M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Dramatická výchova

Atribut: DV1_MP_povinnost, DV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Pd1MP_PADV Projekty a dramatická výchova
Pozn.: Součástí bude praktická práce s dětmi na základní škole
M. Pavlovská, L. Remsová 0/4/0 z 5


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Pd1MP_ZPAR Závěrečný projekt a jeho realizace
Pozn.: Realizace s dětmi na základní škole
T. Doležal, M. Pavlovská 0/0/4 zk 6