N-SS UOPOS Učitelství odborných předmětů pro základní školy a střední školy - specializace obchod a služby

Atributy: OP3_NK_povinnost a OP3_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_EKO Ekonomie
R. Presová 12 zk 4
 
OP3MK_JOS Řízení jakosti obchodu a služeb
B. Javorová 10 zk 4
 
OP3MK_SMD Rozvoj sociokulturních a managerských dovedností
V. Hřebíček 10 zk 4
 
OP3MK_UOD Úvod do oborových didaktik
P. Pecina 10 z 3
 
OP3MK_ZCH Základy chemie
P. Ptáček 8 z 2
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_AVT Aplikované výukové technologie
J. Strach 10 z 2
 
OP3MK_TMO Tvorba multimediálních distančních opor
P. Konupčík 10 z 2
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_DSE Diplomový seminář
J. Strach 5 z 2
 
OP3MK_PEDV Pedagogický výzkum
J. Strach 8 z 2
 
OP3MK_PSYA Psychohygiena
E. Řehulka 8 z 2
 


2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_DOP Didaktika odborných předmětů
P. Pecina 12 zk 4
 
OP3MK_MAEK Matematika pro ekonomy
10 zk 4
 
OP3MK_PEM Personální management
M. Černá 10 zk 4
 
OP3MK_PSYE Psychologie pro ekonomy
J. Veselá 10 z 3
 
OP3MK_ZABI Základy biologie
E. Trnová 10 z 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_VYOD Vývoj odívání
M. Mertlíková 8 z 2
 
OP3MK_VYVA Výživa
L. Procházková 8 z 2
 
OP3MK_ZBZN Zbožíznalství
L. Dohnalová 8 z 2
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_PSZT Programy pro statistické zpracování dat
J. Strach 8 z 2
 


3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_EKOP Ekonomika a finanční řízení podniku
R. Presová 10 zk 4
 
OP3MK_OPR1 Odborná praxe 1
J. Děcký, Učitelé fak. škol 15 z 3
 
OP3MK_PPOR Psychologie práce, organizace a řízení
R. Kohoutek 10 k 4
 
OP3MK_SDOP Seminář z didaktiky odborných předmětů
J. Děcký 10 z 3
 
OP3MK_STMM Strategický marketing a management
R. Presová 10 zk 4
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_HYPO Hygiena potravin
L. Procházková, V. Březková 8 z 2
 
OP3MK_OBL Oborová legislativa
P. Stejskalová 8 z 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_TVP Tvorba výukových programů
J. Strach 8 z 2
 


4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_EKOS Ekonomická statistika
J. Novotná, I. Vaculová 10 k 4
 
OP3MK_ERPC Ekonomika a řízení podniků obchodu a služeb
R. Presová 12 k 4
 
OP3MK_OBPP Obchodní a pracovní právo
M. Černá 10 k 4
 
OP3MK_OPR2 Odborná praxe 2
J. Děcký, Učitelé fak. škol 15 z 5
 
OP3MK_POIS Podnikové informační systémy
A. Doušek 10 k 4
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_EALC Ekologické aspekty lidské činnosti
B. Javorová 8 hodin k 2
 
OP3MK_MEPV Metodika řešení problémových výchovných situací
S. Střelec, J. Řezáč 8 z 2
 
OP3MK_PTSV Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
P. Pecina 8 k 2