B-SPE SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Atributy: SP3_BP_povinnost a SP3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_MTO1 Metodologie 1
K. Balátová 0/1/0 zk 3
SP7BP_OFTA Oftalmologie
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy
L. Slepičková 0/1/0 k 2
SP7BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 Psychopedie
B. Bazalová 0/1/0 zk 3
SP7BP_ZZDN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 2/0/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_RJA2 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
K. Štěpánková, J. Kollárová, J. Vacek // z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_PEDI Pediatrie
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SP7BP_PPS1 Patopsychologie 1
D. Přinosilová 2/0/0 k 3
SP7BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 Oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 0/1/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
K. Pančocha 0/2/0 k 4
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So
B. Bočková 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_LGPR Logopedická prevence
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_SORO Sociologie rodiny
L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_NEU Neurologie
R. Šlapal 1/0/0 zk 3
SP7BP_PSCH Psychiatrie
P. Kachlík 1/0/0 k 2
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 2/0/0 k 3
SP7BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie
I. Fialová 0/1/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1
B. Bočková 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P)
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková, D. Jonášová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 Specifické poruchy učení
S. Chaloupková 0/1/0 zk 3
SP7BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 Etopedie
K. Červenka 0/1/0 zk 3
SP7BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 Logopedie
P. Švojgrová 0/1/0 zk 3
SP7BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 Surdopedie
P. Pitnerová 0/1/0 zk 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_ORLF ORL - foniatrie
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie.
I. Šlapák 1/0/0 zk 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
K. Pančocha 0/2/0 k 4
SP_IT Informační technologie pro speciální pedagogiku
P. Pitnerová 0/2/0 z 2
SP_KAPO Kariérní poradenství
J. Pipeková 0/2/0 z 2
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So
B. Bočková 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_LGPR Logopedická prevence
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_SORO Sociologie rodiny
L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_IPD Integrativní pedagogika
I. Fialová, P. Pitnerová, K. Sayoud Solárová 1/0/0 zk 3
SP7BP_ODP1 Oborová praxe 1
J. Pipeková 0/0/0 z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_SP1a Specializace 1a Logopedie
B. Bočková, J. Klenková 0/4/0 zk 6
předp. SP7BP_ORLF
SP7BP_SP1b Specializace 1b Psychopedie
J. Pipeková 0/4/0 zk 6

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1
B. Bočková 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P)
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková, D. Jonášová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_INVZ Inkluzivní vzdělávání
I. Fialová 0/4/0 k 5

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
K. Pančocha 0/2/0 k 4
SP_KAPO Kariérní poradenství
J. Pipeková 0/2/0 z 2
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So
B. Bočková 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_LGPR Logopedická prevence
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PRST Případová studie
0/0/0 z 10
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2