B-SPE Pedagogické asistentství pro ZŠ: SPOLEČNÝ ZÁKLAD (KS)

Atributy: SZ2_BK_povinnost, SZ2_BK_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_BiEV Environmentální vzdělávání
V. Navrátil, P. Ptáček, A. Ruda, B. Rychnovský 0/0/0 k 2
SZ7BK_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
B. Šmahelová, R. Pospíšil 0/0/1 k 3
SZ7BK_UFI Úvod do filosofie
E. Vonková 4/0/0 z 1
SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie
E. Řehulka, T. Škubalová 0/0/1 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_DTI1 Informační technologie 1
A. Hyprová 0/1/0 z 1
SZ7BK_PSDV Psychologie duševního vývoje
O. Čačka 0/0/1 zk 4
SZ7BK_SDi1 Úvod do školní didaktiky
O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil 0/0/1 zk 3
SZ7BK_SPZN Základy zdravotních nauk
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
P. Kachlík 4/0/0 z 1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_DTI2 Informační technologie 2
A. Hyprová 0/0/0 z 1
předp. SZ7BK_DTI1
SZ7BK_MET1 Základy pedagogické metodologie
O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil, M. Novotná 0/0/0 z 1
SZ7BK_SOPS Sociální psychologie
I. Ocetková, J. Řezáč 0/0/1 zk 4
SZ7BK_TEV1 Teorie a metodika výchovy
M. Janda, S. Střelec, J. Krátká 0/0/1 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_KOM1 Pedagogická komunikace
O. Šimoník, J. Krátká, H. Kneselová, R. Pospíšil, P. Vacek 0/4/0 z 1
SZ7BK_PTPS Patopsychologie a základy psychologického poradenství
J. Dan 0/0/1 z 1
SZ7BK_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I
J. Šťáva 6/0/0 zk 3
SZ7BK_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikultruní výchovy
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/0 zk 3
SZ7BK_ZVZD Základy výchovy ke zdraví
J. Gajdošová, L. Procházková, A. Prokopová, J. Reissmannová, R. Slaný 0/0/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_DTLO Logika
J. Strach 0/0/4 z 1
SZ7BK_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky
H. Borovská 0/0/0 z 1
SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
J. Šťáva 0/0/1 z 2
SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika 1
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Seciální pedagogika.
B. Bazalová, P. Pitnerová 8/0/0 zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
J. Šťáva 0/0/1 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.