B-SPE CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Atributy: CJ3_BP_povinnost a CJ3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka
K. Ondrášková 0/1/0 zk 3
CJ3BP_JKFo Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka
K. Ondrášková 1/0/0 z 1
CJ3BP_JUJJ Úvod do studia jazyka a jazykovědy
I. Kolářová 1/0/0 k 2
CJ3BP_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy
D. Kroča 0/2/0 z 2
CJ3BP_L9K1 Kapitoly z české literatury 19. století 1
M. Reissner 1/0/0 z 1
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19. století 1
M. Reissner 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_LPRO Proseminář k současné české literatuře
M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, M. Reissner, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2
CJ3BP_JPoJ Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě
Pozn.: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studujících.
I. Kolářová 1/0/0 z 1
CJ3BP_LIN1 Interpretace textů z české literatury 19. století 1
M. Reissner 0/3/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JKMo Kapitoly z morfologie současného českého jazyka
K. Ondrášková 1/0/0 z 1
CJ3BP_JMor Morfologie současného českého jazyka
K. Ondrášková 0/2/0 zk 4
CJ3BP_LKT1 Kapitoly z literární teorie 1
I. Němec 1/0/0 z 1
CJ3BP_LTL1 Teorie literatury 1
I. Němec, D. Kroča 0/2/0 z 2
CJ3BP_L9K2 Kapitoly z české literatury 19. století 2
M. Reissner 1/0/0 z 1
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2
M. Reissner 0/2/0 zk 4
předp. CJ3BP_L9S1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JPJS Seminář k aktuálním problémům jazykové správnosti
J. Tušková 0/2/0 z 2
CJ3BP_LIN2 Interpretace textů z české literatury 19. století 2
M. Reissner 0/3/0 z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JLex Lexikologie současné češtiny
I. Martinec 0/1/0 z 1
CJ3BP_JSla Základy slavistiky a staroslověnštiny
H. Borovská 0/2/0 zk 4
CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2
I. Němec 1/0/0 z 1
CJ3BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1
J. Poláček 1/0/0 z 1
CJ3BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1
J. Poláček 0/2/0 z 2
CJ3BP_LTL2 Teorie literatury 2
D. Kroča, I. Němec 0/1/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JKLe Kapitoly z lexikologie současné češtiny
I. Martinec 1/0/0 z 1
CJ3BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky a staroslověnštiny
H. Borovská 1/0/0 z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
CJ2MP_LPRO Proseminář k současné české literatuře
M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, M. Reissner, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2
CJ3BP_LIT1 Interpretace textů z české literatury 1. poloviny 20.století 1
J. Poláček 0/3/0 z 3
CJ3BP_LUP1 Umělecký přednes 1
D. Kroča 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JTSC Tvoření slov v současné češtině
I. Martinec 0/2/0 zk 4
CJ3BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2
J. Poláček 1/0/0 z 1
CJ3BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2
J. Poláček 0/2/0 zk 4
předp. CJ3BP_LOS1
CJ3BP_L5K1 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1
M. Chocholatý 1/0/0 z 1
CJ3BP_L5S1 Česká literatura po roce 1945 1
M. Chocholatý 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JKTS Kapitoly z tvoření slov v současné češtině
I. Martinec 1/0/0 z 1
CJ3BP_JRTx Lexikální a morfologický rozbor textu
Pozn.: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 6 a více studujících.
M. Skalková 0/1/0 z 1
CJ3BP_JSts Rozbor staroslověnských textů
Pozn.: Pro absolvování předmětu se předpokládá úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy slavistiky a staroslověnštiny.
H. Borovská 0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_LIT2 Interpretace textů z české literatury 1. poloviny 20. století 2
J. Poláček 0/3/0 z 3
CJ3BP_LNT1 Interpretace textů z české literatury po roce 1945 1
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
CJ3BP_LUP2 Umělecký přednes 2
D. Kroča 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JJAT Jazyková analýza textu
M. Skalková 0/1/0 z 1
CJ3BP_JSy1 Současná česká syntax 1
I. Kolářová 0/2/0 zk 4
CJ3BP_LPMS Literatura pro mládež
N. Sieglová 0/1/0 zk 3
CJ3BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2
M. Chocholatý 1/0/0 z 1
CJ3BP_L5S2 Česká literatura po roce 1945 2
M. Chocholatý 0/2/0 zk 4
předp. CJ3BP_L5S1
CJ3BP_OPx1 Oborová praxe 1
M. Chocholatý, I. Martinec, N. Sieglová, J. Zítková 0/0/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
CJ2MP_LPRO Proseminář k současné české literatuře
M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, M. Reissner, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2
CJ3BP_JKS1 Kapitoly ze současné české syntaxe 1
I. Kolářová 1/0/0 z 1
CJ3BP_LIMS Interpretace textů z literatury pro mládež
N. Sieglová 0/3/0 z 3
CJ3BP_LKLM Kapitoly z literatury pro mládež
N. Sieglová 2/0/0 z 2
CJ3BP_LNT2 Interpretace textů z české literatury po roce 1945 2
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
CJ3BP_LPLM Proseminář k literatuře pro mládež
N. Sieglová 0/2/0 z 2
CJ3BP_LUP1 Umělecký přednes 1
D. Kroča 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JSCj Stylistika současné češtiny
E. Minářová 0/2/0 k 3
CJ3BP_JSy2 Současná česká syntax 2
I. Kolářová 0/2/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_JKHM Kapitoly z historické mluvnice českého jazyka
H. Borovská 1/0/0 z 1
CJ3BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky současné češtiny
E. Minářová 1/0/0 z 1
CJ3BP_JKS2 Kapitoly ze současné české syntaxe 2
I. Kolářová 1/0/0 z 1
CJ3BP_JZK1 Základy korpusové lingvistiky 1
Pozn.: Posluchač si v tomto semestru volí minimálně dva z povinně volitelných předmětů garantovaných katedrou českého jazyka.
J. Tušková 0/2/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ3BP_LUP2 Umělecký přednes 2
D. Kroča 0/2/0 z 2