B-SPE LNJ Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Atributy: N2BP_povinnost a N2BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJP_FOF Fonetika a fonologie (přednáška)
A. Kovářová 1/0/0 z 2
NJP_UJA Úvod do studia německého jazyka (přednáška)
T. Káňa 1/0/0 zk 3
NJP_ULi Úvod do studia německy psané literatury (přednáška)
P. Váňa 1/0/0 zk 3
N2BP_1FOF Fonetika a fonologie 1
A. Kovářová 0/2/0 z 2
N2BP_1GRA Gramatická cvičení
R. Wagner 0/2/0 z 2
N2BP_1JCV Jazyková cvičení 1
R. Wagner, praktikantka 0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJP_UDI Úvod do didaktiky německého jazyka
A. Brychová 1/0/0 k 3
N2B_FOS Fonetika a fonologie - seminární práce
A. Kovářová 0/0/0 z 2
N2BP_L19 Německy psaná literatura 19. století
P. Váňa 0/1/0 z 2
předp. now ( NJP_L19 )
N2BP_MOR1 Morfologie 1
O. Geislerová 0/2/0 z 4
předp. now ( NJP_MOR1 )
N2BP_2FOF Fonetika a fonologie 2
A. Kovářová 0/2/0 zk 6
N2BP_2JCV Jazyková cvičení 2
R. Wagner 0/4/0 zk 6

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_BavD Bavorsko dnes
R. Wagner 0/1/0 zk, z 2
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_CTE Čtení s porozuměním
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák 0/0/0 z 2
NJ_FoANT Fonetická analýza německého textu
A. Kovářová 0/1/0 z 2
NJ_GRA2 Gramatická cvičení 2
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_JaP Jazyková politika
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_KoG Komunikativní gramatika
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_L8 Literatura 8. - 14. století
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_MLNEM Mluvená němčina
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor 0/0/0 z 2
NJ_PFO1 Jazykové portfolio 1
A. Brychová 0/1/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJP_L19 Německy psaná literatura 19. století (přednáška)
P. Váňa 1/0/0 z 2
NJP_Mor1 Morfologie 1 (přednáška)
O. Geislerová 1/0/0 z 2
NJ_POS Poslech s porozuměním
K. Pešková 0/1/0 z 2
NJ_REC Řečové dovednosti
K. Pešková 0/1/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJP_DEJ Dějiny německy mluvících zemí (přednáška)
B. Sorger 2/0/0 zk 4
N2B_DiSP Základy didaktiky německého jazyka - seminární práce
V. Janíková 0/0/0 z 2
N2BP_L201 Německy psaná literatura 1. poloviny 20. století
P. Váňa 0/2/0 z 2
předp. now ( NJP_L201 )
N2BP_MOR2 Morfologie 2
O. Geislerová 0/2/0 zk 6
předp. N2BP_Mor1 && now ( NJP_Mor2 )
N2BP_3DID Základy didaktiky německého jazyka 1
V. Janíková 0/2/0 z 2
N2BP_3JCV Jazyková cvičení 3
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/4/0 z 4
předp. N2BP_1JCV && N2BP_2JCV

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_DEN Dějiny a současnost Německa
R. Rothenhagen, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DER Dějiny a současnost Rakouska a Švýcarska
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DidCe Čtení a didaktika četby
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_DidFo Didaktika fonetiky
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIVr )
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_DLK Vybrané kapitoly z dětské literatury
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DRA Dramatická výchova ve výuce němčiny
V. Janíková, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák 0/0/0 z 2
NJ_LKP Literatura - krátká próza
lektorka 0/1/0 z 2
NJ_MLS1 Mezinárodní literární seminář (blokový)
P. Váňa 0/0/1 z 2
NJ_MLU Mluvní projev
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_NPK Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková 0/1/0 z 2
NJ_PES1 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ!
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJP_L201 Německy psaná literatura 1. poloviny 20. století (přednáška)
P. Váňa 1/0/0 z 2
NJP_Mor2 Morfologie 2 (přednáška)
O. Geislerová 1/0/0 z 2
N2B_PxP1 Náslechová oborová praxe průběžná 1
A. Brychová 0/0/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
N2BP_L202 Německy psaná literatura 2. poloviny 20. století
J. Budňák 0/1/0 z 2
předp. now ( NJP_L202 )
N2BP_SYX1 Syntax 1
H. Peloušková 0/2/0 z 4
předp. now ( NJP_Syx1 )
N2B_PxP2 Náslechová oborová praxe průběžná 2
A. Brychová 0/0/0 z 4
N2BP_4DID Základy didaktiky německého jazyka 2
V. Janíková 0/2/0 zk 4
N2BP_4JCV Jazyková cvičení 4
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/4/0 z 4
předp. N2BP_2JCV

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_BavD Bavorsko dnes
R. Wagner 0/1/0 zk, z 2
NJ_BLG Bilingvismus
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_CTE Čtení s porozuměním
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DDL Didaktika dětské literatury
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIV v předcházejícím semestru.
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/0/0 z 2
předp. NJ_DIV
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIVr v předcházejícím semestru.
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_ELe1 E-learning: tutorial 1
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák 0/0/0 z 2
NJ_FoANT Fonetická analýza německého textu
A. Kovářová 0/1/0 z 2
NJ_HAN Výuka němčiny u handicapovaných žáků
V. Janíková 0/1/0 z 2
NJ_JaP Jazyková politika
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_KoG Komunikativní gramatika
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_L8 Literatura 8. - 14. století
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_MLNEM Mluvená němčina
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor 0/0/0 z 2
NJ_PES2 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
T. Káňa 0/1/0 z 2
předp. NJ_PES1
NJ_PFO1 Jazykové portfolio 1
A. Brychová 0/1/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJP_L202 Německy psaná literatura 2. poloviny 20. století (přednáška)
J. Budňák 1/0/0 z 2
NJ_PoC Postojové částice v řečových aktech
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_POS Poslech s porozuměním
K. Pešková 0/1/0 z 2
NJP_Syx1 Syntax 1 (přednáška)
H. Peloušková 1/0/0 z 2
NJ_REC Řečové dovednosti
K. Pešková 0/1/0 z 2
NJ_ReRak Reálie Rakouska
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_STRUV Sémantická struktura věty
M. Muzikant 0/1/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
N2BP_L15 Literatura 15. - 18. století
J. Budňák, P. Váňa 0/1/0 SoZk 5
předp. N2BP_L201 && N2BP_L202 && now ( NJP_L15 )
N2BP_SLO Základy lexikologie a německá slovotvorba
T. Káňa, P. Zlatníček 0/1/0 zk 5
předp. N2BP_Mor2 && now ( NJP_Slo )
N2BP_SYX2 Syntax 2
H. Peloušková 0/2/0 zk 6
předp. now ( NJP_Syx2 )
N2B_PxE Lektorská praxe - příprava a evaluace
A. Brychová 0/0/1 z 1
N2B_PxS Lektorská praxe souvislá
A. Brychová 0/0/4 z 4
N2BP_5JCV Jazyková cvičení 5
O. Geislerová, M. Muzikant 0/2/0 z 4
předp. N2BP_4JCV

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_DEN Dějiny a současnost Německa
R. Rothenhagen, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DER Dějiny a současnost Rakouska a Švýcarska
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DidCe Čtení a didaktika četby
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_DidFo Didaktika fonetiky
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIVr )
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
J. Budňák, S. Reitbrecht 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_DLK Vybrané kapitoly z dětské literatury
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DRA Dramatická výchova ve výuce němčiny
V. Janíková, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák 0/0/0 z 2
NJ_FRA Frazeologie
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_LKP Literatura - krátká próza
lektorka 0/1/0 z 2
NJ_MLS1 Mezinárodní literární seminář (blokový)
P. Váňa 0/0/1 z 2
NJ_MLU Mluvní projev
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_NPK Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková 0/1/0 z 2
NJ_PES1 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ!
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_PES3 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJP_L15 Literatura 15. - 18. století (přednáška)
J. Budňák, P. Váňa 1/0/0 z 2
NJP_Slo Základy lexikologie a německá slovotvorba (přednáška)
T. Káňa, P. Zlatníček 1/0/0 z 2
NJP_Syx2 Syntax 2 (přednáška)
H. Peloušková 1/0/0 z 2
NJ_SEFP Sémantické funkce prefixů a prefixoidů
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_SEM Sémantika
T. Káňa 0/1/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
N2BP_6JCV Jazyková cvičení 6
O. Geislerová, M. Muzikant 0/2/0 zk 8
předp. N2BP_3JCV && N2BP_4JCV

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_DoC Dovednostní cvičení (přípravný kurz ke zkoušce)
S. Reitbrecht 0/1/0 z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_L8 Literatura 8. - 14. století
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor 0/0/0 z 2
NJ_PES4 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_PFO1 Jazykové portfolio 1
A. Brychová 0/1/0 z 2