N-ZS ZE2 Učitelství zeměpisu pro ZŠ (KS)

Atributy: ZE2_NK_povinnost a ZE2_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MK_CFS7 Geografie České republiky 1
J. Kolejka 12 hodin konzultací k 2
Ze2MK_DPS7 Didaktika geografie 1
E. Hofmann 12 hodin konzultací z 2
Ze2MK_ERS7 Regionální geografie Evropy a Společenství nezávislých států
J. Kolejka 12 hodin konzultací k 2
Ze2MK_NKS7 Nauka o krajině a životním prostředí
J. Kolejka 12 hodin konzultací zk 3
Ze2MK_OXS7 Integrovaná terénní výuka
E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, D. Mísařová, A. Ruda, H. Svatoňová, H. Svobodová 1 týden z 2
Ze2MK_VPx1 Výuková praxe 1
E. Hofmann 1 týden z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MK_AAS8 Regionální geografie Asie a Afriky
A. Ruda 12 hodin konzultací k 2
Ze2MK_CSS8 Geografie České republiky 2
H. Svobodová 12 hodin konzultací k 2
Ze2MK_DFS8 Didaktika geografie 2
E. Hofmann 12 hodin konzultací zk 3
Ze2MK_VPx2 Výuková praxe 2
E. Hofmann průběžná z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MK_C1X9 Terénní praxe z regionální geografie České republiky
E. Hofmann, J. Kolejka 1 týden z 2
Ze2MK_Z1X9 Terénní praxe z regionální geografie zahraničních zemí
E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, D. Mísařová, A. Ruda, H. Svatoňová, H. Svobodová 1 týden z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MK_AMS9 Regionální geografie Ameriky
H. Svobodová 12 hodin konzultací k 2
Ze2MK_DPVS Didaktika přírodních věd
E. Hofmann 8 hodin konzultací z 1
Ze2MK_DSS9 Didaktika geografie 3
E. Hofmann 12 hodin konzultací z 2
Ze2MK_PGS9 Politická geografie
L. Lněnička 12 hodin konzultací zk 3
Ze2MK_VPx3 Výuková praxe 3
E. Hofmann průběžná z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MK_C1X9 Terénní praxe z regionální geografie České republiky
E. Hofmann, J. Kolejka 1 týden z 2
Ze2MK_Z1X9 Terénní praxe z regionální geografie zahraničních zemí
E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, D. Mísařová, A. Ruda, H. Svatoňová, H. Svobodová 1 týden z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MK_AGS0 Aplikovaná geografie
L. Lněnička 12 hodin konzultací z 2
Ze2MK_AOS0 Regionální geografie Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
H. Svobodová 8 hodin konzultací k 2
Ze2MK_DKS0 Didaktika geografie 4
E. Hofmann 8 hodin konzultací zk 3