B-SPE OV3 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro ZŠ

Atributy: OV2_BP_povinnost a OV2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Během šestisemestrového Bc studia si student zapíše minimálně dva povinně volitelné předměty, nejlépe jeden z nabídky v podzimním semestru (3. nebo 5.) a jeden z nabídky v jarním semestru (4. nebo 6.).

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_DF1 Dějiny filozofie 1
E. Vonková 1/0/0 z 1
OV2BP_DK Dějiny kultury
R. Rybář 2/0/0 zk 3
OV2BP_SDF1 Seminář k dějinám filozofie 1
E. Vonková 0/1/0 z 1
OV2BP_SZSV Seminář k základům státovědy
J. Nolč 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV2BP_ZSV )
OV2BP_ZSV Základy státovědy
J. Nolč 1/0/0 k 2
předp. NOW ( OV2BP_SZSV )

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_DE1 Dějiny etiky 1
M. Valach 1/0/0 z 1
předp. NOW ( OV2BP_SDE1 )
OV2BP_DF2 Dějiny filozofie 2
E. Vonková 2/0/0 zk 3
předp. OV2BP_DF1 && NOW ( OV2BP_SDF2 )
OV2BP_ELCL Ekologie člověka
P. Jemelka 1/0/0 k 2
OV2BP_SDE1 Seminář k dějinám etiky 1
M. Valach 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV2BP_DE1 )
OV2BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2
E. Vonková 0/1/0 z 1
předp. OV2BP_DF1 && NOW ( OV2BP_DF2 )

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_PTP Příprava terénní praxe
S. Novák, I. Schlixbierová 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_DE2 Dějiny etiky 2
M. Valach 1/0/0 zk 3
předp. OV2BP_DE1 &&( NOW ( OV2BP_SDE2 )|| OV2BP_SDE2 )
OV2BP_DF3 Dějiny filozofie 3
P. Jemelka 2/0/0 k 2
předp. OV2BP_DF2
OV2BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1
Pozn.: ZK z DPT1 je předpokladem pro zapsání do DPT2.
M. Goňcová 2/0/0 zk 3
OV2BP_OPx1 Oborová praxe
J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 1
OV2BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2
M. Valach 0/1/0 z 1
předp. ( OV2BP_SDE1 )&& NOW ( OV2BP_DE2 )

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_MV Mediální výchova v občanské výchově
I. Schlixbierová 0/2/0 z 2
OV2BP_ORF Osobní a rodinné finance
O. Králík 0/2/0 z 2
OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa
S. Novák 0/2/0 z 2
OV2BP_SKM Soudobé kulturologické myšlení
R. Rybář 0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_DF4 Dějiny filozofie 4
P. Jemelka 2/0/0 zk 3
předp. OV2BP_DF2 && OV2BP_DF3
OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2
M. Goňcová 1/0/0 zk 3
předp. OV2BP_DPT1 && NOW ( OV2BP_SPT2 )
OV2BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2
M. Goňcová 0/2/0 z 2
předp. OV2BP_DPT1
OV2BP_UKL Úvod do kulturologie
R. Rybář 2/0/0 k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_APP Aktuální politologické problémy
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV2BP_MS Mapa světa
S. Novák, J. Vrbová 0/2/0 z 2
OV2BP_VEP Vybrané etické problémy
M. Valach 0/2/0 z 2
OV2BP_VKPR Vybrané kapitoly z práva
S. Novák, M. Stehlík 0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_FOSV Filosofické otázky společenských věd
R. Rybář 2/0/0 k 2
OV2BP_PTP Příprava terénní praxe
S. Novák, I. Schlixbierová 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_EI Evropská integrace
M. Goňcová 1/0/0 zk 3
OV2BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1
O. Králík, R. Štěrba 1/0/0 zk 3
OV2BP_OPx1 Oborová praxe
J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 1
OV2BP_SEI Seminář k evropské integraci
M. Goňcová 0/1/0 z 1
OV2BP_SEP1 Seminář k ekonomii pro pedagogy 1
O. Králík, R. Štěrba 0/1/0 z 1
OV2BP_SL Sociologie
Z. Hons 1/0/0 zk 3
předp. OV2BP_DF4 && ( NOW ( OV2BP_SSL )|| OV2BP_SSL )
OV2BP_SSL Seminář k sociologii
Z. Hons 0/1/0 z 1
předp. OV2BP_DF4 && NOW ( OV2BP_SL )

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_MV Mediální výchova v občanské výchově
I. Schlixbierová 0/2/0 z 2
OV2BP_ORF Osobní a rodinné finance
O. Králík 0/2/0 z 2
OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa
S. Novák 0/2/0 z 2
OV2BP_SKM Soudobé kulturologické myšlení
R. Rybář 0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2
O. Králík, R. Štěrba 1/0/0 k 2
předp. OV2BP_EP1
OV2BP_MTSV Metody a techniky sociologického výzkumu
Z. Hons 0/2/0 z 2
předp. OV2BP_SL
OV2BP_RE Religionistika
Z. Hons, M. Klapetek 2/0/0 z 2
OV2BP_SEP2 Seminář k ekonomii pro pedagogy 2
O. Králík, R. Štěrba 0/1/0 z 1
předp. OV2BP_EP1

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_APP Aktuální politologické problémy
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV2BP_MS Mapa světa
S. Novák, J. Vrbová 0/2/0 z 2
OV2BP_VEP Vybrané etické problémy
M. Valach 0/2/0 z 2
OV2BP_VKPR Vybrané kapitoly z práva
S. Novák, M. Stehlík 0/2/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2BP_FOSV Filosofické otázky společenských věd
R. Rybář 2/0/0 k 2