B-SPE RJ3 Ped. asistentství RJ a literatury pro ZŠ

Atributy: RJ2_BP_povinnost a RJ2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_DRP1 Dějiny Ruska 1
R. Grenarová 1/0/0 z 1
RJ2BP_FCS1 Fonetická cvičení 1
I. Hobzová, N. Naumova 0/1/0 z 1
RJ2BP_USP1 Úvod do studia ruštiny 1
J. Kuklová 1/0/0 zk 3
RJ2BP_ZRS1 Základy ruštiny 1
N. Naumova 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_DRS1 Seminář z dějin Ruska 1
R. Grenarová 0/1/0 z 2
RJ2BP_JCS1 Jazyková cvičení 1
N. Naumova 0/2/0 z 4
RJ2BP_PFS1 Praktická fonetika 1
I. Hobzová 0/1/0 z 2
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
I. Hobzová, E. Malenová 0/2/0 z 4
RJ2BP_USS1 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1
J. Kuklová 0/1/0 z 2
RJ2BP_ZRC1 Cvičení ze základů ruštiny 1
N. Naumova 0/2/0 z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_DRP2 Dějiny Ruska 2
Pozn.: absolvovaní předmětu Dějiny Ruska I.
R. Grenarová 1/0/0 zk 3
RJ2BP_FCS2 Fonetická cvičení 2
I. Hobzová 0/1/0 z 1
RJ2BP_GRS1 Gramatika 1
J. Kuklová 0/1/0 z 1
RJ2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1
E. Malenová 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( RJ2BP_KCx1 )
RJ2BP_ZRS2 Základy ruštiny 2
I. Hobzová, J. Kuklová, N. Naumova 0/1/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_DRS2 Seminář z dějin Ruska 2
R. Grenarová 0/1/0 z 2
RJ2BP_JCS2 Jazyková cvičení 2
I. Hobzová, J. Kuklová, N. Naumova 0/2/0 z 4
RJ2BP_KCx1 Kontrola povinné četby 1
E. Malenová 0/0/0 z 2
RJ2BP_PFS2 Praktická fonetika 2
I. Hobzová 0/1/0 z 2
RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2BP_ZRC2 Cvičení ze základů ruštiny 2
I. Hobzová, J. Kuklová, N. Naumova 0/2/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_FOP1 Fonetika 1
N. Naumova 1/0/0 zk 3
RJ2BP_KLP1 Klasická ruská literatura 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 2
I. Pospíšil, S. Koryčánková, E. Malenová 1/0/0 z 1
předp. NOW ( RJ2BP_KCx2 )
RJ2BP_MOP1 Morfologie 1
R. Grenarová 1/0/0 z 1
RJ2BP_MOS1 Seminář z morfologie 1
R. Grenarová 0/1/0 z 1
RJ2BP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1
J. Kuklová 0/1/0 k 2
RJ2BP_REP1 Reálie 1
N. Naumova 1/0/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_UVOD Úvod do studia didaktiky cizích jazyků
V. Janíková, M. Píšová 1/0/0 k 2
RJ2BP_FOS1 Seminář z fonetiky 1
N. Naumova 0/1/0 z 2
RJ2BP_JSS1 Jazykový seminář 1
J. Kuklová 0/2/0 z 4
RJ2BP_KCx2 Kontrola povinné četby 2
E. Malenová 0/0/0 z 2
RJ2BP_KLS1 Seminář z klasické ruské literatury 1
E. Malenová 0/1/0 z 2
RJ2BP_MOC1 Cvičení z morfologie 1
R. Grenarová 0/1/0 z 2
RJ2BP_PGS1 Praktická gramatika 1
I. Hobzová 0/1/0 z 2
RJ2BP_RES1 Seminář z reálií 1
N. Naumova 0/1/0 z 2
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
I. Hobzová, E. Malenová 0/2/0 z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_KLP2 Klasická ruská literatura 2
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 3
I. Pospíšil, E. Malenová, S. Koryčánková 1/0/0 k 2
předp. NOW ( RJ2BP_KCx3 )
RJ2BP_MOP2 Morfologie 2
R. Grenarová 1/0/0 z 1
RJ2BP_MOS2 Seminář z morfologie 2
R. Grenarová 0/1/0 z 1
RJ2BP_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2
J. Kuklová, O. Ushakova 0/1/0 z 1
RJ2BP_REP2 Reálie 2
N. Naumova 1/0/0 zk 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2BP_JSS2 Jazykový seminář 2
I. Hobzová, J. Kuklová, O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2BP_KCx3 Kontrola povinné četby 3
E. Malenová 0/0/0 z 2
RJ2BP_KLS2 Seminář z klasické ruské literatury 2
E. Malenová 0/1/0 z 2
RJ2BP_MOC2 Cvičení z morfologie 2
R. Grenarová 0/1/0 z 2
RJ2BP_PGS2 Praktická gramatika 2
I. Hobzová 0/1/0 z 2
RJ2BP_RES2 Seminář z reálií 2
N. Naumova 0/1/0 z 2
RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 0/2/0 z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_LEP1 Lexikologie 1
S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
RJ2BP_MOP3 Morfologie 3
R. Grenarová 1/0/0 zk 3
RJ2BP_MOS3 Seminář z morfologie 3
R. Grenarová 0/1/0 z 1
RJ2BP_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3
S. Koryčánková 0/1/0 zk 3
RJ2BP_RMP1 Ruská moderní a postmoderní literatura 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 4
E. Malenová 2/0/0 z 3
předp. NOW ( RJ2BP_KCx4 )
RJ2BP_SYP1 Syntax 1
O. Ushakova 1/0/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_UVOD Úvod do studia didaktiky cizích jazyků
V. Janíková, M. Píšová 1/0/0 k 2
RJ2BP_JSS3 Jazykový seminář 3
S. Koryčánková 0/2/0 z 4
RJ2BP_KCx4 Kontrola povinné četby 4
E. Malenová 0/0/0 z 2
RJ2BP_LES1 Seminář z lexikologie 1
S. Koryčánková 0/2/0 z 4
RJ2BP_PGS3 Praktická gramatika 3
I. Hobzová 0/1/0 z 2
RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
I. Hobzová, E. Malenová 0/2/0 z 4
RJ2BP_SYS1 Seminář ze syntaxe 1
O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2BP_SZK1 Souborná zkouška ruský jazyk 1
Pozn.: Předmět slouží v podzimním semestru pouzek k opakovanému zápisu.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, O. Ushakova 0/0/0 z 5
předp. RJ2BP_LEP1 && RJ2BP_PJC3 && RJ2BP_SYP2 && RJ2BP_MOP3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4
S. Koryčánková 0/1/0 z 1
RJ2BP_RMP2 Ruská moderní a postmoderní literatura 2
E. Malenová 1/0/0 zk 3
RJ2BP_STP1 Stylistika 1
S. Koryčánková 1/0/0 z 1
RJ2BP_SYP2 Syntax 2
O. Ushakova 1/0/0 zk 3
RJ2BP_SZK1 Souborná zkouška ruský jazyk 1
I. Hobzová, S. Koryčánková, O. Ushakova 0/0/0 z 5

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2BP_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2BP_JSS4 Jazykový seminář 4
S. Koryčánková 0/2/0 z 4
RJ2BP_RMS1 Seminář z ruské literatury 1
E. Malenová 0/1/0 z 2
RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2
Pozn.: Předmět je nabízen studentům bakalářských programů celé MU.
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, J. Kuklová, E. Malenová, N. Naumova, O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2BP_STS1 Seminář ze stylistiky 1
S. Koryčánková 0/1/0 z 2
RJ2BP_SYS2 Seminář ze syntaxe 2
O. Ushakova 0/2/0 z 4