SPOLEČNÝ ZÁKLAD: N-SPD SPZP Speciální pedagogika N-SPD SPAN Speciální andragogika N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele N-ZS SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atributy: SZSP_NK_povinnost a SZSP_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník 8 hodin zk 4
SZ7MK_PPPS Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, J. Mareš, E. Řehulka 8 hodin zk 4
SZ7MK_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 4 hodiny z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MK_CJAJ Analýza cizojazyčného odborného textu - anglický jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen testem na úrovni B2.
R. Mlýnková, G. Durnová, J. Kollárová, J. Chocholatá, D. Dvořáková, J. Vacek 14 zk 4
SP4MK_CJNJ Analýza cizojazyčného odborného textu - německý jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen testem na úrovni B2.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 14 zk 4
SP4MK_CJRJ Analýza cizojazyčného odborného textu - ruský jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen testem na úrovni B2.
K. Štěpánková, I. Hobzová, G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 14 zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika
R. Pospíšil, O. Šimoník 6 hodin zk 3
SZ7MK_PsSP Psychologie ve školní praxi
J. Mareš 4 hodiny z 1
SZ7MK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek 6 hodin zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel e-learningový kurz z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MK_APdE Aplikace pedagogiky
O. Šimoník, S. Střelec, R. Pospíšil, M. Novotná, M. Tannenbergerová 4 hodiny z 1
SZ2MK_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva 6 hodin zk 3
SZ7MK_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
J. Šťáva 6 hodin zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel e-learningový kurz z 2