B-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atributy: SP4_BP_povinnost a SP4_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
student si zapisuje v každém semestru ve kterém jsou vypsány dva z nabízených předmětů dle své specializace.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie B. Bazalová 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie I. Fialová 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie Z. Nováková 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení S. Chaloupková 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_MTO1 Metodologie 1 K. Balátová 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičková 0/1/0 k 2
 
SP7BP_ZZDN Základy zdravotních nauk P. Kachlík 2/0/0 zk 4
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 etopedie K. Červenka 0/1/0 k 2
 
SP4BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 logopedie P. Švojgrová 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 surdopedie P. Pitnerová 0/1/0 k 2
 
SP7BP_NEUR Neurologie R. Šlapal 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_PEDI Pediatrie P. Kachlík 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_PPS1 Patopsychologie 1 D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_AUT Autismus B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_DOWS Downův syndrom B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
K. Pančocha 0/2/0 k 4
 
SP_SORO Sociologie rodiny L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_OXP Odborná praxe průběžná J. Pipeková 0/0/0 z 2
 
SP4BP_PPS2 Patopsychologie 2 D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 
SP4BP_PSCH Psychiatrie P. Kachlík 1/0/0 zk 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_REH1 Specializace:P,So Rehabilitace zdravotně postižených 1 Michaela Sosíková 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPE1 Specializace: P,E Etopedie 1 K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPL1 Specializace: L, S Logopedie 1 B. Bočková 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPP1 Specializace: P, So, E Psychopedie 1 B. Bazalová 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPS1 Specializace: L, S Surdopedie 1 L. Doležalová 0/4/0 zk 6
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_AUT Autismus B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_DOWS Downův syndrom B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2
 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_OX1 Odborná praxe souvislá 1
Pozn.: 4 týdny odborné praxe souvislé 1
M. Bartoňová, R. Horáková, J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 4
 
SP4BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ORLF Specializace L, S ORL - Foniatrie
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
I. Šlapák 1/0/0 zk 3
 
SP4BP_REH2 Specializace pro somatopedy: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 2 Michaela Sosíková 0/2/0 zk 4
 
SP4BP_SOPR Specializace: P, So, E: Sociální práce L. Slepičková 4/0/0 zk 8
 
SP4BP_SPE2 Specializace: P, E Etopedie 2 K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 8
 
SP4BP_SPL2 Specializace: L S Logopedie 2 B. Bočková 0/4/0 zk 8
 
SP4BP_SPSO Specializace: P, So Somatopedie L. Procházková 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPS2 Specializace: L S Surdopedie 2 L. Hricová 0/2/0 zk 4
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
K. Pančocha 0/2/0 k 4
 
SP_IT Informační technologie pro speciální pedagogiku P. Pitnerová 0/2/0 z 2
 
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So B. Bočková 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2
 
SP_SORO Sociologie rodiny L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika I. Fialová, P. Pitnerová, K. Sayoud Solárová 0/2/0 zk 4
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ASPE Specializace: P, E Aplikace metod sociální práce
Pozn.: Zapisují studenti etopedie.
P. Horehleď, L. Slepičková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_ASPS Specializace:P, So Aplikace metod sociální práce
Pozn.: Zapisují studenti somatopedie a psychopedie.
P. Horehleď, L. Slepičková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči B. Bočková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_REH3 Specializace: P, So Rehabilitace zdravotně postižených 3 Michaela Sosíková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_SKOS Specializace: L, S Komunikace osob se sluchovým postižením L. Hricová 0/6/0 zk 8
předp. SP4BP_SPS2
SP4BP_SVE1 Specializace: P, E Speciální výtvarná výchova 1
Pozn.: Zapisují studenti etopedie a psychopedie.
P. Kamenický, P. Novotná 0/8/0 z 8
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_AUT Autismus B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_DOWS Downův syndrom B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_NEPS Neuropsychologie E. Řehulka 1/0/0 z 1
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2
 
SP4BP_PX2 Odborná praxe průběžná 2 J. Pipeková 0/0/0 z 2
 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_OX2 Pedagogická praxe souvislá 2
Pozn.: 2 týdny odborné praxe souvislé 2
R. Horáková, J. Klenková, J. Pipeková, V. Vojtová 0/0/0 z 2
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_SPVV Specializace: So Speciální výtvarná výchova
Pozn.: Zapisují studenti specializace somatopedie.
P. Kamenický 0/0/8 z 8
 
SP4BP_SVE2 Specializace: P, E Speciální výtvarná výchova 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie a psychopedie.
P. Kamenický 0/0/8 z 8
 
SP4BP_SYPR Specializace: L, S Symptomatické poruchy řeči
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
J. Klenková 0/8/0 z 8
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Pozn.: Absolvované kolokvium z předmětu: Speciálně pedagogická diagnostika.
K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje v anglickém jazyce.
K. Pančocha 0/2/0 k 4
 
SP_PRST Případová studie   0/0/0 z 10
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2