (blokový)
P. Váňa víkendový seminář z 2
NJ_MLU Mluvní projev
R. Wagner z 2
NJ_NPK Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková z 2
NJ_PES1 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ!
T. Káňa z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ2BK_L202 Německy psaná literatura 2. poloviny 20. století
J. Budňák 6 hodin z 1
NJ2BK_SYX1 Syntax 1
H. Peloušková 12 hodin z 1
NJ2BK_4JCV Jazyková cvičení a reálie 4
J. Budňák, S. Reitbrecht 24 hodin z 2
předp. NJ2BK_2JCV

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_BavD Bavorsko dnes
R. Wagner zk, z 2
NJ_BLG Bilingvismus
R. Wagner z 2
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák z 2
NJ_CTE Čtení s porozuměním
J. Baroková z 2
NJ_DDL Didaktika dětské literatury
J. Baroková z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIV v předcházejícím semestru.
J. Budňák, S. Reitbrecht z 2
předp. NJ_DIV
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIVr v předcházejícím semestru.
J. Budňák, S. Reitbrecht z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_ELe1 E-learning: tutorial 1
P. Váňa z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák cca. 2 hod./ představení a diskuse z 2
NJ_FoANT Fonetická analýza německého textu
A. Kovářová z 2
NJ_HAN Výuka němčiny u handicapovaných žáků
V. Janíková z 2
NJ_JaP Jazyková politika
B. Sorger z 2
NJ_KoG Komunikativní gramatika
M. Muzikant z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa z 2
NJ_L8 Literatura 8. - 14. století
P. Váňa z 2
NJ_MLNEM Mluvená němčina
S. Reitbrecht z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor víkendový seminář z 2
NJ_PES2 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
T. Káňa z 2
předp. NJ_PES1
NJ_PFO1 Jazykové portfolio 1
A. Brychová z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková z 2
NJ_PoC Postojové částice v řečových aktech
M. Muzikant z 2
NJ_POS Poslech s porozuměním
K. Pešková z 2
NJP_UDI Úvod do didaktiky německého jazyka
A. Brychová 12 hodin k 3
NJ_REC Řečové dovednosti
K. Pešková z 2
NJ_ReRak Reálie Rakouska
S. Reitbrecht z 2
NJ_STRUV Sémantická struktura věty
M. Muzikant z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ2BK_L15 Literatura 15. - 18. století
J. Budňák, P. Váňa 6 hodin SoZk 3
předp. NJ2BK_L201 && NJ2BK_L202
NJ2BK_SLO Základy lexikologie a německá slovotvorba
T. Káňa 12 hodin zk 3
předp. NJ2BK_MOR2
NJ2BK_SYX2 Syntax 2
H. Peloušková 12 hodin zk 3
NJ2BK_5JCV Jazyková cvičení a reálie 5
O. Geislerová, S. Reitbrecht 24 hodin z 2
předp. NJ2BK_4JCV
NJ2B_OPx Oborová praxe
Pozn.: ex NJ2BP_5OPx
A. Brychová 2 týdny z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák z 2
NJ_DEN Dějiny a současnost Německa
R. Rothenhagen, B. Sorger z 2
NJ_DER Dějiny a současnost Rakouska a Švýcarska
B. Sorger z 2
NJ_DidCe Čtení a didaktika četby
S. Reitbrecht z 2
NJ_DidFo Didaktika fonetiky
S. Reitbrecht z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
J. Budňák, S. Reitbrecht z 2
předp. now ( NJ_DIVr )
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
J. Budňák, S. Reitbrecht z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_DLK Vybrané kapitoly z dětské literatury
J. Baroková z 2
NJ_DRA Dramatická výchova ve výuce němčiny
V. Janíková, B. Sorger z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák cca. 2 hod./představení a diskuse z 2
NJ_FRA Frazeologie
M. Muzikant z 2
NJ_LKP Literatura - krátká próza
lektorka z 2
NJ_MLS1 Mezinárodní literární seminář (blokový)
P. Váňa víkendový seminář z 2
NJ_MLU Mluvní projev
R. Wagner z 2
NJ_NPK Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková z 2
NJ_PES1 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ!
T. Káňa z 2
NJ_PES3 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad)
P. Váňa z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková z 2
NJ_SEFP Sémantické funkce prefixů a prefixoidů
M. Muzikant z 2
NJ_SEM Sémantika
T. Káňa z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ2BK_6JCV Jazyková cvičení 6
M. Muzikant 12 hodin zk 4
předp. NJ2BK_3JCV && NJ2BK_4JCV && NJ2BK_5JCV

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_DoC Dovednostní cvičení (přípravný kurz ke zkoušce)
S. Reitbrecht z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa z 2
NJ_L8 Literatura 8. - 14. století
P. Váňa z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor víkendový seminář z 2
NJ_PES4 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů)
P. Váňa z 2
NJ_PFO1 Jazykové portfolio 1
A. Brychová z 2