N-SS SP2S Speciální pedagogika

Atributy: SP3_NP_povinnost a SP3_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

POZOR: Studenti, kteří studují 2 obory speciální pedagogiky současně, musí vypracovat 2 diplomové práce a zapisují také všechny předměty k DP 2x  (v prvním studiu: DPp_SP, DP_SP, DPd_SP a ve druhém studiu: DPp_SP2, DP_SP2, DPd_SP2).

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MP_MTP2 Metodologie 2
L. Slepičková 0/1/0 zk 3
SP7MP_VPX1 Výuková praxe 1
Pozn.: 1 týden výukové praxe.
J. Pipeková 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MP_S4a1 Specializace S4a1: Logopedie a surdopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti, kteří v bakalářském studiu absolvovali specializaci logopedie.
L. Hricová 0/4/0 zk 6
SP7MP_S4b1 Specializace S4b1: Edukace jedinců s více vadami Somatopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu specializaci psychopedie a budou studovat více vad.
L. Procházková 0/4/0 zk 6
SP7MP_S4c1 Specializace S4c1: Edukace jedinců s poruchami chování - Etopedie
Pozn.: Zapisují studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu specializaci psychopedie a budou studovat etopedii.
K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 6
SP7MP_S4e1 Specializace S4e1: Žák s lehkým mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu
Pozn.: Zapisují studenti, kteří v bakalářském studiu absolvovali obor psychopedie a budou studovat mentální postižení.
B. Bazalová 0/4/0 zk 6

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MP_MSP1 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1
R. Blažková 0/2/0 zk 4
SP7MP_PPS2 Patopsychologie 2
D. Přinosilová 2/0/0 k 3
SP7MP_SSPU Specializace: Strategie vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
S. Chaloupková 0/4/0 zk 6
SP7MP_VPX2 Výuková praxe 2
Pozn.: Průběžná výuková praxe.
J. Pipeková 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Pozn.: Absolvované kolokvium z předmětu: Speciálně pedagogická diagnostika.
K. Balátová 0/2/0 z 2
SP_KAPO Kariérní poradenství
J. Pipeková 0/2/0 z 2
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_PSRC Regulace psychofyziologického stavu s využitím autohypnózy (i pro více vad, psychopedy)
Mgr. Artašes Israeljan, CSc. 0/2/0 z 2
SP_SPUR Reedukace specifických poruch učení
S. Chaloupková 0/2/0 z 2
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě
P. Röderová 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MP_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2
M. Bartoňová 0/2/0 zk 4
SP7MP_VPX3 Výuková praxe 3
Pozn.: 4 týdny výukové praxe.
J. Pipeková 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MP_S4a2 Specializace S4a2: Logopedie a surdopedie 2
Pozn.: Zapisují studenti, kteří absolvovali předmět SP7MP_S4a1.
L. Doležalová, J. Klenková 0/4/0 zk 6
SP7MP_S4b2 Specializace S4b2: Edukace jedinců s více vadami Oftalmopedie 2
Pozn.: Zapisují studenti, kteří absolvovali předmět SP7MP_S4b1.
Z. Nováková, P. Röderová 0/4/0 zk 6
SP7MP_S4c2 Specializace S4c2: Edukace jedinců s poruchami chování
Pozn.: Zapisují studenti, kteří absolvovali předmět SP7MP_S4c1.
K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 6
SP7MP_S4e2 Specializace S4e2: Edukace žáků s těžším mentálním postižením
Pozn.: Zapisují studenti, kteří absolvovali předmět SP7MP_S4e1.
J. Pipeková 0/4/0 zk 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_SPUR Reedukace specifických poruch učení
Pozn.: Zapisují studenti navazujícího magisterského studia.
S. Chaloupková 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3
Pozn.: Zapisují jen studenti PdF, obor Speciální pedagogika, navazující magisterské studium.
M. Bartoňová 0/4/0 zk 6

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Pozn.: Absolvované kolokvium z předmětu: Speciálně pedagogická diagnostika.
K. Balátová 0/2/0 z 2
SP_KAPO Kariérní poradenství
J. Pipeková 0/2/0 z 2
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_PSRC Regulace psychofyziologického stavu s využitím autohypnózy (i pro více vad, psychopedy)
Mgr. Artašes Israeljan, CSc. 0/2/0 z 2
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP7MP_PRST Případová studie
0/0/0 z 10