N-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atributy: SP4_NP_povinnost a SP4_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

POZOR: Studenti, kteří studují 2 obory speciální pedagogiky současně, musí vypracovat 2 diplomové práce a zapisují také všechny předměty k DP 2x  (v prvním studiu: DPp_SP, DP_SP, DPd_SP a ve druhém studiu: DPp_SP2, DP_SP2, DPd_SP2).

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_MSP1 Didaktiky předmětů 1.stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1
R. Blažková 0/2/0 zk 4
SP4MP_SSPU Specializace: Specifické poruchy učení
S. Chaloupková 0/4/0 zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_AMSP Specializace: Aplikace metod sociální psychologie (E)
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
K. Balátová 0/2/0 k 3
SP4MP_HLAS Specializace: L, S Hlasová výchova
Pozn.: Zapisují studenti navazujícího magisterského studia, specializace logopedie a surdopedie.
B. Knopová 0/2/0 k 3
SP4MP_ILMP Komplexní podpora žáků s mentálním postižením
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
B. Bazalová 0/2/0 k 3
SP4MP_INKS Inkluzivní vzdělávání jedinců s narušenou komunikační schopností (L, S)
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
J. Klenková 0/2/0 k 3
SP4MP_IPCH Inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování (E)
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
V. Vojtová 0/2/0 k 3
SP4MP_IVZP Inkluzivní vzdělávání jedinců se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 k 3
SP4MP_OFTA Specializace: VV Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SP4MP_SPE3 Specializace: E Etopedie 3
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 6
SP4MP_SPL3 Specializace: L, S Logopedie 3
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali SZZ ze specializace Logopedie a surdopedie.
J. Klenková 0/4/0 zk 6
SP4MP_SPOF Specializace: VV Oftalmopedie
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
Z. Nováková, P. Röderová 0/4/0 zk 6
SP4MP_SPP2 Specializace Psychopedie 1: Intervence u osob s lehkým mentálním postižením
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
B. Bazalová 0/4/0 zk 6
SP4MP_SPS3 Specializace: L, S Surdopedie 3
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří vykonali SZZ ze specializace logopedie a surdopedie.
L. Doležalová 0/4/0 zk 6

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P)
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe
J. Šťáva 0/1/0 z 1
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2
M. Bartoňová 0/4/0 zk 6
SP4MP_PXS1 Pedagogická praxe souvislá 1
Pozn.: 2 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 2
SP7MP_MTO2 Metodologie 2
L. Slepičková 0/1/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_ETPP Specializace: E Metody a poradenství v etopedii
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
K. Červenka, V. Vojtová 0/2/0 zk 4
SP4MP_CHNE Edukace žáků se zdravotním znevýhodněním (Vv, P)
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad a psychopedie.
I. Fialová 0/1/0 zk 3
SP4MP_IVTP Inkluzivní vzdělávání jedinců s tělesným postižením (VV)
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
D. Opatřilová 0/2/0 k 3
SP4MP_PTE1 Specializace: E Intervence v etopedii 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 z 4
SP4MP_RKD1 Specializace: L, S Rozvoj komunikačních dovedností u jedinců se sluchovým postižením 1
L. Doležalová 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_SPS3
SP4MP_RKS1 Specializace: L, S Terapie narušené komunikační schopnosti 1
J. Klenková 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_SPL3
SP4MP_SNOE Snoezelen v intervenci (P)
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
J. Pipeková 0/2/0 k 3
SP4MP_SPP3 Specializace Psychopedie 2: Intervence u osob s těžším mentálním postižením
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
J. Pipeková 0/4/0 zk 6
SP4MP_SPT2 Specializace: Somatopedie 2 (pro více vad)
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
D. Opatřilová 0/4/0 zk 6

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Pozn.: Absolvované kolokvium z předmětu: Speciálně pedagogická diagnostika.
K. Balátová 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_PSRC Regulace psychofyziologického stavu s využitím autohypnózy (i pro více vad, psychopedy)
Mgr. Artašes Israeljan, CSc. 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_SPUR Reedukace specifických poruch učení
S. Chaloupková 0/2/0 z 2
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě
P. Röderová 0/2/0 z 2
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe
J. Šťáva 0/1/0 z 1
SZ7MP_BiEV Environmentální výchova
B. Rychnovský 1/0/0 z 1
SZ7MP_OVEP Současné etické problémy
M. Valach 1/0/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3
M. Bartoňová 0/4/0 zk 6
SP4MP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2
Pozn.: 3 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Klenková, D. Opatřilová, J. Pipeková, V. Vojtová 0/0/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_ISVP Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (P)
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
I. Fialová 0/2/0 k 3
SP4MP_PAZ1 Specializace: E Patologické závislosti 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
P. Kachlík 2/0/0 zk 4
SP4MP_PTE2 Specializace: E Intervence v etopedii 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
K. Červenka, V. Vojtová 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_PTE1
SP4MP_RKD2 Specializace: L, S Rozvoj komunikačních dovedností u jedinců se sluchovým postižením 2
L. Hricová 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_RKD1
SP4MP_RKS2 Specializace:L+S Terapie narušené komunikační schopnosti 2
J. Klenková 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_RKS1
SP4MP_SNOV Snoezelen - metodika (VV)
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
D. Opatřilová 0/2/0 k 3
SP4MP_SPEV Specializace: Vv Edukace jedinců s více vadami
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
D. Opatřilová 0/4/0 zk 6
SP4MP_SPP4 Specializace Psychopedie 3: Intervence u osob s mentálním postižením - potížemi v učení
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
B. Bazalová 0/4/0 zk 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P)
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_PXS3 Pedagogická praxe souvislá 3
Pozn.: 4 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_PTE3 Specializace: E Intervence v etopedii 3
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 z 4
SP4MP_RAIN Specializace: P, VV Poradenství a intervence v předškolním a školním věku
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie a více vad.
D. Opatřilová 0/4/0 z 4
SP4MP_RALS Specializace: L, S Poradenství v logopedii a surdopedii
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
L. Doležalová, J. Klenková 0/4/0 z 4

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Pozn.: Absolvované kolokvium z předmětu: Speciálně pedagogická diagnostika.
K. Balátová 0/2/0 z 2
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Hricová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě
P. Röderová 0/2/0 z 2