N-ZS kombinace oborů Učitelství pro ZŠ(KS)

Atributy: SZ2_NK_povinnost a SZ2_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník 8 hodin zk 4
SZ7MK_PPPS Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, J. Mareš, E. Řehulka 8 hodin zk 4
SZ7MK_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 4 hodiny z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika
R. Pospíšil, O. Šimoník 6 hodin zk 3
SZ7MK_PsSP Psychologie ve školní praxi
J. Mareš 4 hodiny z 1
SZ7MK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek 6 hodin zk 3
SZ7MK_SP2P Speciální pedagogika 2
Pozn.: Předmět nezapisují studenti speciální pedagogiky.
L. Procházková 8 hodin zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MK_APdE Aplikace pedagogiky
O. Šimoník, S. Střelec, R. Pospíšil, M. Novotná, M. Tannenbergerová 4 hodiny z 1
SZ2MK_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva 6 hodin zk 3
SZ7MK_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
J. Šťáva 6 hodin zk 3