B-SPE FY3 Pedagogické asistentství fyziky pro ZŠ

Atributy: FY2_BP_povinnost, FY2_BP_semestr a akreditace=2008

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky 1
R. Bednárová, L. Dvořák, D. Kawuloková, P. Sládek 0/2/0 z 2
FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1
P. Sládek 2/0/0 zk 4
FY2BP_RSF Repetitorium středoškolské fyziky
J. Trna, J. Svobodová, D. Kawuloková, R. Bednárová 0/3/0 k 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_EXK1 Fyzikální exkurze 1
Pozn.: Jednorázová akce v průběhu semestru, obvykle v pátek
R. Bednárová, D. Kawuloková 0/0/1 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_CMF2 Cvičení z matematiky pro fyziky 2
P. Sládek, L. Dvořák, D. Kawuloková, R. Bednárová 0/1/0 z 1
FY2BP_CMMF Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky
V. Navrátil, L. Dvořák 0/2/0 z 2
FY2BP_MAF2 Matematika pro fyziky 2
P. Sládek, D. Kawuloková, R. Bednárová 1/0/0 k 2
FY2BP_MMF Mechanika a molekulová fyzika
V. Navrátil 3/0/0 zk 5

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_EXK2 Fyzikální exkurze 2
R. Bednárová, D. Kawuloková, L. Dvořák 0/0/1 z 1
FY2BP_HSP Hygiena školního prostředí
J. Svobodová 0/1/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_CF2E Cvičení z elektřiny a magnetismu
V. Navrátil, L. Pawera, J. Svobodová 0/2/0 z 2
předp. FY2BP_MAF1
FY2BP_FM1 Fyzikální měření 1
Pozn.: výuka probíhá podle dohody s vyučujícím
J. Svobodová, D. Kawuloková, P. Novák, J. Válek 0/0/1 z 1
FY2BP_F2E Elektřina a magnetismus
V. Navrátil 3/0/0 zk 5
FY2BP_TF1 Teoretická fyzika 1 -STR
P. Sládek, P. Novák 1/0/0 z 1
předp. FY2BP_MAF1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_FYTE Fyzika a technika
V. Navrátil, J. Svobodová 0/1/0 z 1
FY2BP_POCF Počítače ve fyzice
J. Svobodová, J. Válek 0/1/0 z 1
předp. FY2BP_MMF

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_EXK3 Fyzikální exkurze 3
Pozn.: Jednorázová akce v průběhu semestru, obvykle v pátek
D. Kawuloková, R. Bednárová 0/0/1 z 1
FY2BP_OCF Práce ve fyz.laboratoři
Pozn.: domluva s vybraným vyučujícím na projektu a kontrole průběžných úkolů
V. Navrátil, P. Sládek, J. Svobodová 0/0/0 z 1
FY2BP_RF1 Řešení fyzikálních úloh
L. Dvořák 0/1/0 z 1
FY2BP_TER1 Terénní cvičení (podzim)
D. Kawuloková, P. Novák, R. Bednárová 0/0/1 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_CKO Cvičení - kmity, vlny,optika
T. Miléř, P. Sládek 0/2/0 z 2
FY2BP_FM2 Fyzikální měření 2
Pozn.: výuka probíhá podle dohody s vyučujícím
J. Svobodová, P. Novák, L. Pawera 0/0/1 z 1
předp. Fy2BP_FM1
FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika
P. Sládek, T. Miléř 3/0/0 zk 5
předp. FY2BP_MAF1 && FY2BP_MAF2 && FY2BP_MMF

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_EkO Ekopraktikum
Pozn.: Otevírá se jen pro více než 3 zájemce
J. Svobodová, T. Miléř 0/0/1 z 1
FY2BP_VFE Významné fyzikální experimenty
V. Navrátil, P. Sládek 1/0/0 z 1

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_BCP Projektová práce průběžná jaro
Pozn.: předběžná domluva na zadání
0/0/1 z 1
předp. FY2BP_TF1
FY2BP_EXK4 Fyzikální exkurze 4
P. Novák, P. Sládek, J. Svobodová, D. Kawuloková, R. Bednárová 0/0/1 z 1
FY2BP_FPZR Fyzikální pozorování
J. Hollan, T. Miléř 0/0/1 z 1
FY2BP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři
J. Svobodová, P. Sládek 0/0/1 z 1
FY2BP_TER2 Terénní cvičení (jaro)
Pozn.: výuka probíhá podle dohody s vyučujícím
L. Dvořák, P. Novák, I. Vaculová 0/0/1 z 1
předp. Fy2BP_FM2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_CF4 Cvičení z atomové fyziky
J. Svobodová 0/1/0 z 1
předp. FY2BP_MAF1
FY2BP_FM3 Fyzikální měření 3
L. Pawera, J. Svobodová 0/0/1 z 1
předp. FY2BP_FM1
FY2BP_F4A Atomová fyzika
J. Svobodová, V. Kapička 2/0/0 zk 4
předp. FY2BP_MAF1 && FY2BP_MMF
FY2BP_OPX1 Oborová praxe
Pozn.: individuální praxe ve vzdělávacích institucích po dohodě s vyučujícím
L. Dvořák, J. Svobodová 0/0/0 z 2
FY2BP_TF2 Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika
P. Sládek 2/0/0 k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_KOSM Kosmologie
J. Horský, J. Novotný, T. Miléř 1/0/0 z 1
předp. FY2BP_MAF1 && FY2BP_MMF
FY2BP_PLPX Pevné látky v praxi
V. Navrátil, P. Sládek 0/2/0 z 2
předp. Fy2BP_FM1

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_EKS Experimentální konzultační seminář
P. Sládek 0/1/0 z 1
FY2BP_OCF Práce ve fyz.laboratoři
Pozn.: domluva s vybraným vyučujícím na projektu a kontrole průběžných úkolů
V. Navrátil, P. Sládek, J. Svobodová 0/0/0 z 1
FY2BP_TER1 Terénní cvičení (podzim)
D. Kawuloková, P. Novák, R. Bednárová 0/0/1 z 1
FY2BP_TKS Teoretický konzultační seminář
V. Kapička, J. Svobodová 0/1/0 z 1
předp. FY2BP_MAF1


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika
V. Štefl 2/0/0 k 3
FY2BP_FYSE Fyzikální seminář
Pozn.: povinný kvůli BZ
P. Sládek, J. Svobodová 0/0/1 z 1
předp. FY2BP_FM2
FY2BP_PL Úvod do pevných látek
V. Navrátil, P. Sládek 2/0/0 z 2
předp. FY2BP_MAF1 && FY2BP_MMF

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium
J. Svobodová 3/0/0 zk 4
předp. FY2BP_F2E
FY2BP_HIF Historie fyziky
V. Navrátil 2/0/0 k 3
předp. FY2BP_TF1

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2BP_PFP Pokročilé fyzikální praktikum
A. Brablec, P. Sládek 0/0/1 z 1
FY2BP_PLVD Polovodiče
P. Sládek 0/2/0 k 3