B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování (KS)

Atributy: OP3_BK_povinnost a OP3_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Nezapomeňte si registrovat předměty společného základu platné pro Váš obor!

1. a 2. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2011

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_BEEV Základy ekologie a environmentální vědy - přednáška
T. Miléř 10 hodin k 3
 
OP3BK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
T. Miléř 8 hodin z 2
 
OP3BK_CVIS Vzdělávání v informační společnosti
P. Pecina 5 hodin z 1
 
OP3BK_DIKT Komunikační technologie
Pozn.: Znalost práce s PC
P. Konupčík 12 hodin zk 4
 
OP3BK_DSPA Sociální a pedagogická antropologie
K. Ouroda 10 hodin z 2
 
OP3BK_DUS Úvod do studia
P. Pecina 3 hodiny z 1
 
OP3BK_FSO Úvod do sociologie
Z. Hons 6 hodin z 2
 
OP3BK_HYGI Hygiena
J. Šibor 10 hodin zk 3
 
OP3BK_RPMA Repetitorium z matematiky
R. Bednárová, D. Kawuloková, P. Sládek, I. Vaculová 15 hodin k 5
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.


2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DCK Cvičení z komunikačních technologií
Pozn.: Znalost práce s PC
R. Bednárová, P. Konupčík 6 hodin z 2
 
OP3BK_DKP Komparativní pedagogika
K. Ouroda 8 hodin z 2
 
OP3BK_DPIT Média a komunikace
Z. Píša 8 hodin k 3
 
OP3BK_DPN Právní nauka
M. Černá 10 hodin k 4
 
OP3BK_POD Obecná didaktika
K. Ouroda 10 hodin zk 4
 
OP3BK_PSVP Vývojová psychologie
O. Čačka, I. Žaloudíková 10 hodin zk 3
 
OP3BK_SPZN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 10 hodin zk 3
 
OP3BK_VKBI Vybrané kapitoly z biologie - přednáška
E. Trnová 8 hodin k 3
 
OP3BK_VKFY Vybrané kapitoly z fyziky - přednáška
P. Sládek 8 hodin k 3
 
OP3BK_VKCH Vybrané kapitoly z chemie - přednáška
P. Ptáček, J. Šibor 8 hodin k 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

3. a 4. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2010

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_BEEV Základy ekologie a environmentální vědy - přednáška
T. Miléř 10 hodin k 3
 
OP3BK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
T. Miléř 8 hodin z 2
 
OP3BK_DEX1 Exkurze 1
Z. Píša 1 hodina z 1
 
OP3BK_DKIP Úvod do oborových didaktik
P. Pecina 10 hodin k 3
 
OP3BK_DPDT Praktikum z didaktické technologie
Pozn.: Znalost práce na PC
P. Konupčík 10 hodin z 2
 
OP3BK_DPVP Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu
K. Ouroda 10 hodin k 3
 
OP3BK_PSIV Interakční výcvik
J. Řezáč 10 hodin k 3
 
OP3BK_PsPO Psychologie osobnosti
O. Čačka 12 hodin zk 3
 
OP3BK_SpPZ Patologické závislosti
P. Kachlík 8 hodin z 1
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DLO Logika
J. Strach 10 hodin z 2
 
OP3BK_DSDV Doprava a systémy dopravní výchovy 1
M. Stojan 10 hodin z 3
 
OP3BK_PsPD Psychodiagnostika osobnosti
O. Čačka 6 hodin z 1
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_HYSP Hygiena školního prostředí
J. Svobodová 6 hodin z 2
 


4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DDOP Didaktika odborných předmětů
P. Pecina 10 hodin zk 4
 
OP3BK_DVD Školní vzdělávací programy
P. Pecina 6 hodin z 2
 
OP3BK_PSPP Pedagogická psychologie
I. Ocetková 10 hodin zk 3
 
OP3BK_PTMV Teorie a metodika výchovy
S. Střelec 10 hodin zk 3
 
OP3BK_VKBI Vybrané kapitoly z biologie - přednáška
E. Trnová 8 hodin k 3
 
OP3BK_VKFY Vybrané kapitoly z fyziky - přednáška
P. Sládek 8 hodin k 3
 
OP3BK_VKCH Vybrané kapitoly z chemie - přednáška
P. Ptáček, J. Šibor 8 hodin k 3
 
SZ7BK_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy
L. Gulová, E. Štěpařová 6 hodin zk 2
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DDV Doprava a systémy dopravní výchovy 2
J. Děcký 8 hodin z 4
předp. OP3BK_DSDV
OP3BK_DOS Provoz obchodu a služeb
P. Stejskalová 8 hodin z 2
 
OP3BK_DPO1 Didaktika praktického vyučování 1 - O
P. Stejskalová 10 hodin zk 4
 
OP3BK_DPT1 Didaktika praktického vyučování 1 - T
P. Pecina, J. Štulpa 10 hodin zk 4
 
OP3BK_DST Stavební technologie
J. Svobodová 8 hodin z 2
 
OP3BK_DTE Elektrotechnologie
J. Pecina 8 hodin z 2
 
OP3BK_DTS Strojírenská technologie
Z. Píša 8 hodin z 2
 
OP3BK_PSKS Zvládání konfliktních situací
J. Mareš, O. Čačka 8 hodin z 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DSP1 Seminář k bakalářské práci 1
K. Ouroda 5 hodin z 2
 

 

5. a 6. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2009

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
T. Miléř 8 hodin z 2
 
OP3BK_DFSP Metodika úvodu do světa práce
K. Ouroda 10 hodin k 3
 
OP3BK_DPOP Pedagogická praxe 1
J. Děcký, Učitelé fak. škol 10 hodin z 4
 
OP3BK_FZMM Základy managemementu a marketingu
B. Javorová 10 hodin z 2
 
OP3BK_INGP Inženýrská pedagogika
K. Ouroda 10 hodin zk 3
 
OP3BK_NAOD Nakládání s odpady
J. Šibor 6 hodin k 2
 
OP3BK_PsPR Psychologie práce
O. Čačka 10 hodin k 3
 
OP3BK_SPMV Specifické problémy multikulturního vzdělávání
V. Kalášková, P. Dvořáková 10 hodin z 2
 
OP3BK_SSP Sociální patologie
V. Kalášková 10 hodin k 3
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DDDV Doprava a systémy dopravní výchovy 3
M. Stojan 12 hodin z 3
předp. OP3BK_DDV
OP3BK_DON1 Obchodní nauka 1 - O
Pozn.: Specializace obchod a služby
R. Presová 15 hodin zk 4
 
OP3BK_DPH1 Podnikové hospodářství 1 - T
R. Presová, P. Suchánek 15 hodin zk 4
 
OP3BK_DPO2 Didaktika praktického vyučování 2 - O
P. Stejskalová 10 hodin zk 3
 
OP3BK_DPT2 Didaktika praktického vyučování 2 - T
J. Štulpa, P. Pecina 10 hodin zk 3
 
OP3BK_DSTP Statistika v pedagogice
J. Strach 10 z 2
 
OP3BK_PVZS Výchova ke zdraví ve škole
J. Gajdošová, A. Prokopová, J. Reissmannová 10 hodin z 2
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_MAPE Moderní aspekty v pedagogice
P. Pecina 6 hodin z 1
 


6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DPOV Pedagogická praxe 2
Pozn.: Souvislá praxe na školách
J. Děcký, Učitelé fak. škol 35 hodin z 6
 
OP3BK_DPSF Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem
P. Benešovský, M. Černá 6 hodin z 1
 
OP3BK_FEK Ekonomika
Pozn.: Zpracování zadaného projektu
R. Presová 12 hodin k 5
 
OP3BK_LIPR Lidská práva
M. Černá 6 hodin k 2
 
OP3BK_PRVI Řízení výchovných a vzdělávacích institucí
J. Šťáva, J. Morbacher 10 hodin k 2
 
OP3BK_PTPD Pedagogická diagnostika
Z. Friedmann 10 hodin z 4
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3BK_DON2 Obchodní nauka 2 - O
Pozn.: směr obchodu a služeb
R. Presová 12 hodin k 4
 
OP3BK_DPH2 Podnikové hospodářství 2 - T
R. Presová, P. Suchánek 12 hodin k 4
 
OP3BK_DSDO Seminář z didaktiky praktického vyučování - O
P. Stejskalová 10 hodin z 2
 
OP3BK_DSDT Seminář z didaktiky praktického vyučování - T
P. Pecina, J. Štulpa 10 hodin z 2