N-SPD SPAN Speciální andragogika

Atributy: SPA_NK_povinnost a SPA_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

POZOR: Studenti, kteří studují 2 obory speciální pedagogiky současně, musí vypracovat 2 diplomové práce a zapisují také všechny předměty k DP 2x  (v prvním studiu: DPp_SP, DP_SP, DPd_SP a ve druhém studiu: DPp_SP2, DP_SP2, DPd_SP2).

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG1 Speciální andragogika 1
K. Pančocha 16 hodin zk 12
SP7MK_MTO2 Metodologie 2
L. Slepičková 16 hodin zk 8
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2
D. Přinosilová 16 hodin k 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG2 Speciální andragogika 2
K. Sayoud Solárová 16 hodin zk 8
předp. SPAMK_SAG1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_S4g1 Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1
L. Procházková, K. Sayoud Solárová 40 hodin zk 16
SPAMK_S4h1 Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1
P. Horehleď 40 hodin zk 16

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG3 Speciální andragogika 3
K. Balátová 8 hodin zk 4
předp. SPAMK_SAG2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_S4g2 Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 2
L. Procházková, K. Sayoud Solárová 40 hodin zk 16
předp. SPAMK_S4g1
SPAMK_S4h2 Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 2
P. Horehleď 40 hodin zk 16
předp. SPAMK_S4h1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG4 Speciální andragogika 4
K. Pančocha 16 hodin k 8
předp. SPAMK_SAG3
SP7MK_NEPS Neuropsychologie
E. Řehulka 8 hodin z 2
SP7MK_OPRX Pedagogická praxe souvislá
J. Pipeková 32 hodin praxe z 10