N-ZS MA2 Učitelství matematiky pro ZŠ

Atributy: MA2_NP_povinnost a MA2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDIM Diskrétní matematika
H. Durnová, L. Lomtatidze 2/0/0 z 2
MA2MP_PDM1 Didaktika matematiky 1
R. Blažková 2/0/0 k 3
MA2MP_SDM1 Seminář z didaktiky matematiky 1
L. Pavlíčková 0/2/0 z 2
MA2MP_TEC1 Teorie čísel 1
J. Chvalina 0/2/0 z 2
MA2MP_VPx1 Výuková praxe 1
I. Bělohoubková 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PINT Integrální počet funkcí více proměnných
J. Chvalina 2/0/0 z 2
MA2MP_PPR2 Pravděpodobnost a statistika 2
J. Novotná 2/0/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2MP_CTEM Cvičení z teorie množin
P. Řehák 0/2/0 z 2
MA2MP_PDM2 Didaktika matematiky 2
R. Blažková 2/0/0 k 3
MA2MP_PTEM Teorie množin
J. Chvalina 1/0/0 zk 3
MA2MP_SDM2 Seminář z didaktiky matematiky 2
L. Pavlíčková 0/2/0 z 2
MA2MP_VPx2 Výuková praxe 2
I. Bělohoubková 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2MP_TEC2 Teorie čísel 2
J. Chvalina 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDM3 Didaktika matematiky 3
R. Blažková 2/0/0 zk 4
MA2MP_PHIM Historie matematiky
K. Lepka 1/0/0 z 1
MA2MP_SDM3 Seminář z didaktiky matematiky 3
L. Pavlíčková 0/2/0 z 2
MA2MP_SMR2 Metody řešení matematických úloh 2
V. Žádník 0/2/0 z 2
MA2MP_VPx3 Výuková praxe 3
I. Bělohoubková 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDM4 Didaktika matematiky 4
R. Blažková 2/0/0 z 2
MA2MP_SDM4 Seminář z didaktiky matematiky 4
L. Pavlíčková 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MA2MP_VSAL Výběrový seminář z algebry
V. Žádník 0/2/0 z 2
MA2MP_VSAN Výběrový seminář z matematické analýzy
J. Chvalina 0/2/0 z 2
MA2MP_VSGE Výběrový seminář z geometrie
V. Žádník 0/2/0 z 2