N-ZS FJ2 Učitelství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ

Atributy: FJ2_NP_povinnost, FJ2_NP_semestr a akreditace=2010

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_DI1 Didaktika 1
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
FJMP_JS1A Jazykový seminář 1A
J. Vives 0/1/0 z 1
předp. NOW ( FJMP_JS1B )
FJMP_LDM Literatura pro děti a mládež
M. Poučová 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJMP_LDMS )
FJMP_LX1 Lexikologie 1
K. Sekvent 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJMP_LX1S )
FJMP_VPx1 Výuková praxe 1
H. Kyloušková 0/0/0 z 3
předp. NOW ( FJMV_VPxS )

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_JS1B Jazykový seminář 1B
J. Vives 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJMP_JS1A )
FJMP_LDMS Literatura pro děti a mládež - seminář
M. Poučová 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJMP_LDM )
FJMP_LX1S Lexikologie 1 - seminář
K. Sekvent 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJMP_LX1 )
FJMV_DH Deskové hry ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět se vyučuje ve třech blocích po 4 hodinách.
I. Procházková 0/1/0 z 2
FJMV_DLT Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
H. Kyloušková 0/1/0 z 2
FJMV_FDR Francouzský detektivní román
M. Poučová 0/1/0 z 2
FJMV_KF Kanadská francouzština
Z. Schejbalová 0/1/0 z 2
FJMV_LFZ Literatura frankofonních zemí
M. Poučová 1/0/0 z 2
FJMV_SHE Francouzská středověká hrdinská epika
M. Novotná 0/1/0 z 2
FJMV_SZP Seminář k základům překladu
M. Poučová 0/2/0 z 3
FJMV_VKM Vybrané kapitoly z morfologie
N. Krsková 0/2/0 z 3
FJMV_VPxS Výuková praxe - seminář
H. Kyloušková 0/1/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_DI2 Didaktika 2
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
předp. FJMP_DI1
FJMP_JS2A Jazykový seminář 2A
J. Vives 0/1/0 zk 3
předp. FJMP_JS1A && FJMP_JS1B && NOW ( FJMP_JS2B )
FJMP_LI20 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století
M. Poučová 1/0/0 z 1
FJMP_LX2 Lexikologie 2
K. Sekvent 1/0/0 zk 3
předp. FJMP_LX1 && FJMP_LX1S && NOW ( FJMP_LX2S )
FJMP_VPx2 Výuková praxe 2
H. Kyloušková 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_JS2B Jazykový seminář 2B
J. Vives 0/1/0 z 2
předp. FJMP_JS1A && FJMP_JS1B && NOW ( FJMP_JS2A )|| FJ2MP_JS1 || F2MP_JS1
FJMP_LX2S Lexikologie 2 - seminář
K. Sekvent 0/1/0 z 2
předp. FJMP_LX1 && FJMP_LX1S && NOW ( FJMP_LX2 )
FJMV_APJ Aktivizující prostředky v jazykové třídě
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
H. Kyloušková 0/1/0 z 2
FJMV_FKO Francouzská korespondence
P. Suquet 0/1/0 z 2
FJMV_MDP Multimediální didaktické postupy
P. Suquet 0/1/0 z 2
FJMV_POS Poslech s porozuměním
M. Poučová 0/2/0 z 2
FJMV_VKS Vybrané kapitoly ze syntaxe
N. Krsková 0/1/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_DI3 Didaktika 3
H. Kyloušková 0/2/0 zk 4
předp. FJMP_DI1 && FJMP_DI2
FJMP_JS3A Jazykový seminář 3A
M. Poučová 0/1/0 zk 3
předp. FJMP_JS1A && FJMP_JS1B && FJMP_JS2A && FJMP_JS2B && NOW ( FJMP_JS3B ) || FJ2MP_JS2 || F2MP_JS2
FJMP_PP1A Písemný projev 1A
J. Vives 0/1/0 zk 3
předp. NOW ( FJMP_PP1B )
FJMP_VJ Vývoj jazyka
Z. Schejbalová 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( FJMP_VJS )
FJMP_VPx3 Výuková praxe 3
H. Kyloušková 0/0/0 z 4
předp. NOW ( FJMV_VPxS )

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_JS3B Jazykový seminář 3B
M. Poučová 0/1/0 z 2
předp. FJMP_JS1A && FJMP_JS1B && FJMP_JS2A && FJMP_JS2B && NOW ( FJMP_JS3A ) || FJ2MP_JS2 || F2MP_JS2
FJMP_PP1B Písemný projev 1B
J. Vives 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJMP_PP1A )
FJMP_VJS Vývoj jazyka - seminář
Z. Schejbalová 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJMP_VJ )
FJMV_DH Deskové hry ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět se vyučuje ve třech blocích po 4 hodinách.
I. Procházková 0/1/0 z 2
FJMV_DLT Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
H. Kyloušková 0/1/0 z 2
FJMV_FDR Francouzský detektivní román
M. Poučová 0/1/0 z 2
FJMV_KF Kanadská francouzština
Z. Schejbalová 0/1/0 z 2
FJMV_LFZ Literatura frankofonních zemí
M. Poučová 1/0/0 z 2
FJMV_SHE Francouzská středověká hrdinská epika
M. Novotná 0/1/0 z 2
FJMV_SZP Seminář k základům překladu
M. Poučová 0/2/0 z 3
FJMV_VKM Vybrané kapitoly z morfologie
N. Krsková 0/2/0 z 3
FJMV_VPxS Výuková praxe - seminář
H. Kyloušková 0/1/0 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_DI4 Didaktika 4
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
předp. FJMP_DI1 && FJMP_DI2 && FJMP_DI3
FJMP_JS4A Jazykový seminář 4A
M. Poučová 0/1/0 z 1
předp. FJMP_JS1A && FJMP_JS1B && FJMP_JS2A && FJMP_JS2B && FJMP_JS3A && FJMP_JS3B && NOW ( FJMP_JS4B ) || FJ2MP_JS3 || F2MP_JS3
FJMP_PP2A Písemný projev 2A
J. Vives 0/1/0 z 1
předp. FJMP_PP1A && FJMP_PP1B && NOW ( FJMP_PP2B )
FJMP_VKST Vybrané kapitoly ze stylistiky
K. Sekvent 0/1/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJMP_JS4B Jazykový seminář 4B
M. Poučová 0/1/0 z 2
předp. FJMP_JS1A && FJMP_JS1B && FJMP_JS2A && FJMP_JS2B && FJMP_JS3A && FJMP_JS3B && NOW ( FJMP_JS4A ) || FJ2MP_JS3 || F2MP_JS3
FJMP_PP2B Písemný projev 2B
J. Vives 0/1/0 z 2
předp. FJMP_PP1A && FJMP_PP1B && NOW ( FJMP_PP2A )