B-SPE RJ3 Ped. asistentství RJ a literatury pro ZŠ (KS)

Atributy: RJ2_BK_povinnost a RJ2_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_DRP1 Dějiny Ruska 1
R. Grenarová 6 z 1
RJ2BK_FCS1 Fonetická cvičení 1
I. Hobzová, N. Naumova z 1
RJ2BK_USP1 Úvod do studia ruštiny 1
J. Kuklová 6 zk 3
RJ2BK_ZRS1 Základy ruštiny 1
N. Naumova z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_DRS1 Seminář z dějin Ruska 1
R. Grenarová 8 z 2
RJ2BK_JCS1 Jazyková cvičení 1
N. Naumova 8 z 4
RJ2BK_PFS1 Praktická fonetika 1
I. Hobzová 12 z 2
RJ2BK_RZS1 Ruština pro začátečníky 1
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, E. Malenová z 4
RJ2BK_USS1 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1
J. Kuklová 8 z 2
RJ2BK_ZRC1 Cvičení ze základů ruštiny 1
N. Naumova 12 z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_DRP2 Dějiny Ruska 2
Pozn.: absolvovaní předmětu Dějiny Ruska I.
R. Grenarová 6 zk 3
RJ2BK_FCS2 Fonetická cvičení 2
I. Hobzová z 1
RJ2BK_GRS1 Gramatika 1
R. Grenarová, J. Kuklová z 1
RJ2BK_ULP1 Úvod do studia literatury 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1
E. Malenová, S. Koryčánková 6 z 1
předp. NOW ( RJ2BK_KCx1 )
RJ2BK_ZRS2 Základy ruštiny 2
I. Hobzová, N. Naumova zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_DRS2 Seminář z dějin Ruska 2
R. Grenarová 8 z 2
RJ2BK_JCS2 Jazyková cvičení 2
I. Hobzová, S. Koryčánková, N. Naumova 8 z 4
RJ2BK_KCx1 Kontrola povinné četby 1
E. Malenová, S. Koryčánková z 1
RJ2BK_PFS2 Praktická fonetika 2
I. Hobzová 6 z 2
RJ2BK_RZS2 Ruština pro začátečníky 2
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova z 4
RJ2BK_ZRC2 Cvičení ze základů ruštiny 2
I. Hobzová, S. Koryčánková, N. Naumova 12 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_FOP1 Fonetika 1
N. Naumova 4 zk 3
RJ2BK_KLP1 Klasická ruská literatura 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 2
I. Pospíšil, S. Koryčánková, E. Malenová 6 z 1
předp. NOW ( RJ2BK_KCx2 )
RJ2BK_MOP1 Morfologie 1
R. Grenarová 8 z 1
RJ2BK_MOS1 Seminář z morfologie 1
R. Grenarová 6 z 1
RJ2BK_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1
J. Kuklová k 2
RJ2BK_REP1 Reálie 1
N. Naumova 6 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_UVOD Úvod do studia didaktiky cizích jazyků
V. Janíková, M. Píšová 1 hodina k 2
RJ2BK_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 2 z 4
RJ2BK_FOS1 Seminář z fonetiky 1
N. Naumova z 2
RJ2BK_JSS1 Jazykový seminář 1
J. Kuklová 12 z 4
RJ2BK_KCx2 Kontrola povinné četby 2
E. Malenová, S. Koryčánková z 1
RJ2BK_KLS1 Seminář z klasické ruské literatury 1
S. Koryčánková, E. Malenová 6 z 2
RJ2BK_MOC1 Cvičení z morfologie 1
R. Grenarová 6 z 2
RJ2BK_PGS1 Praktická gramatika 1
I. Hobzová 6 z 2
RJ2BK_RES1 Seminář z reálií 1
N. Naumova 6 z 2
RJ2BK_RZS1 Ruština pro začátečníky 1
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, E. Malenová z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_KLP2 Klasická ruská literatura 2
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 3
I. Pospíšil, E. Malenová, S. Koryčánková 6 k 2
předp. NOW ( RJ2BK_KCx3 )
RJ2BK_MOP2 Morfologie 2
R. Grenarová 6 z 1
RJ2BK_MOS2 Seminář z morfologie 2
R. Grenarová 6 z 1
RJ2BK_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2
I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová z 1
RJ2BK_REP2 Reálie 2
I. Hobzová, N. Naumova 6 zk 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 10 z 4
RJ2BK_JSS2 Jazykový seminář 2
I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová 12 z 4
RJ2BK_KCx3 Kontrola povinné četby 3
E. Malenová, S. Koryčánková domácí četba z 1
RJ2BK_KLS2 Seminář z klasické ruské literatury 2
E. Malenová, S. Koryčánková 6 z 2
RJ2BK_MOC2 Cvičení z morfologie 2
R. Grenarová 6 z 2
RJ2BK_PGS2 Praktická gramatika 2
I. Hobzová 6 z 2
RJ2BK_RES2 Seminář z reálií 2
I. Hobzová, N. Naumova 6 z 2
RJ2BK_RZS2 Ruština pro začátečníky 2
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_LEP1 Lexikologie 1
S. Koryčánková 12 zk 3
RJ2BK_MOP3 Morfologie 3
R. Grenarová 6 zk 3
RJ2BK_MOS3 Seminář z morfologie 3
R. Grenarová 6 z 1
RJ2BK_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3
S. Koryčánková 6 zk 3
RJ2BK_RMP1 Ruská moderní a postmoderní literatura 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 4
S. Koryčánková, E. Malenová 12 z 3
předp. NOW ( RJ2BK_KCx4 )
RJ2BK_SYP1 Syntax 1
S. Koryčánková, O. Ushakova z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_UVOD Úvod do studia didaktiky cizích jazyků
V. Janíková, M. Píšová 1 hodina k 2
RJ2BK_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 2 z 4
RJ2BK_JSS3 Jazykový seminář 3
S. Koryčánková 8 z 4
RJ2BK_KCx4 Kontrola povinné četby 4
E. Malenová, S. Koryčánková z 1
RJ2BK_LES1 Seminář z lexikologie 1
S. Koryčánková z 4
RJ2BK_PGS3 Praktická gramatika 3
I. Hobzová 6 z 2
RJ2BK_RZS1 Ruština pro začátečníky 1
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, E. Malenová z 4
RJ2BK_SYS1 Seminář ze syntaxe 1
S. Koryčánková, O. Ushakova z 4


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4
S. Koryčánková 6 z 1
RJ2BK_RMP2 Ruská moderní a postmoderní literatura 2
E. Malenová, S. Koryčánková 6 zk 3
RJ2BK_STP1 Stylistika 1
S. Koryčánková 12 z 1
RJ2BK_SZK1 Souborná zkouška ruský jazyk 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, O. Ushakova z 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BK_JSS4 Jazykový seminář 4
S. Koryčánková z 4
RJ2BK_RMS1 Seminář z ruské literatury 1
E. Malenová, S. Koryčánková 6 z 2
RJ2BK_STS1 Seminář ze stylistiky 1
S. Koryčánková 6 z 2