B-SPE DE3 Pedagogické asistentství dějepisu pro ZŠ

Atributy: DE2_BP_povinnost a DE2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FF:AR_PVHi Pomocné vědy historické pro posluchače Pedagogické fakulty
K. Maráz, Z. Sviták 1/0/ zk 2
De2BP_PVHi Seminář pomocných věd historických
M. Marečková 0/1/0 z 1
De2BP_UDPR Dějiny pravěku
B. Klíma 1/1/0 zk 4
De2BP_UDSD Úvod do studia dějepisu
J. Mihola 1/0/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_CAR1 Praktická cvičení z archeologie I
B. Klíma 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_DST Dějiny starověku
J. Bednaříková, B. Klíma 1/1/0 zk 4
De2BP_HiPR Historický proseminář
J. Mihola 0/1/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_ARPR Archeologická praxe
B. Klíma 0/0/18 z 5
De2BP_CAR2 Praktická cvičení z archeologie II
B. Klíma 0/2/0 z 2
De2BP_ECR1 Exkurze ČR I
J. Mihola 0/0/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_ODST Dějiny středověku
T. Černušák, B. Klíma, J. Mihola, M. Marečková 2/2/0 zk 8

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_CAR1 Praktická cvičení z archeologie I
B. Klíma 0/2/0 z 2
De2BP_EPR1 Exkurze Praha 1
J. Mihola 0/0/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_ORNO Dějiny raného novověku
J. Mihola, M. Marečková 2/2/0 zk 8

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_ARPR Archeologická praxe
B. Klíma 0/0/18 z 5
De2BP_CAR2 Praktická cvičení z archeologie II
B. Klíma 0/2/0 z 2
De2BP_ECR2 Exkurze ČR 2.
J. Mihola 0/0/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_LAH1 Latina pro historiky 1
J. Bednaříková 1/0/0 z 1
De2BP_NPH1 Němčina pro historiky 1
K. Štěpánek 0/1/0 z 1
De2BP_OD19 Dějiny 19. století
F. Čapka, J. Vaculík 2/2/0 zk 7
De2BP_OPx1 Oborová praxe
K. Štěpánek 0/0/0 z 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_CAR1 Praktická cvičení z archeologie I
B. Klíma 0/2/0 z 2
De2BP_EPR2 Exkurze Praha 2
J. Mihola 0/0/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_LAH2 Latina pro historiky 2
J. Bednaříková 0/1/0 k 2
De2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2
K. Štěpánek 0/1/0 k 3
De2BP_OD20 Dějiny 20. století
F. Čapka, J. Vaculík 2/2/0 k 6
předp. De2BP_OD19

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2BP_CAR2 Praktická cvičení z archeologie II
B. Klíma 0/2/0 z 2