N-ZS BI2 Učitelství přírodopisu pro ZŠ

Atributy: BI2_NP_povinnost a BI2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_DPP1 Didaktika přírodopisu 1
L. Vodová 1/0/0 z 1
Bi2MP_DPS1 Didaktika přírodopisu 1
L. Vodová 0/0/1 z 1
Bi2MP_GENL Genetika pro základní vzdělávání
M. David 0/0/2 z 1
Bi2MP_GENP Genetika pro základní vzdělávání
M. David 2/0/0 zk 4
Bi2MP_PESC Pěstitelství
J. Božková, H. Jedličková 0/1/0 z 1
Bi2MP_PESP Pěstitelství
H. Jedličková, J. Božková 1/0/0 k 2
Bi2MP_VPx1 Výuková praxe 1
L. Vodová 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_ZOSL Zoologie strunatců pro základní vzdělávání
B. Rychnovský 0/0/2 z 1
Bi2MP_ZOSP Zoologie strunatců pro základní vzdělávání
Pozn.: Studenti Bc studia musí absolvovat Bi2BP_ZZSP.
B. Rychnovský 1/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_ZMIC Základy mikrobiologie
M. David //2 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_DPP2 Didaktika přírodopisu 2
L. Vodová 1/0/0 zk 3
Bi2MP_DPS2 Didaktika přírodopisu 2
L. Vodová 0/0/1 z 1
Bi2MP_KZCT Komplexní zahraniční cvičení v terénu
Z. Lososová, B. Rychnovský, J. Štelcl, R. Vlk 0/0/0 z 2
Bi2MP_PESD Pěstitelství s didaktikou
J. Božková, H. Jedličková, K. Ševčíková 0/0/2 z 1
BI2MP_PKAL Pedagogická a klinická antropologie
M. Jančová 0/0/2 z 1
BI2MP_PKAP Pedagogická a klinická antropologie
M. Jančová 1/0/0 k 2
Bi2MP_VPx2 Výuková praxe 2
L. Vodová 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_ZBEL Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání
R. Vlk 0/0/1 z 1
Bi2MP_ZBEP Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání
R. Vlk 0/0/1 z 1

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_DIGF Principy a využití digitální fotografie při výuce živé a neživé přírody
J. Štelcl, V. Vávra /2/ z 2
Bi2MP_EPP2 Ekopedagogické praktikum 2
D. Křivánková, A. Máchal /2/ k 2
Bi2MP_EZZG Zoogeografie
R. Vlk 0/0/2 z 2
Bi2MP_FYTG Fytogeografie
Z. Lososová 0/0/2 z 2
Bi2MP_ITVJ Integrované terénní vyučování
I. Frýzová, B. Rychnovský // z 1
Bi2MP_IZTP Integrovaná zahraniční terénní praxe
B. Rychnovský // z 3
Bi2MP_OCHP Ochrana přírody
B. Rychnovský 0/0/2 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_DPBC Didaktika učiva biologie člověka
L. Vodová 0/1/0 z 1
Bi2MP_DPBO Didaktika botanického učiva
Z. Lososová 0/1/0 z 1
Bi2MP_DPGE Didaktika geologického učiva
J. Štelcl, V. Vávra, L. Vodová 0/1/0 z 1
předp. Bi2BP_NPP1 && Bi2BP_NPP2 && Bi2BP_TCNP
Bi2MP_DPZO Didaktika zoologického učiva
B. Rychnovský, R. Vlk 0/1/0 z 1
Bi2MP_KCTE Komplexní cvičení v terénu
B. Brabcová, N. Čeplová, Z. Lososová, B. Rychnovský, J. Štelcl, R. Vlk 0/0/0 z 1
Bi2MP_SBIP Školní biologické pokusy
B. Brabcová 0/0/2 z 1
Bi2MP_VPx3 Výuková praxe 3
L. Vodová 0/0/0 z 3
SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd
E. Hofmann, P. Jůzlová, I. Plucková, I. Vaculová 0/2/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_BVRL Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání
Z. Lososová 0/0/1 z 1
Bi2MP_BVRP Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání
Z. Lososová 1/0/0 z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_DPS3 Didaktika přírodopisu 3
L. Vodová 0/0/1 z 1
Bi2MP_ZMIC Základy mikrobiologie
M. David //2 z 2
FY2MP_SDF3 Seminář z didaktiky přírodních věd
Pozn.: Společný přírodovědný didaktický seminář
J. Trna, I. Vaculová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_BZZL Buněčné základy životních dějů
M. David 0/0/2 k 3
Bi2MP_ETOL Principy etologie
B. Rychnovský 1/0/0 k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2MP_HNRL Systém a evoluce nižších rostlin a hub pro základní vzdělávání
B. Brabcová 0/0/1 z 1
Bi2MP_HNRP Systém a evoluce nižších rostlin a hub pro základní vzdělávání
B. Brabcová 1/0/0 z 1