B-SPE SPOLEČNÝ ZÁKLAD OVP Učitelství praktického vyučování

Atributy: SZOP3_BK_povinnost a SZOP3_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. a 2. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2011

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
B. Šmahelová, R. Pospíšil 6 hodin k 3
SZ7BK_UFI Úvod do filosofie
E. Vonková 4 hodiny z 1
SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie
E. Řehulka, T. Škubalová 6 hodin k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
J. Kollárová, R. Mlýnková, G. Durnová, J. Vacek, D. Dvořáková z 1
CJV_NJA2k Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ3BK_CJAJ Angličtina pro didaktické technologie
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu).
J. Kollárová, J. Vacek, D. Dvořáková, G. Durnová 15 hodin zk 4
předp. CJV_AJA2k || CJV_AJA2
SZ3BK_CJNJ Němčina pro didaktické technologie
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu).
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek 15 hodin zk 4
předp. CJV_NJA2k || CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

 

3. a 4. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2010

3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_SOPS Sociální psychologie
I. Ocetková, J. Řezáč 8 hodin zk 4
SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika 1
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Seciální pedagogika.
B. Bazalová, P. Pitnerová 8 hodin zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2D Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Mimořádný předmět Vstupní test pro studenty B-SPE OVP (2. ročník v 2011/2012). Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina pro didaktické technologie.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, J. Vacek, D. Dvořáková z 1
CJV_NJA2D Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Mimořádný předmět Vstupní test pro studenty B-SPE OVP (2. ročník v 2011/2012). Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina pro didaktické technologie.
M. Mészárosová, E. Matyášová, J. Kollárová, J. Vacek z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ3BK_CJAJ Angličtina pro didaktické technologie
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu).
J. Kollárová, J. Vacek, D. Dvořáková, G. Durnová 15 hodin zk 4
předp. CJV_AJA2k || CJV_AJA2
SZ3BK_CJNJ Němčina pro didaktické technologie
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu).
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek 15 hodin zk 4
předp. CJV_NJA2k || CJV_NJA2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.