N-ZS AJ2 Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ

Atributy: AJ2_NP_povinnost a AJ2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Studenti magisterského studia si musí během studia zapsat alespoň tři povinně volitelné předměty, z nichž alespoň jeden musí být didaktický (AJPV_CLIL, AJPV_LVZS nebo AJB_JAPO).

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Studenti, kteří budou psát diplomovou práci na katedře anglického jazyka a literatury, by při registraci předmětu DPp_AJ (Bakalářská práce – Projekt) měli mít představu, jakým tématem by se chtěli zabývat, a mít toto téma schváleno budoucím školitelem. Ihned po zápisu, nejpozději během prvního týdne výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly. Tito studenti si také zapíší jeden z povinně volitelných předmětů: AJPV_WRIB (Akademický písemný projev, nabízený ve 2. semestru ) nebo AJPV_ASWR (Akademické dovednosti: psaní, nabízené v 1. a 2. semestru), pokud ho již neabsolvovali v bakalářském studiu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2MP_B20A Seminář k britské literatuře 20. století
V. Eliášová 0/2/0 z 2
AJ2MP_DI1A Didaktika 1A
H. Havlíčková 0/2/0 z 2
AJ2MP_JD1A Praktická a profesní angličtina 1
I. Headlandová Kalischová 0/2/0 z 2
AJ2MP_LEXI Lexikologie
R. Vogel 0/2/0 k 3
AJ2MP_VPx1 Výuková praxe 1
H. Havlíčková 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 0/1/0 k 3
AJPV_ASLI Akademické dovednosti: poslech
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_BR20 Britská literatura 20. století
L. Podroužková 1/0/0 k 2
AJPV_LVZS Literatura ve výuce AJ na ZŠ
A. Kašpárková 0/1/0 z 1
AJPV_MPRA Mluvený projev A
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_UTPR Úvod do teorie překladu
M. Němec 0/1/0 z 2
AJPV_VDET Výuka dětí
I. Hrozková 0/1/0 z 1
AJPV_VMK Vztahy mezi kulturami
Pozn.: kulturní seminář
M. George 0/2/0 z 2
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIA Dílna tvůrčího psaní
P. Buchtová 0/2/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. Collier 0/2/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ENGA Anglická zahrada
I. Přibylová 0/2/0 z 2
AJ_ERKA Etnická a regionální kultura Ameriky
M. George 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2MP_DI1B Didaktika 1B
H. Havlíčková 0/2/0 z 2
AJ2MP_JD1B Praktická a profesní angličtina 2
I. Headlandová Kalischová 0/2/0 k 3
předp. AJ2MP_JD1A
AJ2MP_LDML Literatura pro děti
I. Přibylová 0/2/0 z 2
AJ2MP_STYL Stylistika
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 k 3
AJ2MP_VPx2 Výuková praxe 2
H. Havlíčková 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJPV_ACLI Australská a kanadská literatura
I. Přibylová 0/2/0 z 2
AJPV_ASSP Akademické dovednosti: mluvení
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_CLIL Integrovaná jazyková a odborná výuka (CLIL)
N. Vojtková 0/2/0 z 2
AJPV_JC4B Jazyková cvičení 4B
H. Havlíčková 0/1/0 z 1
AJPV_MADM Moderní angloamerické drama
P. Doležel 0/1/0 z 1
AJPV_MPRB Mluvený projev B
T. Tkačuková 0/1/0 z 1
AJPV_PCVA Překladatelská cvičení A
M. Němec 0/1/0 z 2
AJPV_VDET Výuka dětí
I. Hrozková 0/1/0 z 1
AJPV_VYSB Výslovnostní cvičení B
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIB Akademický písemný projev
V. Eliášová 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AEIE Environmentální problematika v hodinách AJ
G. Oaklandová 0/2/0 z 2
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CLAS Školní diskurz
T. Tkačuková 0/2/0 z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_CSAT Kultura, společnost a tolerance
M. George 0/2/0 z 4
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ELCR Literatura a tvůrčí psaní
P. Buchtová, V. Eliášová 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_FMEC Lidová hudba anglicky mluvících zemí
I. Přibylová 0/2/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2MP_DI2A Didaktika 2A
S. Hanušová 0/2/0 k 3
AJ2MP_SAML Seminář k americké literatuře 20. století
P. Buchtová 0/2/0 z 2
AJ2MP_VPx3 Výuková praxe 3
S. Hanušová 0/0/0 z 3
AJ2MP_ZATE Testování a hodnocení
S. Šamalíková 0/1/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJB_JAPO Jazykové poradenství
S. Hanušová 0/1/0 k 3
AJPV_AMLI Americká literatura 20. století
P. Buchtová 1/0/0 k 2
předp. NOW ( AJ2MP_SAML )
AJPV_ASLI Akademické dovednosti: poslech
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_LVZS Literatura ve výuce AJ na ZŠ
A. Kašpárková 0/1/0 z 1
AJPV_MPRA Mluvený projev A
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_PCVB Překladatelská cvičení B
M. Němec 0/1/0 z 2
předp. AJPV_PCVA
AJPV_VDET Výuka dětí
I. Hrozková 0/1/0 z 1
AJPV_VMK Vztahy mezi kulturami
Pozn.: kulturní seminář
M. George 0/2/0 z 2
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIA Dílna tvůrčího psaní
P. Buchtová 0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_CREA2 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: výuka probíhá pouze online
J. Suchý 0/2/0 z 2
předp. AJ_CREA
AJ_CSTE Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. Collier 0/2/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ENGA Anglická zahrada
I. Přibylová 0/2/0 z 2
AJ_ERKA Etnická a regionální kultura Ameriky
M. George 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online
M. Němec 0/1/0 z 2
AJ_RNS Romance podle Nicholase Sparkse
J. Suchý 0/1/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2MP_DI2B Didaktika 2B
S. Hanušová 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJPV_MADM Moderní angloamerické drama
P. Doležel 0/1/0 z 1

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AEIE Environmentální problematika v hodinách AJ
G. Oaklandová 0/2/0 z 2
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CSAT Kultura, společnost a tolerance
M. George 0/2/0 z 4
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ELCR Literatura a tvůrčí psaní
P. Buchtová, V. Eliášová 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. Collier 0/1/0 z 2
AJ_FMEC Lidová hudba anglicky mluvících zemí
I. Přibylová 0/2/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas