B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování

Atributy: OP3_BP_povinnost a OP3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Nezapomeňte si registrovat předměty společného základu platné pro Váš obor!

1. a 2. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2011

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_BEEP Základy ekologie a environmentální vědy - přednáška
T. Miléř 1/0/0 k 2
OP3BP_BEES Základy ekologie a environmentální vědy - seminář
T. Miléř 0/1/0 z 1
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
T. Miléř 1/0/0 z 1
OP3BP_CVIS Vzdělávání v informační společnosti
P. Pecina 1/0/0 z 1
OP3BP_DKTC Komunikační technologie - cvičení seminář
Pozn.: Znalost práce s PC
J. Válek, J. Válek 0/2/0 z 2
OP3BP_DKTP Komunikační technologie - přednáška
J. Válek 1/0/0 zk 2
OP3BP_DSAP Sociální a pedagogická antropologie - přednáška
K. Ouroda 1/0/0 z 1
OP3BP_DSAS Sociální a pedagogická antropologie - seminář
K. Ouroda 0/1/0 z 1
OP3BP_FSOS Sociologie - seminář
Z. Hons 0/1/0 z 1
OP3BP_FUFS Úvod do filozofie - seminář
K. Ouroda, E. Vonková 0/1/0 z 1
OP3BP_HYGI Hygiena
J. Šibor 2/0/0 zk 3
OP3BP_RCMA Repetitorium z matematiky - cvičení
R. Bednárová, D. Kawuloková, I. Vaculová 0/2/0 z 2
OP3BP_RPMA Repetitorium z matematiky-přednáška
I. Vaculová, P. Sládek 2/0/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DCK Cvičení z komunikačních technologií
P. Konupčík 0/2/0 z 2
OP3BP_DKP Komparativní pedagogika
K. Ouroda 2/0/0 z 2
OP3BP_DMKP Média a komunikace - přednáška
Z. Píša 1/0/0 k 2
OP3BP_DMKS Média a komunikace - seminář
Z. Píša 0/1/0 z 1
OP3BP_DODP Obecná didaktika - přednáška
K. Ouroda 2/0/0 zk 3
OP3BP_DODS Obecná didaktika - seminář
K. Ouroda 0/1/0 z 1
OP3BP_DPNP Právní nauka - přednáška
M. Černá 2/0/0 zk 3
OP3BP_DPNS Právní nauka - seminář
M. Černá 0/1/0 z 1
OP3BP_PSVP Vývojová psychologie - přednáška
O. Čačka 1/0/0 zk 2
OP3BP_PSVS Vývojová psychologie - seminář
O. Čačka, I. Ocetková 0/1/0 z 1
OP3BP_SPZP Základy zdravotních nauk - přednáška
P. Kachlík 1/0/0 zk 2
OP3BP_SPZS Základy zdravotních nauk - seminář
P. Kachlík 0/1/0 z 1
OP3BP_VKBI Vybrané kapitoly z biologie - přednáška
E. Trnová 2/0/0 k 3
OP3BP_VKFY Vybrané kapitoly z fyziky - přednáška
P. Sládek 2/0/0 k 3
OP3BP_VKCH Vybrané kapitoly z chemie - přednáška
P. Ptáček, J. Šibor 2/0/0 k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

 

3. a 4. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2010

3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
T. Miléř 1/0/0 z 1
OP3BP_DKIP Úvod do oborových diadktik
P. Pecina 2/0/0 k 3
OP3BP_DPDT Praktikum z didaktické technologie
Pozn.: Znalost práce s PC
P. Konupčík 0/2/0 z 2
OP3BP_DPVP Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu - přednáška
K. Ouroda, J. Strach 1/0/0 k 2
OP3BP_DPVS Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu - seminář
K. Ouroda, J. Strach 0/1/0 z 1
OP3BP_PSIC Interakční výcvik
J. Řezáč 0/2/0 k 3
OP3BP_PSOP Psychologie osobnosti - přednáška
O. Čačka 1/0/0 k 2
OP3BP_PSOS Psychologie osobnosti - seminář
O. Čačka 0/1/0 z 1
OP3BP_SPPZ Patologické závislosti
P. Kachlík, P. Horehleď 1/0/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DLOC Logika - cvičení
J. Strach 0/1/0 z 1
OP3BP_DLOP Logika - přednáška
J. Strach 1/0/0 z 1
OP3BP_DS1P Doprava a systémy dopravní výchovy 1 - přednáška
Pozn.: Nutná registrace semináře k této přednášce !!!
J. Děcký 2/0/0 z 2
předp. now ( OP3BP_DS1S )
OP3BP_DS1S Doprava a systémy dopravní výchovy 1 - seminář
Pozn.: Nutná registrace přednášky k tomuto semináři !!!
J. Děcký 0/1/0 z 1
předp. now ( OP3BP_DS1P )
OP3BP_PSPD Psychodiagnostika osobnosti
O. Čačka 0/1/0 z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_HYSP Hygiena školního prostředí
J. Svobodová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DDOP Didaktika odborných předmětů - přednáška
P. Pecina 2/0/0 zk 3
OP3BP_DDOS Didaktika odborných předmětů - seminář
P. Pecina 0/1/0 z 1
OP3BP_DVDC Školní vzdělávací programy - cvičení
P. Pecina 0/1/0 z 1
OP3BP_DVDP Školní vzdělávací programy - přednáška
P. Pecina 1/0/0 z 1
OP3BP_PSEP Pedagogická psychologie - přednáška
E. Řehulka, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 2
OP3BP_PSES Pedagogická psychologie - seminář
E. Řehulka, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
OP3BP_PTMP Teorie a metodika výchovy - přednáška
S. Střelec, M. Janda 1/0/0 zk 2
OP3BP_PTMS Teorie a metodika výchovy - seminář
S. Střelec, M. Janda 0/1/0 z 1
OP3BP_VKBI Vybrané kapitoly z biologie - přednáška
E. Trnová 2/0/0 k 3
OP3BP_VKFY Vybrané kapitoly z fyziky - přednáška
P. Sládek 2/0/0 k 3
OP3BP_VKCH Vybrané kapitoly z chemie - přednáška
P. Ptáček, J. Šibor 2/0/0 k 3
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy
L. Gulová, M. Vodičková 1/0/0 zk 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DOS Provoz obchodu a služeb
P. Stejskalová 2/0/0 z 2
OP3BP_DPO1 Didaktika praktického vyučování 1 - O
P. Stejskalová 2/0/0 zk 4
OP3BP_DPT1 Didaktika praktického vyučování 1 - T
P. Pecina, J. Štulpa 2/0/0 zk 4
OP3BP_DST Stavební technologie
J. Svobodová 2/0/0 z 2
OP3BP_DS2P Doprava a systémy dopravní výchovy 2 - přednáška
Pozn.: Absolvování předmětu OP3BP_DS1P
J. Děcký 1/0/1 z 2
předp. OP3BP_DS1P && NOW ( OP3BP_DS2S )
OP3BP_DS2S Doprava a systémy dopravní výchovy 2 - seminář
J. Děcký 0/1/0 z 1
předp. OP3BP_DS1P && NOW ( OP3BP_DS2P )
OP3BP_DTE Elektrotechnologie
J. Pecina 2/0/0 z 2
OP3BP_DTS Strojírenská technologie
Z. Píša 2/0/0 z 2
OP3BP_PSKS Zvládání konfliktních situací
Z. Kročáková 1/0/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DSP1 Seminář k bakalářské práci 1
K. Ouroda 0/1/0 z 2

 

5. a 6. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2009

5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
T. Miléř 1/0/0 z 1
OP3BP_DFPP Metodika úvodu do světa práce - přednáška
M. Černá, K. Ouroda 1/0/0 k 2
OP3BP_DFPS Metodika úvodu do světa práce - seminář
M. Černá, K. Ouroda 0/1/0 z 1
OP3BP_DPOP Pedagogická praxe 1
J. Děcký 0/0/0 z 4
OP3BP_FZMP Základy managemementu a marketingu - přednáška
B. Javorová 1/0/0 z 1
OP3BP_FZMS Základy managemementu a marketingu - seminář
B. Javorová 0/1/0 z 1
OP3BP_INGP Inženýrská pedagogika
K. Ouroda 2/0/0 zk 3
OP3BP_NAOD Nakládání s odpady
J. Šibor 1/0/0 k 2
OP3BP_PSRP Psychologie práce - přednáška
O. Čačka 1/0/0 k 2
OP3BP_PSRS Psychologie práce - seminář
O. Čačka 0/1/0 z 1
OP3BP_SPKP Multikulturní vzdělávání - přednáška
V. Kalášková, P. Dvořáková 1/0/0 z 1
OP3BP_SPKS Multikulturní vzdělávání - seminář
V. Kalášková, P. Dvořáková 0/1/0 z 1
OP3BP_SPMV Specifické problémy multikulturního vzdělávání
V. Kalášková, P. Dvořáková 2/0/0 z 2
OP3BP_SSP Sociální patologie
V. Kalášková 2/0/0 k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DON1 Obchodní nauka 1 - O
Pozn.: směr obchodu a služeb
P. Dvořáková, M. Černá 3/0/0 zk 4
OP3BP_DPH1 Podnikové hospodářství 1 - T
P. Suchánek 3/0/0 zk 4
OP3BP_DPO2 Didaktika praktického vyučování 2 - O
P. Stejskalová 2/0/0 zk 3
OP3BP_DPT2 Didaktika praktického vyučování 2 - T
P. Pecina, J. Štulpa 2/0/0 zk 3
OP3BP_DSTC Statistika v pedagogice - cvičení
J. Strach 0/1/0 z 1
OP3BP_DSTP Statistika v pedagogice - přednáška
J. Strach 1/0/0 z 1
OP3BP_DS3P Doprava a systémy dopravní výchovy 3 - přednáška
Pozn.: Absolvování předmětů OP3BP_DS1P a OP3BP_DS2P. Student si musí zaregistrovat také seminář !!!
J. Děcký 2/0/0 z 2
předp. OP3BP_DS2P
OP3BP_DS3S Doprava a systémy dopravní výchovy 3 - seminář
Pozn.: Student si musí zaregistrovat také přednášku !!!
J. Děcký 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OP3BP_DS3P )
OP3BP_PVZS Výchova ke zdraví
J. Gajdošová, A. Prokopová 1/0/0 k 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_MAPE Moderní aspekty v pedagogice
P. Pecina 1/0/0 z 1


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DPOV Pedagogická praxe 2
J. Děcký 0/0/0 z 6
OP3BP_DPSF Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem
P. Benešovský, M. Černá 1/0/0 z 1
OP3BP_FEKP Ekonomika - přednáška
R. Presová 2/0/0 k 3
OP3BP_FEKS Ekonomika - seminář
R. Presová 0/2/0 z 2
OP3BP_LIPR Lidská práva
M. Černá 1/0/0 k 2
OP3BP_PRVI Řízení výchovných a vzdělávacích institucí
J. Šťáva, J. Morbacher 1/0/0 k 2
OP3BP_TPI Pedagogická diagnostika
Z. Friedmann 1/0/0 k 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DON2 Obchodní nauka 2 - O
Pozn.: směr obchodu a služeb
R. Presová 2/0/0 zk 4
OP3BP_DPH2 Podnikové hospodářství 2 - T
R. Presová, P. Suchánek 2/0/0 zk 4
OP3BP_DSDO Seminář z didaktiky praktického vyučování - O
P. Stejskalová 0/2/0 z 2
OP3BP_DSDT Seminář z didaktiky praktického vyučování - T
P. Pecina, J. Štulpa 0/2/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.