B-SPE MA3 Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ

Atributy: MA2_BP_povinnost, MA2_BP_semestr a akreditace=2008

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CAL1 Cvičení z algebry a aritmetiky 1
J. Novotná 0/2/0 z 2
MA2BP_CZMA Cvičení ze základů matematiky
K. Lepka, P. Řehák 0/2/0 z 2
MA2BP_PAL1 Algebra a aritmetika 1
J. Novotná 2/0/0 zk 4
MA2BP_PZMA Základy matematiky
P. Řehák 2/0/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CUM1 Úvod do studia matematiky 1
K. Lepka 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CAL2 Cvičení z algebry a aritmetiky 2
Z. Hrnčiřík, J. Novotná 0/2/0 z 2
MA2BP_CAN1 Cvičení z matematické analýzy 1
K. Lepka, V. Žádník 0/2/0 z 2
MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2
J. Novotná 2/0/0 k 3
MA2BP_PAN1 Matematická analýza 1
P. Řehák 2/0/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CUM2 Úvod do studia matematiky 2
K. Lepka 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CAL3 Cvičení z algebry a aritmetiky 3
J. Beránek, Z. Hrnčiřík 0/2/0 z 2
MA2BP_CAN2 Cvičení z matematické analýzy 2
V. Žádník 0/2/0 z 2
Ma2BP_PAL3 Algebra a aritmetika 3
J. Beránek 3/0/0 zk 5
MA2BP_PAN2 Matematická analýza 2
P. Řehák 2/0/0 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CAN3 Cvičení z matematické analýzy 3
V. Žádník 0/2/0 z 2
MA2BP_CKG Cvičení z konstrukční geometrie
L. Lomtatidze 2/0/0 z 2
MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3
P. Řehák 2/0/0 zk 4
předp. MA2BP_PAN2
MA2BP_PKG Konstrukční geometrie
O. Říha 3/0/0 zk 5

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_PINT Integrální počet funkcí více proměnných
K. Lepka 2/0/0 zk 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CDM1 Cvičení z diskrétní matematiky 1
H. Durnová 0/1/0 z 1
MA2BP_CGE Cvičení z geometrie
L. Lomtatidze, V. Žádník 0/2/0 z 2
MA2BP_CKOM Kombinatorika
H. Durnová 0/2/0 z 2
MA2BP_OPx1 Oborová praxe
I. Bělohoubková 0/0/0 z 1
MA2BP_PDM1 Diskrétní matematika 1
H. Durnová 2/0/0 k 3
MA2BP_PGE Geometrie
O. Říha 3/0/0 zk 5

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_FIMA Vybrané kapitoly z finanční matematiky
R. Blažková /2/ z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2BP_CPR1 Cvičení z pravděpodobnosti a statistiky 1
J. Novotná 0/2/0 z 2
MA2BP_PPR1 Pravděpodobnost a statistika 1
J. Novotná 2/0/0 k 3