N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atributy: SPS_NK_povinnost a SPS_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

POZOR: Studenti, kteří studují 2 obory speciální pedagogiky současně, musí vypracovat 2 diplomové práce a zapisují také všechny předměty k DP 2x  (v prvním studiu: DPp_SP, DP_SP, DPd_SP a ve druhém studiu: DPp_SP2, DP_SP2, DPd_SP2).

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MK_MSP1 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1
R. Blažková 12 hodin zk 6
SP7MK_MTO2 Metodologie 2
L. Slepičková 16 hodin zk 8
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2
D. Přinosilová 16 hodin k 6
SP7MK_SSPU Specializace: Strategie vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
S. Chaloupková 16 hodin zk 8

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MK_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 Český jazyk a literatura
M. Bartoňová 16 hodin zk 8

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_S4b1 Specializace: Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami 1
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu SZZ ze specializace somatopedie.
D. Opatřilová, L. Procházková, P. Röderová 40 hodin zk 16
SPSMK_S4e1 Specializace 1: Edukace žáků s lehkým mentálním postižením
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu SZZ ze specializace psychopedie.
B. Bazalová 40 hodin zk 16
SPSMK_S4f1 Specializace 1: Rozvoj komunikačních schopností u žáků s mentálním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu SZZ ze specializace psychopedie a logopedie.
M. Bartoňová, I. Bytešníková 40 hodin zk 16

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Metodika speciálních škol
M. Bartoňová 16 hodin zk 8

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_S4b2 Specializace: Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami 2
D. Opatřilová, L. Procházková 40 hodin zk 16
SPSMK_S4e2 Specializace 2: Edukace žáků s těžším mentálním postižením
J. Pipeková 40 hodin zk 16
SPSMK_S4f2 Specializace 2: Rozvoj komunikačních schopností u žáků s mentálním postižením 2
I. Bytešníková, J. Pipeková 40 hodin zk 16

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_RAIN Poradenství a intervence v předškolním a školním věku (pro psychopedy, somatopedy a oftalmopedy)
D. Opatřilová, P. Röderová 8 hodin k 6
SP7MK_NEPS Neuropsychologie
E. Řehulka 8 hodin z 2
SP7MK_OPRX Pedagogická praxe souvislá
J. Pipeková 32 hodin praxe z 10