N-ZS AJJ Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a JŠ

Atributy: AA2_NP_povinnost a AA2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Studenti magisterského studia si musí během studia zapsat alespoň tři povinně volitelné předměty.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

 

 

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Studenti, kteří budou psát diplomovou práci na katedře anglického jazyka a literatury, by při registraci předmětu DPp_AJ (Diplomová práce – Projekt) měli mít představu, jakým tématem by se chtěli zabývat, a mít toto téma schváleno budoucím školitelem. Ihned po zápisu, nejpozději během prvního týdne výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2MP_DI1A Didaktika 1A M. Píšová 0/1/0 k 3
 
A2MP_LEXI Lexikologie a lexikografie O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 zk 4
 
A2MP_NOPP Náslechová oborová praxe průběžná A M. Píšová 0/2/0 z 2
 
A2MP_PPA1A Praktická a profesní angličtina 1A A. Randall 0/2/0 z 3
 
A2MP_SOBR Současná britská literatura V. Eliášová 0/2/0 k 5
 
A2MP_VPx1 Výuková praxe 1 M. Píšová 0/0/0 z 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_ACAD Akademické prezentace A. Collier 0/1/0 k 3
 
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1 R. Vogel 0/1/0 k 3
 
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
 
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady I. Přibylová 0/1/0 k 3
 
AJB_NEWZ Nový Zéland S. Hanušová, G. Sedláková 0/1/0 k 3
 
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda P. Doležel 0/1/0 k 3
 
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 0/1/0 k 3
 
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení M. Němec 0/1/0 k 3
 
AJB_TPI Problémy výukové praxe N. Vojtková 0/1/0 k 3
 
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 k 3
 
AJB_VIWE Videoweb E. Minaříková 0/1/0 k 3
 
AJB_WITC Ženy ve městě V. Eliášová 0/1/0 k 3
 
AJPV_ASLI Akademické dovednosti: poslech O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
 
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní R. Vogel 0/2/0 z 2
 
AJPV_MPRA Mluvený projev A M. Malášková 0/1/0 z 1
 
AJPV_UTPR Úvod do teorie překladu M. Němec 0/1/0 z 2
 
AJPV_VDET Výuka dětí I. Hrozková 0/1/0 z 1
 
AJPV_VMK Vztahy mezi kulturami
Pozn.: kulturní seminář
M. George 0/2/0 z 2
 
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A J. Ondráček 0/1/0 z 1
 
AJPV_WRIA Dílna tvůrčího psaní P. Buchtová 0/2/0 z 2
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba Z. Janík 0/2/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE Kulturní studie pro učitele angličtiny Z. Janík 0/2/0 z 2
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ERKA Etnická a regionální kultura Ameriky M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
 
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_RNS Romance podle Nicholase Sparkse J. Suchý 0/1/0 z 2
 
AJ_TVPR Týmový výukový projekt S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas

 


 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2MP_ACWR Akademické psaní R. Vogel 0/1/0 z 3
 
A2MP_DI1B Didaktika 1B M. Píšová 0/2/0 k 3
 
A2MP_PPA1B Praktická a profesní angličtina 1B A. Randall 0/2/0 zk 4
 
A2MP_STYL Stylistika O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 zk 4
 
A2MP_VPx2 Výuková praxe 2 M. Píšová 0/0/0 z 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2 R. Vogel 0/1/0 k 3
 
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller P. Doležel 0/1/0 k 3
 
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2 Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů I. Přibylová 0/1/0 k, z 3
 
AJB_INFO Intonace zblízka I. Headlandová Kalischová 0/1/0 k 3
 
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře V. Eliášová 0/1/0 k 3
 
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu P. Buchtová, J. Izavčuk 0/1/0 k 3
 
AJB_STOR Využití příběhů pro mladší žáky S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 k 3
 
AJB_SYAN Syntaktická analýza R. Povolná 0/1/0 k 3
 
AJPV_ASSP Akademické dovednosti: mluvení O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
 
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní R. Vogel 0/2/0 z 2
 
AJPV_JC4B Jazyková cvičení 4B H. Havlíčková 0/1/0 z 1
 
AJPV_MADM Moderní angloamerické drama P. Doležel 0/1/0 z 1
 
AJPV_MPRB Mluvený projev B T. Tkačuková 0/1/0 z 1
 
AJPV_PCVA Překladatelská cvičení A M. Němec 0/1/0 z 2
 
AJPV_VDET Výuka dětí I. Hrozková 0/1/0 z 1
 
AJPV_VYSB Výslovnostní cvičení B J. Ondráček 0/1/0 z 1
 
AJPV_WRIB Akademický písemný projev V. Eliášová 0/2/0 z 2
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AEIE Environmentální problematika v hodinách AJ G. Oaklandová 0/2/0 z 2
 
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba Z. Janík 0/1/0 z 2
 
AJ_BAW Základy akademického psaní V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_CSAT Kultura, společnost a tolerance M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ELCR Literatura a tvůrčí psaní P. Buchtová, V. Eliášová 0/2/0 z 4
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_TVPR Týmový výukový projekt S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas

 


 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2MP_DI2A Didaktika 2A S. Hanušová 0/2/0 zk 4
 
A2MP_LVAJ Literatura ve výuce AJ na ZŠ N. Vojtková 0/2/0 z 3
 
A2MP_PRAG Pragmatika R. Povolná 0/2/0 zk 4
 
A2MP_SAML Současná americká literatura I. Přibylová 0/2/0 k 5
 
A2MP_VPx3 Výuková praxe 3 S. Hanušová 0/0/0 z 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_ACAD Akademické prezentace A. Collier 0/1/0 k 3
 
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1 R. Vogel 0/1/0 k 3
 
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
 
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady I. Přibylová 0/1/0 k 3
 
AJB_NEWZ Nový Zéland S. Hanušová, G. Sedláková 0/1/0 k 3
 
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda P. Doležel 0/1/0 k 3
 
AJB_SBLC Příběhy ve výuce cizího jazyka Š. Dohnalová, L. Podroužková, N. Vojtková 0/1/0 k 3
 
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení M. Němec 0/1/0 k 3
 
AJB_TPI Problémy výukové praxe N. Vojtková 0/1/0 k 3
 
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 k 3
 
AJB_VIWE Videoweb E. Minaříková 0/1/0 k 3
 
AJB_WITC Ženy ve městě V. Eliášová 0/1/0 k 3
 
AJPV_ASLI Akademické dovednosti: poslech O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
 
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní R. Vogel 0/2/0 z 2
 
AJPV_MPRA Mluvený projev A M. Malášková 0/1/0 z 1
 
AJPV_PCVB Překladatelská cvičení B M. Němec 0/1/0 z 2
předp. AJPV_PCVA
AJPV_VDET Výuka dětí I. Hrozková 0/1/0 z 1
 
AJPV_VMK Vztahy mezi kulturami
Pozn.: kulturní seminář
M. George 0/2/0 z 2
 
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A J. Ondráček 0/1/0 z 1
 
AJPV_WRIA Dílna tvůrčího psaní P. Buchtová 0/2/0 z 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba Z. Janík 0/2/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE Kulturní studie pro učitele angličtiny Z. Janík 0/2/0 z 2
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ERKA Etnická a regionální kultura Ameriky M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
 
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online M. Němec 0/1/0 z 2
 
AJ_RNS Romance podle Nicholase Sparkse J. Suchý 0/1/0 z 2
 
AJ_TVPR Týmový výukový projekt S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas

 


 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2MP_DI2B Didaktika 2B S. Hanušová 0/2/0 k 3
 
A2MP_LDML Literatura pro děti I. Přibylová 0/2/0 k 5
 
A2MP_TEHO Testování a hodnocení S. Šamalíková 0/2/0 z 2
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2 R. Vogel 0/1/0 k 3
 
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller P. Doležel 0/1/0 k 3
 
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2 Š. Dohnalová 0/1/0 k 3
předp. AJB_DPVA
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů I. Přibylová 0/1/0 k, z 3
 
AJB_INFO Intonace zblízka I. Headlandová Kalischová 0/1/0 k 3
 
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře V. Eliášová 0/1/0 k 3
 
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu P. Buchtová, J. Izavčuk 0/1/0 k 3
 
AJB_STOR Využití příběhů pro mladší žáky S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 k 3
 
AJB_SYAN Syntaktická analýza R. Povolná 0/1/0 k 3
 
AJPV_ASSP Akademické dovednosti: mluvení O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
 
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní R. Vogel 0/2/0 z 2
 
AJPV_MADM Moderní angloamerické drama P. Doležel 0/1/0 z 1
 
AJPV_MPRB Mluvený projev B T. Tkačuková 0/1/0 z 1
 
AJPV_PCVC Překladatelská cvičení C M. Němec 0/1/0 z 2
předp. AJPV_PCVB || AJPV_PCVA
AJPV_VDET Výuka dětí I. Hrozková 0/1/0 z 1
 
AJPV_WRIB Akademický písemný projev V. Eliášová 0/2/0 z 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AEIE Environmentální problematika v hodinách AJ G. Oaklandová 0/2/0 z 2
 
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba Z. Janík 0/1/0 z 2
 
AJ_BAW Základy akademického psaní V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CSAT Kultura, společnost a tolerance M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ELCR Literatura a tvůrčí psaní P. Buchtová, V. Eliášová 0/2/0 z 4
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_TVPR Týmový výukový projekt S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas