M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Environmentální vzdělávání a pěstitelství

Atribut: EV1_MP_povinnost, EV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi1BP_BiEv Environmentální vzdělávání
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
B. Rychnovský 1/0/0 k 2
Bi1BP_FEP Fenologické pozorování v terénu
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/1/0 z 1
Bi1BP_ZZBP Zoologie pro ZV
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
I. Frýzová, B. Rychnovský 1/0/0 k 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi1BP_OChP Ochrana přírody
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
B. Rychnovský 0/2/0 z 2
Bi1BP_ZNTE Živá a neživá příroda v EU
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková, J. Matyášek 0/0/0 z 3


7. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi1MP_DUP1 Didaktika envionmentálního vzdělávání, pěstitelství a učení o přírodě
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
I. Frýzová, H. Jedličková 1/0/0 zk 3
Bi1MP_ENV1 Praktikum k environmentálnímu vzdělávání a pěstitelství 1
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková 0/0/0 z 2
Bi1MP_ChVS Chovatelství a vedení sbírek
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
B. Rychnovský, R. Vlk 0/1/0 z 1


8. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi1MP_ENV2 Praktikum k environmentálnímu vzdělávání a pěstitelství 2
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková 0/1/0 k 2
Bi1MP_KCT1 Komplexní cvičení v terénu
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
B. Brabcová, H. Jedličková, Z. Lososová, B. Rychnovský, R. Vlk 0/0/0 z 1


9. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi1MP_ENV3 Praktikum k environmentálnímu vzdělávání a pěstitelství 3
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková 0/2/0 zk 4