N-ZS KR2 Učitelství křesanské výchovy pro ZŠ

Atributy: KR2_NP_povinnost a KR2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI P͊Í.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DIK1 Didaktika křesanské výchovy 1
L. Muchová 1/1/0 z 2
Kv2MP_DT1 Dogmatická teologie 1
Stanislav Drobný 1/1/0 k 2
Kv2MP_ESZ1 Exegese Starého zákona 1
P. Mareček 1/1/0 k 2
Kv2MP_VPx1 Výuková praxe 1
J. Mihola 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_ESTK Estetika a teorie kultury
P. Osolsobě 1/0/0 k 2
Kv2MP_KMA1 Křesanská matrimoniologie 1
J. Zeman 1/0/0 k 2
Kv2MP_KRLI Křesanská duchovnost v krásné literatuře
P. Osolsobě 1/0/0 k 2
Kv2MP_KSPH Křesanskosociální politická hnutí v 19. a 20.st.
J. Vaculík 1/0/0 k 2
Kv2MP_OVI1 Osobnost a víra 1
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2MP_ZEKS Žena v křesanském světě
M. Marečková 1/0/0 k 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DIK2 Didaktika křesanské výchovy 2
L. Muchová 0/1/0 zk 3
Kv2MP_DT2 Dogmatická teologie 2
Stanislav Drobný 0/1/0 zk 3
Kv2MP_ESZ2 Exegese Starého zákona 2
P. Mareček 0/1/0 zk 3
Kv2MP_VPx2 Výuková praxe 2
J. Mihola 0/2/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DUST Dějiny umění ve středověku
J. Havlíček 1/0/0 k 2
Kv2MP_KMA2 Křesanská matrimoniologie 2
J. Zeman 1/0/0 k 2
Kv2MP_KRIK Křesanská ikonografie
A. Filip 1/0/0 k 2
Kv2MP_NCAR Nejstarší církevní architektura
B. Klíma 1/0/0 k 2
Kv2MP_PNAB Psychologie náboženství
V. Smékal 1/0/0 k 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_ENZ1 Exegese Nového zákona 1
P. Mareček 1/1/0 z 2
Kv2MP_MT1 Morální teologie 1
H. Hrehová 1/1/0 z 2
Kv2MP_VPx3 Výuková praxe 3
J. Mihola 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_ESTK Estetika a teorie kultury
P. Osolsobě 1/0/0 k 2
Kv2MP_KMA1 Křesanská matrimoniologie 1
J. Zeman 1/0/0 k 2
Kv2MP_KRLI Křesanská duchovnost v krásné literatuře
P. Osolsobě 1/0/0 k 2
Kv2MP_KSPH Křesanskosociální politická hnutí v 19. a 20.st.
J. Vaculík 1/0/0 k 2
Kv2MP_OVI1 Osobnost a víra 1
V. Smékal 1/0/0 k 2
Kv2MP_ZEKS Žena v křesanském světě
M. Marečková 1/0/0 k 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_ENZ2 Exegese Nového zákona 2
P. Mareček 1/1/0 k 3
Kv2MP_MT2 Morální teologie 2
H. Hrehová 1/1/0 zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DUST Dějiny umění ve středověku
J. Havlíček 1/0/0 k 2
Kv2MP_KMA2 Křesanská matrimoniologie 2
J. Zeman 1/0/0 k 2
Kv2MP_KRIK Křesanská ikonografie
A. Filip 1/0/0 k 2
Kv2MP_NCAR Nejstarší církevní architektura
B. Klíma 1/0/0 k 2
Kv2MP_PNAB Psychologie náboženství
V. Smékal 1/0/0 k 2