B-SPE HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Atributy: HV3_BP_povinnost a HV3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

POZOR: podmínkou k zápisu povinného předmětu 5. semestru: HV7BP_HAN1 - Hudební analýza 1 je splnění (ve 4.semestru) volitelného předmětu: HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy .

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7BP_DH1 Dějiny hudby 1
V. Richter 2/0/0 z 2
HV7BP_HNN1 Hra na nástroj 1
I. Bartoš, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
HV7BP_HVHT Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie
B. Knopová, B. Crha 0/1/0 zk 3
HV7BP_HV1 Hlasová výchova 1
J. Frostová, V. Richter, M. Kábelová, B. Knopová, M. Olbrzymek 0/1/0 z 1
HV7BP_NHF Nauka o hudebních formách
M. Košut 1/0/0 zk 3
HV7BP_PSD1 Poslechový seminář k dějinám hudby 1
M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7BP_HCAS Hudba a čas
V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7BP_DH2 Dějiny hudby 2
M. Košut, V. Richter 2/0/0 zk 4
HV7BP_HA1 Harmonie 1
P. Hala 0/2/0 z 2
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2
I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
HV7BP_HV2 Hlasová výchova 2
J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HV7BP_ISA1 Intonace a sluchová analýza 1
M. Vajda 0/1/0 zk 3
HV7BP_PSD2 Poslechový seminář k dějinám hudby 2
M. Košut, V. Richter 0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7BP_HCAS Hudba a čas
V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3BP_UHS Úvod do hudební sociologie
B. Crha 1// k 2
HV7BP_DH3 Dějiny hudby 3
I. Bartoš 2/0/0 z 2
HV7BP_HA2 Harmonie 2
P. Hala 0/2/0 zk 4
HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3
I. Bartoš, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3
J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2
M. Vajda 0/1/0 zk 3
předp. HV7BP_ISA1
HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3
I. Bartoš 0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7BP_HCAS Hudba a čas
V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3BP_ES Etnomuzikologický seminář
J. Kučerová 0/2/0 z 2
HV3BP_ZSB1 Základy sbormistrovství 1
M. Vajda /2/ z 2
předp. HV7BP_ISA2
HV3BP_ZTUE Základy teorie umění a hudební estetiky
M. Sedláček 2/0/0 z 2
HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4
I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 2/0/0 zk 4
HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4
I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 zk 3
HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4
J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 zk 3
HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4
M. Košut 0/2/0 k 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7BP_HCAS Hudba a čas
V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy
Pozn.: Tento předmět je vstupním předpokladem (prerekvizitou) pro navazující předmět HV7BP_HAN1 - Hudební analýza 1.
M. Košut /2/ z 2
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3BP_HSF Hudební software
M. Sedláček /2/ k 3
HV3BP_OPx1 Oborová praxe
B. Knopová 0/0/0 z 1
HV3BP_ZSB2 Základy sbormistrovství 2
M. Vajda /2/ z 2
předp. HV3BP_ZSB1
HV7BP_HAN1 Hudební analýza 1
M. Košut 0/2/0 z 2
HV7BP_HNN5 Hra na nástroj 5
I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 zk 2
HV7BP_HV5 Hlasová výchova 5
J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 zk 2
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích
M. Košut 0/1/0 zk 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3BP_ETH Etnická hudba
V. Richter, S. Štoudková /2/ k 3
HV3BP_IS Interpretační seminář
I. Bartoš, J. Frostová, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, M. Olbrzymek, V. Richter, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/2/0 z 2
HV3BP_KH Komorní hra
I. Bartoš, J. Frostová, P. Hala, J. Kučerová, V. Richter, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/2/0 k 2
HV7BP_HCAS Hudba a čas
V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7BP_HAN2 Hudební analýza 2
M. Košut 0/2/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3BP_ETH Etnická hudba
V. Richter, S. Štoudková 0/2/0 k 3
HV3BP_IS Interpretační seminář
I. Bartoš, J. Frostová, P. Hala, M. Olbrzymek, V. Richter, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/2/0 z 2
HV3BP_KH Komorní hra
I. Bartoš, P. Hala, V. Richter, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/2/0 k 2
HV7BP_HCAS Hudba a čas
V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4