B-SPE CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Atributy: CJ2_BP_povinnost, CJ2_BP_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka K. Ondrášková 0/1/0 zk 3
 
CJ2BP_JKFo Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka K. Ondrášková 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia českého jazyka I. Kolářová 1/0/0 k 2
 
CJ2BP_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy D. Kroča 0/2/0 z 2
 
CJ2BP_L9S1 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 M. Reissner 0/1/0 z 1
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JPoJ Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě
Pozn.: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studujících.
I. Kolářová 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_LIN1 Interpretace textů z české literatury 19. století 1 M. Reissner 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_L9K1 Kapitoly z české literatury 19. století 1 M. Reissner 1/0/0 k 2
 
CJ2MP_LPRO Proseminář k současné české literatuře M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, M. Reissner, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2
 

 


 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka K. Ondrášková 0/2/0 zk 4
 
CJ2BP_LTL1 Teorie literatury pro učitele 1 D. Kroča 0/2/0 z 2
 
CJ2BP_L9S2 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 M. Reissner 0/2/0 zk 4
předp. CJ2BP_L9S1

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JKMo Kapitoly z morfologie českého jazyka K. Ondrášková 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_JPCj Praktická cvičení ze současné češtiny J. Tušková 0/2/0 z 2
 
CJ2BP_LIN2 Interpretace textů z české literatury 19. století 2 M. Reissner 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_LKT1 Kapitoly z literární teorie 1 I. Němec 1/0/0 k 2
 
CJ2BP_L9K2 Kapitoly z české literatury 19. století 2 M. Reissner 1/0/0 z 1
 

 


 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JLex Lexikologie českého jazyka I. Martinec 0/1/0 z 1
 
CJ2BP_JSla Základy slavistiky H. Borovská 0/2/0 k 3
 
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 J. Poláček 0/1/0 z 1
 
CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2 D. Kroča, I. Němec 0/1/0 zk 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JKLe Kapitoly z lexikologie českého jazyka I. Martinec 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky H. Borovská 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_LIT1 Interpretace textů z české literatury 1. poloviny 20.století 1 J. Poláček 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2 I. Němec 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 J. Poláček 2/0/0 k 3
 
CJ2BP_LUP1 Umělecký přednes 1 D. Kroča 0/2/0 z 2
 
CJ2MP_LPRO Proseminář k současné české literatuře M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, M. Reissner, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2
 

 


 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JTSC Tvoření slov v českém jazyce I. Martinec 0/2/0 zk 4
 
CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 J. Poláček 0/2/0 zk 4
předp. CJ2BP_LOS1
CJ2BP_L5S1 Česká literatura po r. 1945 1 M. Chocholatý 0/2/0 z 2
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JKTS Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce I. Martinec 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_JRTx Lexikální a morfologický rozbor textu
Pozn.: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 5 a více studujících.
M. Skalková 0/1/0 z 1
 
CJ2BP_LEXK Literárněvědná exkurze M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček 0/0/0 z 2
 
CJ2BP_LIT2 Interpretace textů z české literatury 1. poloviny 20. století 2 J. Poláček 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež
Pozn.: Předmět bude realizován při minimálním počtu 15-ti zapsaných studentů.
M. Šubrtová 1/0/0 k 2
 
CJ2BP_LNT1 Interpretace textů z české literatury po roce 1945 1 M. Chocholatý 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 J. Poláček 2/0/0 z 2
 
CJ2BP_LUP2 Umělecký přednes 2 D. Kroča 0/2/0 z 2
 
CJ2BP_L5K1 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 M. Chocholatý 1/0/0 z 1
 
CJ3BP_LEXK Literárněvědná exkurze M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček 0/0/0 z 2
 

 


 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JJAT Jazyková analýza textu M. Skalková 0/1/0 z 1
 
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1 I. Kolářová 0/2/0 zk 4
 
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 N. Sieglová 0/2/0 zk 4
 
CJ2BP_L5S2 Česká literatura po r. 1945 2 M. Chocholatý 0/2/0 zk 4
předp. CJ2BP_L5S1
CJ2BP_OPx1 Oborová praxe M. Chocholatý, I. Martinec, N. Sieglová, J. Zítková 0/0/0 z 1
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JKS1 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1 I. Kolářová 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_LIM1 Interpretace textů z literatury pro mládež 1 N. Sieglová 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_LKLM Kapitoly z literatury pro mládež N. Sieglová 2/0/0 z 2
 
CJ2BP_LNT2 Interpretace textů z české literatury po roce 1945 2 M. Chocholatý 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_LUP1 Umělecký přednes 1 D. Kroča 0/2/0 z 2
 
CJ2BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 M. Chocholatý 1/0/0 z 1
 
CJ2MP_LPRO Proseminář k současné české literatuře M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, M. Reissner, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2
 

 


 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JSCJ Stylistika českého jazyka E. Minářová 0/2/0 k 3
 
CJ2BP_JSy2 Syntax českého jazyka 2
Pozn.: Předmět je možné zakončit jen po úspěšném složení zápočtu z předmětu CJ2BP_JSy1.
I. Kolářová 0/2/0 z 2
 
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 N. Sieglová 0/2/0 k 3
předp. CJ2BP_LPM1

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJ2BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky českého jazyka E. Minářová 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_JKS2 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 2 I. Kolářová 1/0/0 z 1
 
CJ2BP_LIM2 Interpretace textů z literatury pro mládež 2 N. Sieglová 0/3/0 z 3
 
CJ2BP_LUP2 Umělecký přednes 2 D. Kroča 0/2/0 z 2