N-ZS RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ

Atributy: RJ2_NP_povinnost a RJ2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_DIS1 Didaktika RJ 1
R. Grenarová 0/1/0 z 1
RJ2MP_DLP1 Dětská literatura 1
E. Malenová 1/0/0 z 1
RJ2MP_LEP1 Lexikologie 1
S. Koryčánková 1/0/0 z 1
RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1
I. Hobzová 0/1/0 z 1
RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 1
E. Malenová, I. Ryčlová, S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( RJ2MP_KCx1 )
RJ2MP_STP1 Stylistika 1
S. Koryčánková 1/0/0 z 1
RJ2MP_SYP1 Syntax 1
S. Koryčánková, O. Ushakova 1/0/0 z 1
RJ2MP_VPx1 Výuková praxe 1
R. Grenarová 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_JSS1 Jazykový seminář 1
I. Hobzová 0/2/0 z 4
RJ2MP_KCx1 Kontrola povinné četby 1
E. Malenová, I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 2
RJ2MP_LES1 Seminář z lexikologie 1
S. Koryčánková 0/1/0 z 2
RJ2MP_PGS1 Praktická gramatika 1
I. Hobzová 0/1/0 z 2
RJ2MP_SYS1 Seminář ze syntaxe 1
S. Koryčánková, O. Ushakova 0/1/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_DIS2 Didaktika RJ 2
R. Grenarová 0/1/0 z 1
předp. RJ2BP_MOS3
RJ2MP_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2
I. Hobzová, S. Koryčánková 0/1/0 z 1
RJ2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 2
E. Malenová, I. Ryčlová 1/0/0 z 1
předp. NOW ( RJ2MP_KCx2 )
RJ2MP_STP2 Stylistika 2
S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
RJ2MP_SYP2 Syntax 2
O. Ushakova 1/0/0 zk 3
RJ2MP_VPx2 Výuková praxe 2
R. Grenarová 0/0/0 z 3
předp. RJ2BP_MOS3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2MP_JSS2 Jazykový seminář 2
I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 z 4
RJ2MP_KCx2 Kontrola povinné četby 2
E. Malenová, I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 2
RJ2MP_PGS2 Praktická gramatika 2
I. Hobzová 0/1/0 z 2
RJ2MP_STS2 Seminář ze stylistiky 2
S. Koryčánková 0/1/0 z 2
RJ2MP_SYS2 Seminář ze syntaxe 2
O. Ushakova 0/1/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_DIS3 Didaktika RJ 3
R. Grenarová 0/1/0 z 1
RJ2MP_HVP1 Historický vývoj ruštiny 1
A. Brandner, S. Koryčánková 2/0/0 z 2
RJ2MP_LRP1 Literatura ruská 1
Pozn.: Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 3
E. Malenová, I. Ryčlová, S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( RJ2MP_KCx3 )
RJ2MP_PCS1 Překladová cvičení 1
S. Koryčánková 0/1/0 z 1
RJ2MP_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3
S. Koryčánková 0/1/0 zk 3
RJ2MP_VPx3 Výuková praxe 3
R. Grenarová 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_JSS3 Jazykový seminář 3
S. Koryčánková 0/2/0 z 4
RJ2MP_KCx3 Kontrola povinné četby 3
E. Malenová, I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 2
RJ2MP_RLS1 Seminář z ruské literatury 1
S. Koryčánková, E. Malenová, I. Ryčlová 0/2/0 z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_DIS4 Didaktika RJ 4
R. Grenarová 0/2/0 zk 4
RJ2MP_HVP2 Historický vývoj ruštiny 2
A. Brandner, S. Koryčánková, E. Malenová 2/0/0 zk 4
RJ2MP_KPC1 Klauzurní práce 1
K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/3/0 z 2
RJ2MP_PCS2 Překladová cvičení 2
S. Koryčánková 0/1/0 z 1
RJ2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4
S. Koryčánková 0/1/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RJ2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1
R. Grenarová, I. Hobzová, S. Koryčánková, O. Ushakova 0/2/0 z 4
RJ2MP_JSS4 Jazykový seminář 4
S. Koryčánková 0/2/0 z 4