B-SPE LAJ Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Atributy: AA2_BP_povinnost a AA2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Studenti bakalářského studia si musí během studia zapsat nejméně čtyři povinně volitelné předměty.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Studenti, kteří budou psát bakalářskou práci na katedře anglického jazyka a literatury, by při registraci předmětu BPp_AJ (Bakalářská práce – Projekt) měli mít představu, jakým tématem by se chtěli zabývat, a mít toto téma schváleno budoucím školitelem. Ihned po zápisu, nejpozději během prvního týdne výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2BP_FF1A Fonetika a fonologie A
I. Headlandová Kalischová 0/2/0 z 2
A2BP_GR1A Gramatika A
R. Jančaříková 0/2/0 z 2
A2BP_PJ1A Praktický jazyk 1A
A. Collier 0/4/0 z 4
A2BP_UVOD Úvod do studia literatury
J. Izavčuk 1/0/0 zk 3
A2BP_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele
M. Adam 1/0/0 zk 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2BP_FF1B Fonetika a fonologie B
S. Šamalíková 1/0/0 k 2
A2BP_GR1B Gramatika B
I. Hůlková, R. Jančaříková 0/2/0 z 2
předp. A2BP_GR1A
A2BP_IJMK Intenzivní jazykový a metodický kurz
P. Buchtová, S. Hanušová 0/0/1 z 1
A2BP_PJ1B Praktický jazyk 1B
M. Němec, N. Vojtková 0/4/0 z 4
předp. A2BP_PJ1A
A2BP_SFFB Seminář z fonetiky a fonologie B
S. Šamalíková 0/2/0 z 2
předp. A2BP_FF1A
A2BP_SOZK Souborná zkouška
N. Vojtková 0/0/0 SoZk 3
předp. A2BP_PJ1B && A2BP_GR1B && A2BP_SFFB
A2BP_UVDI Úvod do studia didaktiky AJ
H. Havlíčková 0/1/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2BP_DRVB Dějiny Velké Británie
Z. Janík 0/2/0 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BP_NOPA Náslechová oborová praxe průběžná A
A. Kašpárková 0/2/0 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BP_PJ2A Praktický jazyk 2A
A. Randall 0/4/0 z 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BP_SALI Starší anglická literatura
H. Waisserová 0/2/0 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BP_SYNA Syntax A
R. Vogel 0/2/0 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BP_ZAD1 Základy didaktiky angličtiny 1
A. Kašpárková 0/2/0 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_ACAD Akademické prezentace
A. Collier 0/1/0 k 3
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1
R. Vogel 0/1/0 k 3
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ
Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady
I. Přibylová 0/1/0 k 3
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 0/1/0 k 3
AJB_NEWZ Nový Zéland
S. Hanušová, G. Sedláková 0/1/0 k 3
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda
P. Doležel 0/1/0 k 3
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka
Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 0/1/0 k 3
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení
M. Němec 0/1/0 k 3
AJB_TPI Problémy výukové praxe
N. Vojtková 0/1/0 k 3
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 k 3
AJB_VIWE Videoweb
E. Minaříková 0/1/0 k 3
AJB_WITC Ženy ve městě
V. Eliášová 0/1/0 k 3
AJPV_JC2A Jazyková cvičení 2A
A. Randall 0/1/0 z 1
AJPV_MPRA Mluvený projev A
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_UTPR Úvod do teorie překladu
M. Němec 0/1/0 z 2
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIA Dílna tvůrčího psaní
P. Buchtová 0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
předp. AJ_CREA
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2BP_AM19 Americká literatura do konce 19. století
P. Buchtová 0/1/0 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BP_DUSA Dějiny USA 1
Z. Janík 0/1/0 k 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BP_NALI Anglická literatura 19. století
P. Doležel 0/2/0 k 5
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BP_NOPB Náslechová oborová praxe průběžná B
A. Kašpárková 0/2/0 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B
R. Jančaříková 0/3/0 z 3
předp. A2BP_PJ2A
A2BP_SYNB Syntax B
I. Hůlková 0/2/0 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2
A. Kašpárková 0/2/0 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BP_ZPBP Zásady a postupy psaní bakalářské práce
R. Vogel 0/2/0 z 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2
R. Vogel 0/1/0 k 3
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller
P. Doležel 0/1/0 k 3
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů
I. Přibylová 0/1/0 k, z 3
AJB_INFO Intonace zblízka
I. Headlandová Kalischová 0/1/0 k 3
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře
V. Eliášová 0/1/0 k 3
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu
P. Buchtová, J. Izavčuk 0/1/0 k 3
AJB_STOR Využití příběhů pro mladší žáky
S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 k 3
AJB_SYAN Syntaktická analýza
R. Povolná 0/1/0 k 3
AJPV_ASSP Akademické dovednosti: mluvení
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_JC2B Jazyková cvičení 2B
H. Havlíčková 0/1/0 z 1
předp. AJ2BP_SOZK || A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
AJPV_MPRB Mluvený projev B
T. Tkačuková 0/1/0 z 1
AJPV_PCVA Překladatelská cvičení A
M. Němec 0/1/0 z 2
AJPV_PCVC Překladatelská cvičení C
M. Němec 0/1/0 z 2
předp. AJPV_PCVB || AJPV_PCVA
AJPV_SURE Podpora četby
J. Izavčuk 0/1/0 z 2
AJPV_SYRO Syntaktický rozbor
R. Povolná 0/1/0 z 1
AJPV_VYSB Výslovnostní cvičení B
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIB Akademický písemný projev
V. Eliášová 0/2/0 z 2
A2BP_TVPR1 Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. A2BP_IJMK || A2BP_IJMK1

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AEIE Environmentální problematika v hodinách AJ
G. Oaklandová 0/2/0 z 2
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ELCR Literatura a tvůrčí psaní
P. Buchtová, V. Eliášová 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2BP_AM20 Moderní americká literatura
P. Buchtová 0/2/0 k 5
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BP_DUSA2 Dějiny USA 2
M. George 0/2/0 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax
M. Adam 0/2/0 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BP_LEPS Lektorská praxe souvislá
N. Vojtková 0/0/2 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A
R. Collins 0/2/0 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BP_VMKA Vztahy mezi kulturami A
M. George 0/2/0 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BP_ZAD3 Základy didaktiky angličtiny 3
N. Vojtková 0/2/0 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_ACAD Akademické prezentace
A. Collier 0/1/0 k 3
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1
R. Vogel 0/1/0 k 3
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ
Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady
I. Přibylová 0/1/0 k 3
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 0/1/0 k 3
AJB_NEWZ Nový Zéland
S. Hanušová, G. Sedláková 0/1/0 k 3
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda
P. Doležel 0/1/0 k 3
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka
Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 0/1/0 k 3
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení
M. Němec 0/1/0 k 3
AJB_TPI Problémy výukové praxe
N. Vojtková 0/1/0 k 3
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 k 3
AJB_VIWE Videoweb
E. Minaříková 0/1/0 k 3
AJB_WITC Ženy ve městě
V. Eliášová 0/1/0 k 3
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_JC3A Jazyková cvičení 3A
A. Randall 0/1/0 z 1
AJPV_MPRA Mluvený projev A
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_PCVB Překladatelská cvičení B
M. Němec 0/1/0 z 2
předp. AJPV_PCVA
AJPV_VDET Výuka dětí
I. Hrozková 0/1/0 z 1
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIA Dílna tvůrčího psaní
P. Buchtová 0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ERKA Etnická a regionální kultura Ameriky
M. George 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online
M. Němec 0/1/0 z 2
AJ_RNS Romance podle Nicholase Sparkse
J. Suchý 0/1/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
A2BP_BR20 Moderní britská literatura
J. Izavčuk 0/2/0 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK
A2BP_LEXI Základy lexikologie
R. Vogel 0/2/0 z 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK
A2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B
R. Collins 0/2/0 z 2
předp. A2BP_PJ3A
A2BP_VMKB Vztahy mezi kulturami B
M. George 0/2/0 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK
A2BP_ZAD4 Základy didaktiky angličtiny 4
N. Vojtková 0/2/0 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2
R. Vogel 0/1/0 k 3
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller
P. Doležel 0/1/0 k 3
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů
I. Přibylová 0/1/0 k, z 3
AJB_INFO Intonace zblízka
I. Headlandová Kalischová 0/1/0 k 3
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře
V. Eliášová 0/1/0 k 3
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu
P. Buchtová, J. Izavčuk 0/1/0 k 3
AJB_SYAN Syntaktická analýza
R. Povolná 0/1/0 k 3
AJPV_ASSP Akademické dovednosti: mluvení
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_MADM Moderní angloamerické drama
P. Doležel 0/1/0 z 1
AJPV_MPRB Mluvený projev B
T. Tkačuková 0/1/0 z 1
AJPV_PCVA Překladatelská cvičení A
M. Němec 0/1/0 z 2
AJPV_PCVC Překladatelská cvičení C
M. Němec 0/1/0 z 2
předp. AJPV_PCVB || AJPV_PCVA
AJPV_SURE Podpora četby
J. Izavčuk 0/1/0 z 2
AJPV_VDET Výuka dětí
I. Hrozková 0/1/0 z 1
AJPV_VYSB Výslovnostní cvičení B
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIB Akademický písemný projev
V. Eliášová 0/2/0 z 2
A2BP_TVPR1 Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. A2BP_IJMK || A2BP_IJMK1

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AEIE Environmentální problematika v hodinách AJ
G. Oaklandová 0/2/0 z 2
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CSAT Kultura, společnost a tolerance
M. George 0/2/0 z 4
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ELCR Literatura a tvůrčí psaní
P. Buchtová, V. Eliášová 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas