B-SPE KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro ZŠ

Atributy: KR2_BP_povinnost a KR2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_CDE1 Církevní dějiny 1
Z. Charouz 1/1/0 z 2
Kv2BP_FTE1 Fundamentální teologie 1
P. Šikula 1/1/0 z 2
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1
W. Türk 1/1/0 z 2
Kv2BP_USZ1 Úvod do Starého zákona 1
P. Mareček 1/1/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_CDE2 Církevní dějiny 2
Z. Charouz 1/0/0 k 2
Kv2BP_FTE2 Fundamentální teologie 2
P. Šikula 1/0/0 k 2
Kv2BP_LLH2 Liturgika, liturgická hudba 2
V. Richter, W. Türk 1/0/0 k 2
Kv2BP_USZ2 Úvod do Starého zákona 2
P. Mareček 1/0/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_KFI1 Křesťanská filozofie 1
M. Konečná 1/1/0 z 2
Kv2BP_KSUC Křesťanské sociální učení
F. Schildberger 1/0/0 z 1
Kv2BP_STE1 Spirituální Teologie 1.
V. Slouk 1/0/0 z 1
Kv2BP_TPK1 Teorie a praxe církevní katecheze
L. Muchová 1/0/0 z 2
Kv2BP_UNZ1 Úvod do Nového zákona 1
P. Mareček 1/1/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_BCHP Bioetika a charitativní pastorace
A. Svoboda 1/0/0 k 2
Kv2BP_CPR1 Církevní právo 1
K. Orlita 1/0/0 k 2
Kv2BP_KZDH Kapitoly z dějin hudby
V. Richter 1/0/0 k 2
Kv2BP_POPS Poradenská psychologie
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2BP_PSRZ Psychologie rodinného života
J. Zeman 1/0/0 k 2
Kv2BP_PSSV Psychologie stadií víry
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2BP_PVC Pedagogika volného času
J. Němec 1/0/0 k 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_KFI2 Křesťanská filozofie 2
M. Konečná 1/0/0 k 2
Kv2BP_STE2 Spirituální Teologie 2
V. Slouk 1/0/0 k 2
Kv2BP_TPK2 Teorie a praxe církevní katecheze 2
L. Muchová 1/0/0 k 2
Kv2BP_UNZ2 Úvod do Nového zákona 2
P. Mareček 1/0/0 k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_CPR2 Církevní právo 2
K. Orlita 1/0/0 k 2
Kv2BP_DEKU Dějiny křesťanského umění
P. Osolsobě 1/0/0 k 2
Kv2BP_MEVP Metodologie vědecké práce
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2BP_PAPV Psychologické aspekty pedagogického vedení skupiny
L. Muchová 1/0/0 k 2
Kv2BP_SA19 Sakrální architektura 19. a 20. století
A. Filip 1/0/0 k 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_EMD1 Ekumenizmus a mezináboženský dialog 1
P. Šikula 1/1/0 z 2
Kv2BP_OPx2 Oborová praxe
J. Mihola 0/0/ z 2
Kv2BP_PATR Patrologie
J. Kaňa 1/0/0 k 3
Kv2BP_PAT1 Pastorální teologie 1
K. Janoušek 1/1/0 z 2
Kv2BP_ZDT1 Základy dogmatické teologie 1
S. Drobný 1/1/0 z 2
Kv2BP_ZMT1 Základy morální teologie 1
H. Hrehová 1/1/0 z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_BCHP Bioetika a charitativní pastorace
A. Svoboda 1/0/0 k 2
Kv2BP_CPR1 Církevní právo 1
K. Orlita 1/0/0 k 2
Kv2BP_KZDH Kapitoly z dějin hudby
V. Richter 1/0/0 k 2
Kv2BP_POPS Poradenská psychologie
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2BP_PSRZ Psychologie rodinného života
J. Zeman 1/0/0 k 2
Kv2BP_PSSV Psychologie stadií víry
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2BP_PVC Pedagogika volného času
J. Němec 1/0/0 k 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_EMD2 Ekumenizmus a mezináboženský dialog 2
P. Šikula 0/1/0 k 2
Kv2BP_PAT2 Pastorální teologie 2
K. Janoušek 1/1/0 k 3
Kv2BP_ZDT2 Základy dogmatické teologie 2
S. Drobný 1/1/0 k 3
Kv2BP_ZMT2 Základy morální teologie 2
H. Hrehová 1/1/0 k 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_CPR2 Církevní právo 2
K. Orlita 1/0/0 k 2
Kv2BP_DEKU Dějiny křesťanského umění
P. Osolsobě 1/0/0 k 2
Kv2BP_MEVP Metodologie vědecké práce
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2BP_PAPV Psychologické aspekty pedagogického vedení skupiny
L. Muchová 1/0/0 k 2
Kv2BP_SA19 Sakrální architektura 19. a 20. století
A. Filip 1/0/0 k 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.