N-SS UOPS Učitelství odborných předmětů pro střední školy – specializace služby

Atributy: UOPS_NK_povinnost a UOPS_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_EKO Ekonomie
R. Presová 12 zk 4
 
DT3MK_UOD Úvod do oborových didaktik
P. Pecina 10 z 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_CST Části strojů
Z. Píša 10 zk 4
 
DT3MK_VHP Výživa a hygiena potravin
L. Procházková, V. Březková 10 zk 4
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_DSE Diplomový seminář
J. Strach 5 z 2
 
DT3MK_PEDV Pedagogický výzkum
J. Strach 8 z 2
 
DT3MK_ZCH Základy chemie
P. Ptáček 8 z 2
 


2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_DOP Didaktika odborných předmětů
P. Pecina 12 zk 4
 
DT3MK_PEM Personální management
M. Černá 10 zk 4
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_STR1 Strojírenská technologie 1
Z. Píša 10 z 3
 
DT3MK_ZTV1 Základy textilní a oděvní výroby 1
P. Benešovský 10 z 3
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_PSZT Programy pro statistické zpracování dat
J. Strach 8 z 2
 


3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_OPR1 Odborná praxe 1
J. Děcký, Učitelé fak. škol 15 z 3
 
DT3MK_PPOR Psychologie práce, organizace a řízení
R. Kohoutek 10 zk 4
 
DT3MK_SDOP Seminář z didaktiky odborných předmětů
J. Děcký 10 z 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_STR2 Strojírenská technologie 2
Z. Píša 12 zk 4
 
DT3MK_ZTV2 Základy textilní a oděvní výroby 2
P. Benešovský 12 zk 4
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_TVP Tvorba výukových programů
J. Strach 8 z 2
 


4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_EKOP Ekonomika a finanční řízení podniků
P. Suchánek, R. Presová 10 k 4
 
DT3MK_OPR2 Odborná praxe 2
J. Děcký, Učitelé fak. škol 15 z 4
 
DT3MK_RJS Řízení jakosti ve službách
B. Javorová 12 k 4
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_STR3 Strojírenská technologie 3
Z. Píša 10 k 4
 
DT3MK_TEPO Technologie potravin
P. Ptáček 10 k 4
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DT3MK_EALC Ekologické aspekty lidské činnosti
B. Javorová 8 hodin k 2
 
DT3MK_PTSV Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
P. Pecina 8 k 2