B-SPD SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

Atributy: SPL_BK_povinnost a SPL_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_ZSE Základy speciální pedagogiky etopedie
K. Červenka 8 hodin k 2
SPLBK_ZSO Základy speciální pedagogiky oftalmopedie
Z. Nováková 8 hodin k 2
SPLBK_ZSPS Základy speciální pedagogiky psychopedie
B. Bazalová 12 hodin zk 6
SPLBK_ZSS Základy speciální pedagogiky somatopedie
I. Fialová 8 hodin k 2
SPLBK_ZSU Základy speciální pedagogiky specifické poruchy učení
S. Chaloupková 8 hod k 2
SP7BK_MTO1 Metodologie 1
K. Balátová 16 hodin zk 8
SP7BK_ZZDN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 12 hodin zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_NEU Neurologie
R. Šlapal 8 hodin zk 4
SPLBK_ORLF ORL Foniatrie
I. Šlapák 8 hodin zk 4
SPLBK_PAPS Patopsychologie
D. Přinosilová 16 hodin k 6
SPLBK_PEDI Pediatrie
P. Kachlík 8 hodin zk 4
SPLBK_ZSL1 Základy speciální pedagogiky logopedie 1
Pozn.: Zapisují pouze studenti studijního programu Komunikační techniky.
P. Švojgrová 8 hodin zk 4
SPLBK_ZSS1 Základy speciální pedagogiky surdopedie 1
Pozn.: Zapisují pouze studenti studijního programu Komunikační techniky.
P. Pitnerová 8 hodin zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_PSDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 16 hodin zk 4
SPLBK_ZSL2 Základy speciální pedagogiky logopedie 2
Pozn.: Zapisují pouze studenti studijního programu Komunikační techniky.
P. Švojgrová 8 hodin k 3
SPLBK_ZSS2 Základy speciální pedagogiky surdopedie 2
Pozn.: Zapisují pouze studenti studijního programu Komunikační techniky.
L. Hricová 8 hodin k 3
SP7BK_PSCH Psychiatrie
P. Kachlík 8 hodin zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_KSP1 Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením 1
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
L. Doležalová 24 hodin zk 10
SPLBK_LIN1 Specializace: Logopedická intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1
Pozn.: Sudenti zapisují pouze jednu specializaci.
I. Bytešníková 24 hodin zk 10

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_SPLS Speciálně pedagogická diagnostika logopedická a surdopedická
L. Doležalová, J. Klenková 16 hodin zk 7

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_KSP2 Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením 2
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
L. Hricová 24 hodin zk 10
SPLBK_LIN2 Specializace: Logopedická intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2
Pozn.: Sudenti zapisují pouze jednu specializaci.
I. Bytešníková 24 hodin zk 10
SPLBK_SPSU Specializace: Surdopedie
Pozn.: Zapisují pouze studenti specializace - Logopedická intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2.
L. Doležalová 24 hodin zk 10

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_AAK Alternativní a augmentativní komunikace
B. Bočková 20 hodin zk 8
SPLBK_ISP Integrativní speciální pedagogika
I. Fialová, P. Pitnerová, K. Sayoud Solárová 8 hodin zk 5
SPLBK_KODP Komunikace osob s duálním smyslovým postižením
L. Hricová 20 hodin zk 8

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_SPDL Specializace: Speciálně pedagogická diagnostika logopedická
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
I. Bytešníková 16 hodin k 6
SPLBK_SPDS Specializace: Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
L. Doležalová 16 hodin k 6

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBK_PPXS Odborná praxe souvislá
L. Hricová, J. Klenková praxe 32 hodin z 13

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_PRST Případová studie
individuálně z 10