N-SS UOPST Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství

Atributy: UOPST_NK_povinnost a UOPST_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_CAS1 Části strojů 1
Pozn.: Specializace - strojírenství
Z. Píša 8 z 3
 
DI3MK_EKO Ekonomie
R. Presová 12 zk 4
 
DI3MK_FYZ Vybrané kapitoly z fyziky
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
V. Navrátil, P. Sládek 10 zk 4
 
DI3MK_MAT Matematika
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
P. Sládek, I. Vaculová 10 zk 4
 
DI3MK_TEM Technická mechanika
Pozn.: Specializace - strojírenství
Z. Píša 8 z 3
 
DI3MK_UOD Úvod do oborových didaktik
P. Pecina 10 z 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_AVT Aplikované výukové technologie
J. Strach 10 z 2
 
DI3MK_TMO Tvorba multimediálních distančních opor
P. Konupčík 10 z 2
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_PEDV Pedagogický výzkum
J. Strach 8 z 2
 
DI3MK_PSYA Psychohygiena
E. Řehulka 8 z 2
 


2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_CAS2 Části strojů 2
Pozn.: Specializace - strojírenství
Z. Píša 8 zk 4
 
DI3MK_DOP Didaktika odborných předmětů
P. Pecina 12 zk 4
 
DI3MK_NANO Nanotechnologie
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
V. Navrátil, P. Sládek, P. Sťahel 8 hodin z 3
 
DI3MK_PEM Personální management
V. Hřebíček 10 zk 4
 
DI3MK_STR1 Strojírentská technologie 1
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Z. Píša 10 z 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_AEK Aplikovaná elektrotechnika a komunikace
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
J. Pecina 10 zk 4
 
DI3MK_APE Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Specializace - strojírenství
T. Miléř 10 zk 4
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_PSZT Programy pro statistické zpracování dat
J. Strach 8 z 2
 
DI3MK_PUMA Povrchové úpravy materiálů
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Z. Píša 8 hodin z 3
 


3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_EPP1 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 1
Pozn.: Specializace - strojírentství
R. Presová 8 z 3
 
DI3MK_FZM Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
V. Navrátil, J. Morbacher 10 zk 4
 
DI3MK_ME2 Metrologie 2
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Z. Píša 10 zk 4
 
DI3MK_OPR1 Odborná praxe 1
Pozn.: Specializace - strojírentství
J. Děcký, Učitelé fak. škol 15 z 3
 
DI3MK_PPOR Psychologie práce, organizace a řízení
R. Kohoutek 10 zk 4
 
DI3MK_SDOP Seminář z didaktiky odborných předmětů
Pozn.: Specializace - strojírentství
J. Děcký 10 z 3
 
DI3MK_STR2 Strojírenská technologie 2
Pozn.: Specializace - strojírentství
Z. Píša 10 z 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_KON Konstruování
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša 8 z 2
 
DI3MK_PST Pravděpodobnst a statistika
Pozn.: Specializace - strojírentství
J. Novotná 8 z 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_TVP Tvorba výukových programů
J. Strach 8 z 2
 


4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2
Pozn.: Specializace - strojírentství
R. Presová 10 k 4
 
DI3MK_OPR2 Odborná praxe 2
Pozn.: Specializace - strojírentství
J. Děcký, Učitelé fak. škol 15 z 4
 
DI3MK_PIS Podnikové informační systémy
Pozn.: Specializace - strojírentství
A. Doušek 10 k 4
 
DI3MK_PPK Počítačová podpora konstruování
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša 10 k 4
 
DI3MK_STR3 Strojírenská technologie 3
Pozn.: Specializace - strojírentství
Z. Píša 10 k 4
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_EALC Ekologické aspekty lidské činnosti
B. Javorová 8 hodin k 2
 
DI3MK_PCNS Programování na CNC strojích
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša 15 z 3
 
DI3MK_PTSV Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
P. Pecina 8 z 2