B-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atributy: SP4_BK_povinnost a SP4_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy
L. Slepičková 8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 Psychopedie
B. Bazalová 12 hodin zk 6
SP7BK_MTO1 Metodologie 1
K. Balátová 16 hodin zk 8
SP7BK_ZZDN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 12 hodin zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_PEDI Pediatrie
P. Kachlík 8 hodin zk 6
SP4BK_PPS1 Patopsychologie 1
D. Přinosilová 12 hodin k 4
SP4BK_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 logopedie
P. Švojgrová 12 hodin zk 6
SP4BK_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 surdopedie
P. Pitnerová 8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 somatopedie
I. Fialová 8 hodin zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_ISPP Integrativní speciální pedagogika
I. Fialová, P. Pitnerová, K. Sayoud Solárová 8 hodin zk 6
SP4BK_NEUR Neurologie
R. Šlapal 8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 Oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 Etopedie
K. Červenka 8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 Specifické poruchy učení
S. Chaloupková 8 hod zk 4
SP7BK_PSCH Psychiatrie
P. Kachlík 8 hodin zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SP1a Specializace 1a Logopedie
B. Bočková 40 hodin zk 24
SP4BK_SP1b Specializace 1b Psychopedie
J. Pipeková 40 hodin zk 24

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_KOAL Alternativní komunikace
B. Bočková 24 hodin z 6
SP4BK_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 24 hodin z 6
SP7BK_LGPR Logopedická prevence pro P, So
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
P. Švojgrová 24 hodin z 6
SP7BK_PSMO Psychomotorika
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
M. Blahutková 24 hodin z 6
SP7BK_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
D. Opatřilová 24 hodin z 6


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_OFTA Oftalmologie
P. Kachlík 8 hodin zk 4
SP4BK_ORLF ORL, foniatrie
I. Šlapák 8 hodin zk 4
SP4BK_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 16 hodin k 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SP2c Specializace 2c Surdopedie
L. Doležalová 40 hodin zk 18
SP4BK_SP2d Specializace 2d Somatopedie
L. Procházková 40 hodin zk 18
SP4BK_SP2e Specializace 2e Oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 40 hodin zk 18
SP4BK_SP2f Specializace 2f Etopedie
K. Červenka, V. Vojtová 40 hodin zk 18

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_OPRS Odborná praxe souvislá
M. Bartoňová praxe 32 z 6

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_PRST Případová studie
individuálně z 10