N-ZS DE2 Učitelství dějepisu pro ZŠ

Atributy: DE2_NP_povinnost a DE2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_DED1 Dějiny dějepisectví 1
M. Řepa 1/0/0 z 1
De2MP_DID1 Didaktika dějepisu 1
K. Štěpánek 1/1/0 z 2
De2MP_SODE Soudobé dějiny
F. Čapka, J. Vaculík 2/2/0 zk 6
De2MP_VPx1 Výuková praxe 1
K. Štěpánek 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_BKCZ Barokní kultura v českých zemích 1
T. Jeřábek 1/0/0 k 2
De2MP_BUMO Barokní výtvarné umění v perspektivě současné historiografie
A. Filip 1/0/0 k 2
De2MP_CEZU Česká žurnalistika v 1. pol. 20.století
M. Jeřábek 1// k 2
De2MP_CRVS Církevní řády ve středověku
T. Černušák 1/0/0 k 2
De2MP_CUDE České ústavní dějiny
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_DEMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_HiG1 Historická geografie
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_HOZI Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence
Z. Zudová-Lešková 1/0/0 k 2
De2MP_JHVE Jihovýchodní Evropa v 19.- 20. století
L. Hladký 1/0/0 k 2
De2MP_KRNO Kultura raného novověku
K. Štěpánek 1/0/0 k 2
De2MP_MPOV Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy
R. Vlček 1/0/0 k 2
De2MP_NEEN Vybrané kapitoly z dějin neolitu a eneolitu
J. Kovárník 1/0/0 k 2
De2MP_NSS3 Nejstarší slovanské státy
B. Klíma 1/0/0 k 2
De2MP_PAPM Poutě a poutní místa
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_PCSS Problematika českého středověku
M. Vařeka 1/0/0 k 2
De2MP_PSPR Politické strany ČSR
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_SE20 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20.století
M. Jeřábek 1// k 2
De2MP_SRAN Slovensko v období raného novověku
M. Marečková 1/0/0 k 2
De2MP_STVA Studená válka a třetí odboj 1948-1989
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_VPMD Významné postavy moravských dějin
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu
M. Vařeka 1/0/0 k 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_EPR3 Exkurze Praha 3
J. Mihola 0/0/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_DED2 Dějiny dějepisectví 2
M. Řepa 1/0/0 zk 3
De2MP_DID2 Didaktika dějepisu 2
K. Štěpánek 1/1/0 zk 4
De2MP_VPx2 Výuková praxe 2
K. Štěpánek 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_ARCH Archivnictví
T. Černušák 1/0/0 k 2
De2MP_CEZE České zemědělství ve 20. století
L. Slezák 1/0/0 k 2
De2MP_CIDN Církevní dějiny v novověku
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_CNPO Česko-německé potýkání do konce 2. světové války
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_CPST Česko-polské vztahy ve středověku
P. Krafl 1/0/0 k 2
De2MP_CRVN Církevní řády v novověku
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_CSSL Státní dějiny Československa ve vztahu ke Slovensku (1918-1992)
Z. Zudová-Lešková 1/0/0 k 2
De2MP_CSVZ Česko-slovenské vztahy ve 20. století
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_HKS2 Hmotná kultura Slovanů ve středověku
B. Klíma 1/0/0 k 2
De2MP_HOZ2 Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2
Z. Zudová-Lešková 1/0/0 k 2
De2MP_KBCZ Barokní kultura v českých zemích 2
T. Jeřábek 1/0/0 k 2
De2MP_KDBR Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR
M. Jeřábek 1// k 2
De2MP_KZRN Každodenní život v raně novověkých městech
M. Marečková 1/0/0 k 2
De2MP_NAMI Národnostní minority
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_NAPR Národnostní problematika v ČSR
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_OCDE Osobnosti církevních dějin Evropy
P. Mazáčová 1/0/0 k 2
De2MP_OCSR Osobnosti 1. ČSR
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_PEVS Problematika evropského středověku
M. Vařeka 1/0/0 k 2
De2MP_PPDB Prameny k politickým dějinám Balkánu
L. Hladký 1/0/0 k 2
De2MP_REGE Regionální dějiny
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_SUMO Secese: kapitoly z typologie výtvarného umění
A. Filip 1/0/0 k 2
De2MP_TUME Tvář města (historický urbanismus)
A. Filip 1/0/0 k 2
De2MP_VE89 Dějiny východní Evropy v 18. a 19. století
R. Vlček 1/0/0 k 2
De2MP_VSTE Vzdělanost ve středověké Evropě
T. Černušák 1/0/0 k 2
De2MP_VZSS Všední život středověké společnosti
R. Nekuda 1/0/0 k 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_ECR3 Exkurze ČR 3
J. Mihola 0/0/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_VPx3 Výuková praxe 3
K. Štěpánek 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_BKCZ Barokní kultura v českých zemích 1
T. Jeřábek 1/0/0 k 2
De2MP_BUMO Barokní výtvarné umění v perspektivě současné historiografie
A. Filip 1/0/0 k 2
De2MP_CEZU Česká žurnalistika v 1. pol. 20.století
M. Jeřábek 1// k 2
De2MP_CRVS Církevní řády ve středověku
T. Černušák 1/0/0 k 2
De2MP_CUDE České ústavní dějiny
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_DEMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_HiG1 Historická geografie
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_HOZI Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence
Z. Zudová-Lešková 1/0/0 k 2
De2MP_JHVE Jihovýchodní Evropa v 19.- 20. století
L. Hladký 1/0/0 k 2
De2MP_KRNO Kultura raného novověku
K. Štěpánek 1/0/0 k 2
De2MP_MPOV Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy
R. Vlček 1/0/0 k 2
De2MP_NEEN Vybrané kapitoly z dějin neolitu a eneolitu
J. Kovárník 1/0/0 k 2
De2MP_NSS3 Nejstarší slovanské státy
B. Klíma 1/0/0 k 2
De2MP_PAPM Poutě a poutní místa
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_PCSS Problematika českého středověku
M. Vařeka 1/0/0 k 2
De2MP_PSPR Politické strany ČSR
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_SE20 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20.století
M. Jeřábek 1// k 2
De2MP_SRAN Slovensko v období raného novověku
M. Marečková 1/0/0 k 2
De2MP_STVA Studená válka a třetí odboj 1948-1989
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_VPMD Významné postavy moravských dějin
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu
M. Vařeka 1/0/0 k 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_EPR3 Exkurze Praha 3
J. Mihola 0/0/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_ARCH Archivnictví
T. Černušák 1/0/0 k 2
De2MP_CEZE České zemědělství ve 20. století
L. Slezák 1/0/0 k 2
De2MP_CIDN Církevní dějiny v novověku
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_CNPO Česko-německé potýkání do konce 2. světové války
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_CPST Česko-polské vztahy ve středověku
P. Krafl 1/0/0 k 2
De2MP_CRVN Církevní řády v novověku
J. Mihola 1/0/0 k 2
De2MP_CSSL Státní dějiny Československa ve vztahu ke Slovensku (1918-1992)
Z. Zudová-Lešková 1/0/0 k 2
De2MP_CSVZ Česko-slovenské vztahy ve 20. století
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_HKS2 Hmotná kultura Slovanů ve středověku
B. Klíma 1/0/0 k 2
De2MP_HOZ2 Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2
Z. Zudová-Lešková 1/0/0 k 2
De2MP_KBCZ Barokní kultura v českých zemích 2
T. Jeřábek 1/0/0 k 2
De2MP_KDBR Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR
M. Jeřábek 1// k 2
De2MP_KZRN Každodenní život v raně novověkých městech
M. Marečková 1/0/0 k 2
De2MP_NAMI Národnostní minority
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_NAPR Národnostní problematika v ČSR
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_OCDE Osobnosti církevních dějin Evropy
P. Mazáčová 1/0/0 k 2
De2MP_OCSR Osobnosti 1. ČSR
J. Vaculík 1/0/0 k 2
De2MP_PEVS Problematika evropského středověku
M. Vařeka 1/0/0 k 2
De2MP_PPDB Prameny k politickým dějinám Balkánu
L. Hladký 1/0/0 k 2
De2MP_REGE Regionální dějiny
F. Čapka 1/0/0 k 2
De2MP_SUMO Secese: kapitoly z typologie výtvarného umění
A. Filip 1/0/0 k 2
De2MP_TUME Tvář města (historický urbanismus)
A. Filip 1/0/0 k 2
De2MP_VE89 Dějiny východní Evropy v 18. a 19. století
R. Vlček 1/0/0 k 2
De2MP_VSTE Vzdělanost ve středověké Evropě
T. Černušák 1/0/0 k 2
De2MP_VZSS Všední život středověké společnosti
R. Nekuda 1/0/0 k 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
De2MP_ECR3 Exkurze ČR 3
J. Mihola 0/0/0 z 2